Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

Powering the energy transition together!

Panasonic heeft ambitieuze doelen gesteld om een positief effect op de milieuduurzaamheid te creëren. De naam, Panasonic GREEN IMPACT, is onze visie die alle initiatieven omvat waarmee we onszelf uitdagen verder te gaan dan alleen het verminderen van de uitstoot van onze eigen waardeketen. We willen daarnaast bijdragen aan het vermijden van emissies in de hele maatschappij.

Wat is ‘Panasonic GREEN IMPACT’?

Wat is ‘Panasonic GREEN IMPACT’?

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld in ons streven om de CO₂-uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten en waardeketen te verminderen. Daaronder valt het omzetten van al onze ongeveer 250 fabrieken in netto-nul fabrieken tegen 2030 en het bereiken van netto-nul CO2-uitstoot in onze hele waardeketen tegen 2050. Daarnaast is het ons doel om de uitstoot van de maatschappij te helpen vermijden, in totaal meer dan 300 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar tegen 2050. Dit omvat ook het uitbreiden van onze huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen waarmee we de samenleving kunnen helpen bij het vermijden van CO₂-uitstoot.

Eigen IMPACT - Onze verantwoordelijkheid als onderneming

Uitstoot van onze fabrieken

Uitstoot van onze fabrieken

De ~250 fabrieken van Panasonic en onze kantoren wereldwijd gebruiken ongeveer 5 miljard kWh elektriciteit per jaar (FY2020), wat neerkomt op ongeveer 2,2 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar.

 

Uitstoot door het gebruik van onze producten

Uitstoot door het gebruik van onze producten

Onze producten worden iedere dag door meer dan 1 miljard mensen wereldwijd gebruikt. De indirect via gebruik door consumenten uitgestoten CO₂ (elektriciteit die door deze producten wordt gebruikt) is ca. 86 miljoen ton per jaar.

 

Uitstoot binnen onze totale waardeketen

Uitstoot binnen onze totale waardeketen

De totale jaarlijkse CO₂-uitstoot van de Panasonic Group bedraagt ca. 110 miljoen ton per jaar, inclusief de uitstoot van toelevering, transport en logistiek van goederen en personen. We streven ernaar al onze uitstoot tegen 2050 te verminderen tot netto-nul.

 

Onze GREEN IMPACT-initiatieven - de inzet van de Panasonic Group

Netto-nul CO₂-uitstoot van alle operationele ondernemingen bereiken tegen 2030

Netto-nul CO₂-uitstoot van alle operationele ondernemingen bereiken tegen 2030
Met onze geavanceerde productietechnologie en schone-energieoplossingen verminderen we de CO₂-uitstoot van fabrieken en streven we naar netto-nul uitstoot in de productie.

 

CO₂-uitstoot verminderen van klanten die onze producten gebruiken

CO₂-uitstoot verminderen van klanten die onze producten gebruiken
We blijven onze huidige en toekomstige technologieportfolio uitbreiden met meer energie-efficiënte producten en oplossingen waarmee we klanten helpen hun CO2-uitstoot te verminderen.

 

Onze steun verhogen om CO₂-uitstoot in de samenleving te helpen vermijden

Onze steun verhogen om CO₂-uitstoot in de samenleving te helpen vermijden
De Panasonic Group omvat een breed scala aan bedrijven die veel verschillende gebieden van de samenleving bestrijken. Wij willen de overgang naar schone energie en de vermindering van CO2-uitstoot versnellen door oplossingen die schone energie efficiënt opwekken en gebruiken, het energieverbruik verminderen en de efficiëntie van bedrijfsprocessen verbeteren, uit te breiden naar onze B2B- en B2G-klanten.

 

Huizen en steden koolstofvrij maken

Voor een duurzamer leven hebben we woon- en bedrijfsgebouwen nodig met energie-efficiënte technologieën die bijdragen aan decarbonisatie en dus aan de energietransitie. Lees hier hoe de oplossingen van Panasonic voor bestaande en nieuwe gebouwen u kunnen helpen om niet alleen energie, maar ook kosten te besparen.

Groenere productie.

Netto-nul CO₂-uitstoot bereiken door eigen energieproductie met onze unieke pilot-oplossing bestaande uit waterstofcellen, accumulatie en fotovoltaïsche panelen. Zie ook hoe Panasonic vervuilende stoffen vermijdt en een circulaire economie opbouwt. Meer informatie over onze initiatieven en oplossingen voor duurzame productie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications