Viziunea Panasonic privind mediul înconjurător pentru anul 2050

Panasonic va contribui la crearea şi la utilizarea mai eficientă a energiei care depăşeşte cantitatea de energie utilizată.

În 2017, Panasonic a formulat Viziunea Panasonic privind mediul înconjurător pentru anul 2050 („Viziunea privind mediul înconjurător pentru anul 2050”), ca o viziune pe termen lung pentru gestionarea sustenabilă a mediului înconjurător.

Viziunea Panasonic privind mediul înconjurător pentru anul 2050

Pentru atingerea obiectivelor „o viaţă mai bună” şi „un mediu înconjurător sustenabil la nivel global”, Panasonic va contribui la crearea şi la utilizarea mai eficientă a energiei care depăşeşte cantitatea de energie utilizată, având drept scop o societate cu energie curată şi un stil de viaţă mai confortabil.

Energie utilizată < Energie creată

În prezent, în ceea ce priveşte cantitatea de energie utilizată (energia utilizată în activităţile noastre profesionale, cum ar fi în timpul producţiei, şi energia utilizată de produse în mâinile clienţilor noştri), cantitatea de energie creată (energie curată creată şi/sau pusă la dispoziţie de produsele şi de serviciile Panasonic, cum ar fi sisteme fotovoltaice de generare a energiei, baterii de stocare şi soluţii energetice) reprezintă abia o zecime. De acum înainte, pentru energia utilizată, vom dezvolta tehnologii pentru îmbunătăţirea performanţelor de economisire a energiei pentru produse şi vom inova procese de fabricaţie pentru a reduce cantitatea de energie consumată. Pentru energia creată, vom extinde sectoarele de creare şi de stocare a energiei şi vom contribui la noi sisteme sociale, cum ar fi o societate bazată pe hidrogen, pentru a creşte cantitatea de energie curată.

Prin aceste eforturi, Panasonic va încerca să atingă obiectivul prin care cantitatea de „energie creată” depăşeşte cantitatea de „energie utilizată” către anul 2050.

Aflaţi mai multe:

Reducerea emisiilor de CO2

Panasonic reduce emisiile de CO2 prin diverse moduri,
inclusiv produse, activităţi de producţie, logistică şi în birouri.

Încălzirea globală reprezintă acum o problemă urgentă cu care se confruntă omenirea. Panasonic depune eforturi pentru reducerea emisiilor de CO2, care reprezintă cauza presupusă a încălzirii globale, atât prin aspectele fazei „produselor finite”, cât şi „în timpul producţiei”. În particular, deoarece produsele electrice consumă mai multă energie în timpul funcţionării decât în timpul procesului de producţie, Panasonic depune eforturi pentru a reduce emisiile de CO2, întrebuinţând patru concepte: „economisirea energiei”, „generarea energiei”, „stocarea energiei” şi „gestionarea energiei”.

Un exemplu tipic al dezvoltării unor astfel de produse cu consum energetic redus este ECONAVI, care reprezintă o funcţie ce utilizează tehnologii de senzori pentru identificarea risipei de energie şi economiseşte automat electricitatea. Produsele care generează energie includ sisteme fotovoltaice de generare a energiei şi sisteme rezidenţiale de cogenerare cu pile de combustie, iar produsele de stocare a energiei sunt cele cum ar fi bateriile litiu-ion. În ceea ce priveşte produsele de gestionare a energiei, am dezvoltat şi comercializăm sistemul conectat de generare şi stocare a energiei, care permite utilizarea inteligentă a electricităţii prin conectarea unui generator fotovoltaic de energie la baterii de stocare, precum şi sistemul Smart HEMS, un sistem de gestionare a energiei din locuinţă.

În ceea ce priveşte activităţile „în timpul producţiei”, suntem implicaţi în activităţi GF (Green Factory - Fabrică ecologică) care au drept scop reducerea impactului asupra mediului cât mai aproape de zero în toate fabricile Panasonic din lume. Ca parte a acestor activităţi, am introdus sisteme de gestionare a energiei în circa 300 de fabrici din întreaga lume şi reducem consumul de energie prin vizualizarea condiţiilor de utilizare a energiei şi prin rezultatele măsurilor de reducere.

Pe lângă aceste măsuri, promovăm cu rigurozitate reducerea emisiilor de CO2 prin diverse activităţi în domeniul logisticii şi în birouri, împreună cu partenerii noştri.

