Duurzame initiatieven

Op 5 juni 2017 – Wereldmilieudag – presenteerde Panasonic zijn nieuwe Milieuvisie voor 2050.

Educatie voor iedereen: van leren op afstand tot veiligere omgevingen op locatie. Panasonic biedt state of the art-technologie en hands-on ondersteuning en donaties voor de academische wereld.

Met het koolstofarm maken van de maatschappij als voornaamste pijler van onze filosofie, zijn we trots op onze medewerking aan smart city-projecten over de hele wereld. Deze pagina toont onze bewezen deskundigheid in smart city-oplossingen – van veiligheid, energie, gezondheidszorg en welzijn tot mobiliteit en connectiviteit.

Panasonic heeft, in lijn met de 2050 Visie, het concept ‘Strategische groene producten’ geïntroduceerd. Dit zijn producten en diensten die de overgang naar een duurzame maatschappij versnellen. Deze pagina biedt een inzicht in enkele voorbeelden die beschikbaar zijn in het VK en Ierland.

Onze activiteiten

Op de beste manier gebruikmaken van beperkte middelen en energie

Veel gebieden in ontwikkelingslanden en opkomende landen worden geconfronteerd met maatschappelijke kwesties, zoals armoede, energie, onderwijs, voedselvoorraad en medische zorg. Anderzijds worden ontwikkelde landen geconfronteerd met zaken als dalende geboortecijfers, vergrijzing, milieuproblemen en een verouderde infrastructuur.
Als wereldwijde onderneming zet Panasonic zijn mensen, oplossingen, kapitaal en andere middelen in om samen met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en ngo's, overheden en internationale organisaties oplossingen aan te dragen voor deze problemen. Panasonic streeft naar het stapsgewijs realiseren van een 'betere wereld.'