Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

Kennisgeving van een cyberbeveiligingsincident

Kennisgeving van een cyberbeveiligingsincident

Panasonic hecht waarde aan privacy en is volledig toegewijd aan het beschermen van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Deze mededeling is een vervolg op ons persbericht van 26 november 2021 (hier beschikbaar) over het cyberincident dat vorig jaar onze systemen trof.  Onmiddellijk na het bekend worden van het incident hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, waaronder het offline halen van de getroffen servers om verdere toegang door onbevoegde gebruikers te voorkomen en het in kennis stellen van de relevante autoriteiten. Het incident is nu afgesloten en na ons onderzoek ernaar hebben we de beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw informatie verder verbeterd met het oog op de steeds toenemende cyberdreiging.

Als gevolg van het beveiligingsincident hebben onbekende derden ongeoorloofde toegang gekregen tot enkele van onze servers met persoonsgegevens. Indien (een van) de onderaan deze kennisgeving genoemde entiteiten persoonsgegevens van u verwerkte, is het mogelijk dat deze persoonsgegevens door het cyberincident zijn getroffen.

Wij raden u aan waakzaam te zijn, geen persoonsgegevens, zoals PIN-codes of wachtwoorden, te delen met onbevoegde derden en verdachte activiteiten te melden. Criminelen kunnen via elke vorm van communicatie proberen malware te versturen of toegang te krijgen tot uw informatie of rekening.

Indien u meer informatie wenst in verband met dit cyberincident, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar:

datasubjectnotification@eu.panasonic.com

Deze kennisgeving wordt gedaan door ons Europese hoofdkantoor Panasonic Europe BV, handelend namens:

-       Panasonic Marketing Europe GmbH en haar vestigingen, waaronder Panasonic Netherlands (voorheen Panasonic Benelux, vestiging van Panasonic Marketing Europe en Haagtechno NV) en Panasonic Belgium (voorheen Panasonic Belgium NV); en

-       Panasonic Connect Europe GmbH en haar vestigingen, waaronder Panasonic Connect Netherlands, vestiging van Panasonic Connect Europe GmbH en Panasonic Connect Belgium, vestiging van Panasonic Connect Europe GmbH.

Met vriendelijke groeten,

Legal and Compliance
Panasonic Europe BV