Vom reduce emisiile de CO2 prin activităţile de producţie şi prin produse/servicii.

Reciclarea resurselor

Panasonic contribuie la o societate durabilă printr-un proces de fabricaţie orientat spre reciclare
în vederea conservării resurselor limitate pentru viitor.

Având în vedere dezvoltarea economică rapidă în lume, problemele legate de resurse atrag o atenţie socială şi îngrijorări sporite. Aprovizionarea cu noi resurse şi materiale afectează nu doar mediul înconjurător de pe glob, ci poate cauza şi epuizarea resurselor minerale şi o creştere puternică a preţurilor materialelor.

Deoarece purtăm responsabilităţi în calitate de companie producătoare, elaborăm diverse iniţiative pentru a reduce cât mai mult posibil cantitatea de materiale noi utilizate. O astfel de iniţiativă reprezintă utilizarea de resurse reciclate pe baza conceptului „de la produs la produs”. Scoatem materiale plastice din produse cum ar fi televizoare, frigidere, aparate de aer condiţionat şi maşini de spălat/uscătoare aflate la finalul ciclului de viaţă şi le reciclăm în materiale de utilizat în diverse aparate electrocasnice. În plus, metalele reciclate sunt utilizate drept material pentru carcase.

Pe lângă aceste activităţi, urmărim obiectivul emisiilor de deşeuri zero prin reducerea eliminării definitive la un minim absolut. De exemplu, în Singapore, nisipul utilizat drept mulaj în fabricarea componentelor de carcasă pentru compresoare utilizate în frigidere era eliminat în mod obişnuit prin expedierea la gropile de gunoi. În schimb, acum nisipul este tratat şi sortat pentru a fi reutilizat drept nisip pentru mulaj în procesul de producţie sau reutilizat drept materiale de construcţii de către companii externe. Aceasta a dus la o reducere semnificativă a cantităţii de deşeuri şi a deşeurilor generatoare de venit, a costurilor de achiziţie a materialelor şi a costurilor de eliminare a deşeurilor de nisip.

Vom contribui la materializarea unor standarde de viaţă mai bune şi la o societate durabilă prin promovarea constantă a procesului de fabricaţie orientat spre reciclare.

Vom depune eforturi pentru utilizarea eficientă a resurselor prin susţinerea procesului de fabricaţie orientat spre reciclare.

Utilizarea atentă a resurselor limitate de apă

Panasonic depune eforturi pentru a dezvolta produse care reduc consumul de apă,
precum şi pentru conservarea resurselor de apă în activităţile de producţie

98 % din apa de pe Pământ este apă de mare. Din restul de 2 % apă dulce şi excluzând gheţarii şi alte surse de apă inaccesibile, cantitatea de apă disponibilă în lacuri, în râuri şi apele subterane puţin adânci reprezintă mai puţin de 0,01 %. În conformitate cu Raportul privind riscurile globale, publicat de Forumul Economic Mondial în ianuarie 2015, criza apei este menţionată drept principalul risc cu cel mai ridicat impact global.

În acest context, pentru a asigura cantitatea de apă necesară în gospodării, în industrie şi în agricultură pentru a stabili şi a menţine un mediu de viaţă bogat, Panasonic ia măsuri pentru a conserva resursele de apă atât în cadrul produselor, cât şi în activităţile de producţie. Prin analiza atentă a utilizării apei în produsele noastre, am dezvoltat funcţii care permit conservarea unei cantităţi considerabile de apă prin utilizarea apei la un nivel maxim graţie îmbunătăţirii controlului debitului de apă şi utilizării ciclice. Astfel de produse includ maşini de spălat/uscătoare, maşini de spălat vase, toalete cu apă caldă şi hote plate cu funcţie de curăţare.

În procesele noastre de producţie, depunem eforturi pentru a reduce impactul asupra mediului prin utilizarea unui volum mai redus al apei curate şi evacuarea unui volum mai redus al apelor reziduale, prin recuperarea şi reciclarea apelor reziduale. Ca exemplu, fabrica Nishikinohama a companiei Eco Solutions din cadrul Panasonic Corporation, care fabrică panouri solare, reutilizează apele reziduale evacuate la crearea apei pure prin filtrarea impurităţilor din apele reziduale cu ajutorul unui alt purificator de apă.

Vom conserva resursele de apă prin utilizarea eficientă a apei şi prevenirea contaminării.

