We streven ernaar ons bedrijf te leiden en op de juiste manier te handelen als een publieke maatschappelijke entiteit, terwijl we met onze producten en diensten bijdragen aan het welzijn van mens en milieu wereldwijd. Tegenwoordig is het de missie van Panasonic om mensen te helpen comfortabel te leven en tegelijk hun impact op het milieu te verminderen – in het belang van toekomstige generaties.

Slimme steden en huizen

Vermindering van de CO2-uitstoot van een slimme wijk door efficiënt gebruik van hernieuwbare energie, groene technologieën en intelligent energiebeheer.

> Meer informatie

Groene mobiliteit

Duurzame mobiliteit bevorderen met elektronische componenten, innovatieve batterij- en oplaadtechnologie

> Meer informatie

Netto-nul productie

Laten zien van duurzame productie met stabiele toevoer van 100% hernieuwbare energie (RE100) bestaande uit fotovoltaïsche energie, accumulatie en zuivere waterstofcellen.

> Meer informatie

Panasonic GREEN IMPACT

De CO₂-uitstoot van onze eigen waardeketen verminderen en bijdragen aan de koolstofneutraliteit van de maatschappij - dat initiatief noemen wij Panasonic GREEN IMPACT. Ons doel is om tegen 2050 meer dan 300 Mt CO₂-uitstoot te verminderen en te vermijden, wat overeenkomt met ongeveer 1% van de totale wereldwijde uitstoot*.

*300 miljoen ton van de totale wereldwijde uitstoot van 33,6 miljard ton (Bron: IEA).

Initiatieven en acties van Panasonic

Bij Panasonic werken we aan het verminderen van de CO₂-uitstoot die samenhangt met onze activiteiten in onze hele waardeketen. En verder willen we via onze producten en oplossingen in huizen en gebouwen, in hele steden inclusief fabrieken, in de mobiliteitssector en in toeleveringsketens invloed uitoefenen op het vermijden van CO₂-uitstoot - en zo bijdragen aan het koolstofvrij maken van de maatschappij.

Sociale impact

Onze bijdrage aan het milieu

Panasonic is al sinds de oprichting meer dan een eeuw geleden een doelgedreven bedrijf. Onze oprichter, Konosuke Matsushita, zorgde voor een nalatenschap van fundamentele principes die beginnen met “bijdragen aan de gemeenschap” en eindigen met “dankbaarheid”.

Sociale impact

We zijn bij Panasonic toegewijd aan het aansturen van positieve verandering door middel van technologie en onze activiteiten. Educatie is hier een fundamenteel onderdeel van. Het bevordert individuele vrijheid en empowerment en heeft belangrijke ontwikkelingsvoordelen. Door initiatieven voor sociaal benadeelde kinderen te ondersteunen en samen te werken met universiteiten en scholen streven we ernaar bij te dragen aan een aantal van de kwetsbaarste leden van onze gemeenschap; kinderen en jonge studenten. Studenten van nu hebben een mooie toekomst voor zich. We willen ze helpen hun potentieel volledig te benutten.

Beleid en programma's

Panasonics duurzaamheidsbeleid en -programma's zijn gebaseerd op de managementfilosofie van het bedrijf. Ze bieden een helder statement met betrekking tot wat het bedrijf moet doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en bij te dragen aan de gemeenschap van vandaag de dag.

SDGs

Panasonic is toegewijd aan het bijdragen aan het bereiken van de SDG's door middel van een breed scala aan bedrijfsactiviteiten, inclusief samenwerkingen en co-creatie met de stakeholders.
 

Onze huidige impactgebieden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Wil je hier meer over weten?