Duurzame initiatieven

Op 5 juni 2017 – Wereldmilieudag – presenteerde Panasonic zijn nieuwe Milieuvisie voor 2050.

Onze activiteiten

Op de beste manier gebruikmaken van beperkte middelen en energie

Veel gebieden in ontwikkelingslanden en opkomende landen worden geconfronteerd met maatschappelijke kwesties, zoals armoede, energie, onderwijs, voedselvoorraad en medische zorg. Anderzijds worden ontwikkelde landen geconfronteerd met zaken als dalende geboortecijfers, vergrijzing, milieuproblemen en een verouderde infrastructuur.
Als wereldwijde onderneming zet Panasonic zijn mensen, oplossingen, kapitaal en andere middelen in om samen met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en ngo's, overheden en internationale organisaties oplossingen aan te dragen voor deze problemen. Panasonic streeft naar het stapsgewijs realiseren van een 'betere wereld.'