Reducerea impactului substanţelor chimice

Panasonic gestionează substanţele chimice în cadrul întregului lanţ de aprovizionare
pentru a proteja clienţii şi mediul.

Utilizate în aparate de uz casnic şi în alte produse din gospodărie, substanţele chimice ne susţin stilul de viaţă prosper şi comod în multe privinţe. În acelaşi timp, însă, deoarece anumite substanţe chimice au un impact nociv asupra oamenilor şi a mediului, este important ca substanţele chimice să fie gestionate începând cu etapele de dezvoltare a produselor şi de fabricaţie, luând în considerare influenţele asupra sănătăţii umane şi a mediului în timpul utilizării de către client, precum şi după eliminare.

Pe baza recunoaşterii acestei situaţii, Panasonic respectă legile şi reglementările relevante din fiecare ţară şi se implică în activităţi comerciale în conformitate cu politica sa de bază privind reducerea impactului substanţelor chimice pe întreaga durată a ciclului de viaţă al produsului, de la achiziţia materialelor la producţie, utilizare de către client şi eliminare.

Panasonic depune eforturi pentru identificarea substanţelor chimice pe care le conţin produsele. Prin evaluarea impactului asupra oamenilor şi a mediului şi prin întreruperea voluntară a utilizării substanţelor chimice în cazul în care acestea prezintă un risc potenţial, Panasonic are drept obiectiv furnizarea de produse sigure.

În plus, pentru a preveni poluarea aerului, a apei şi a solului din zona în care se află fabricile sale, precum şi pentru a preveni efectele adverse asupra locuitorilor din vecinătate, Panasonic depune eforturi pentru a reduce cantitatea de substanţe chimice utilizate în fabricile sale prin îmbunătăţirea metodelor de producţie.

Vom reduce impactul substanţelor chimice asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Conservarea biodiversităţii

Panasonic depune eforturi pentru conservarea biodiversităţii în trei domenii cheie:
produse, achiziţii şi exploatarea terenurilor.

Activităţile noastre sociale se bazează pe bogăţiile naturale (servicii de ecosistem), inclusiv solul, aerul, apa, plantele şi animalele. Natura depinde de un echilibru delicat al vieţii şi este esenţial să se conserve diversitatea biologică pentru a putea lăsa moştenire aceste bogăţii generaţiei viitoare.

Compania Panasonic este dedicată înţelegerii corecte a impactului activităţilor sale comerciale asupra biodiversităţii, precum şi contribuţiei aduse conservării. În special, Panasonic promovează iniţiative în următoarele trei domenii cheie; (1) Produse: creşterea gamei de produse care contribuie la conservarea biodiversităţii; (2) Achiziţii: promovarea achiziţiei ecologice a lemnului în vederea utilizării durabile a resurselor forestiere; şi (3) Exploatarea terenurilor: utilizarea spaţiilor verzi la diviziile de afaceri pentru a contribui la conservarea biodiversităţii.

În domeniul produselor, în comun cu un ONG internaţional, a fost conceput un sistem pentru evaluarea obiectivă a contribuţiei produselor la păstrarea biodiversităţii, care este aplicat în procesul de fabricare a produselor din cadrul companiei Panasonic.

De asemenea, s-au adăugat elemente legate de biodiversitate între criteriile noastre de acreditare Green Product (Produs ecologic) şi evaluăm în mod voluntar relaţia dintre materiale, funcţii şi biodiversitate.

În domeniul achiziţiilor, Panasonic s-a consultat în detaliu cu World Wide Fund for Nature (WWF - Fondul mondial pentru mediu) Japonia, a formulat Orientările Grupului Panasonic pentru achiziţia ecologică a lemnului şi promovează un proces de achiziţie a materialelor care respectă biodiversitatea.

În domeniul exploatării terenurilor, a fost evaluată biodiversitatea spaţiilor verzi din unităţile economice Panasonic în vederea dezvoltării de mecanisme care nu doar conservă plantele şi animalele locale rare, ci asigură faunei sălbatice locale o legătură organică cu spaţiul necesar traiului şi procreării.

Panasonic va continua să coopereze cu autorităţile locale, cu ONP-urile de mediu şi cu organizaţiile specializate pentru conservarea biodiversităţii.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea Activităţi de mediu:

Vom proteja şi vom conserva biodiversitatea.