Creşterea nivelului calităţii şi garantarea siguranţei produselor

Panasonic consideră siguranţa produselor drept prioritatea sa de vârf
şi fabrică produse care deservesc cu adevărat clientul.

În cadrul companiei Panasonic, acordăm o mare importanţă calităţii produselor şi ne străduim să creăm produse fiabile şi sigure pe care clienţii noştri din întreaga lume le pot utiliza, indiferent de situaţie.

În acest scop, Politica Panasonic privind calitatea prevede că întreprinderea va „deservi cu adevărat clienţii prin furnizarea de produse şi de servicii care respectă în mod constant şi satisfac cerinţele clienţilor şi ale societăţii”. De asemenea, printr-o politică de bază privind siguranţa produselor, definită în mod separat, Panasonic garantează faptul că idealurile de asigurare a calităţii şi de siguranţă a produselor sunt respectate în mod riguros în cadrul întregului Grup Panasonic.

Pentru a pune aceste politici în practică, fiecare Companie a implementat sisteme pentru desfăşurarea activităţii cu responsabilitate şi autoreglementare independente sub supravegherea unui Director responsabil cu calitatea. Pe lângă aceasta, Panasonic organizează periodic „întâlniri legate de strategia privind calitatea” şi „întâlniri ale managerilor responsabili cu calitatea”, iar aceste întâlniri stimulează cooperarea în cadrul grupului şi promovează eforturile de îmbunătăţire a calităţii.

Pentru a implementa procesul de producţie având siguranţa produselor drept prioritate de vârf, în anul 2012 Panasonic a reorganizat Comitetul general privind siguranţa produselor din cadrul grupului şi a înfiinţat sub egida acestuia un Grup de lucru pentru tehnologiile privind siguranţa şi un Grup de lucru pentru standardele de siguranţă. Utilizând aceste grupuri de lucru, compania a conceput tehnologii de siguranţă bine implantate şi a dezvoltat standarde încorporate de siguranţă a produselor, care au avut drept rezultat un sistem mai bun şi mai coerent. Datorită nevoii crescute de caracteristici de siguranţă în automobile, în roboţi şi în alte produse, Panasonic promovează obţinerea de certificări privind standardele de siguranţă prin parteneriate intragrup pentru a garanta siguranţa în aceste categorii de produse.

În eventualitatea puţin probabilă a producerii unui accident legat de un produs, Panasonic confirmă imediat informaţiile referitoare la incident, analizează cauzele şi efectuează teste. În cazul în care Compania stabileşte că un accident legat de un produs este grav, detaliile sunt raportate rapid şi exact conducerii Companiei şi agenţiilor guvernamentale relevante. Între timp, pentru a garanta siguranţa clienţilor săi, Grupul Panasonic acţionează în mod unitar pentru a lua toate măsurile corespunzătoare.

Aflaţi mai multe:

Relaţiile cu clienţii

Oferim clienţilor noştri încredere, lipsă de griji şi satisfacţie în conformitate cu filozofia noastră a „serviciului veritabil”.

Filozofia de administrare a companiei Panasonic este de a-şi aduce contribuţia la societate prin produsele şi serviciile sale, punând întotdeauna clientul pe primul loc. În conformitate cu această filozofie, compania depune eforturi pentru a îmbunătăţi satisfacţia clienţilor (Customer Satisfaction - CS) şi oferă produse, soluţii şi servicii care îmbogăţesc vieţile oamenilor din întreaga lume.

Atunci când asigură reparaţii şi asistenţă pentru servicii clienţi prin reţeaua sa globală de servicii, Panasonic depune eforturi pentru a oferi sinceritate, acurateţe şi rapiditate şi acţionează cu modestie şi apreciere. Această abordare se întemeiază pe principiul „serviciului veritabil” pe care fondatorul companiei l-a transmis prin cuvintele sale. Astfel, poziţia fundamentală a companiei este de a oferi clienţilor încredere, lipsă de griji şi satisfacţie.
În plus, Panasonic a stabilit un set de reguli de bază pentru răspunsul oferit clienţilor (conform cu ISO 10002) astfel încât să se ofere un răspuns adecvat la nivel de grup cererilor de informaţii şi plângerilor din partea clienţilor. Am implementat sisteme de gestionare conforme ISO fundamentate pe regulile de bază pentru răspunsul oferit clienţilor şi adaptate sistemului juridic din fiecare ţară sau regiune.

Activităţile CS sunt supravegheate de către directorul executiv al companiei Panasonic şi sunt implementate în cooperare cu sediul central şi cu celelalte filiale. Departamentele CS ale companiilor de vânzări Panasonic din întreaga lume colectează informaţii locale referitoare la servicii şi calitate, precum şi solicitările clienţilor şi altele. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a asigura calitatea şi siguranţa produselor şi pentru a contribui la dezvoltarea de produse care satisfac cerinţele clienţilor de pe fiecare piaţă.

Personalul CS din Japonia împărtăşeşte cunoştinţele şi experienţele acumulate pentru a stimula asigurarea unor servicii mai bune pentru clienţi.

Panasonic utilizează diverse metode pentru a analiza „Vocea clientului” (VOC) şi utilizează rezultatele analizelor sale (prin coordonare între departamentele sale de planificare a producţiei, de design, de proiectare şi de calitate, pe de o parte, şi departamentele sale de marketing şi de vânzări, pe de altă parte) pentru a îmbunătăţi dezvoltarea produselor, funcţionalitatea, calitatea, manualele de instrucţiuni, actualizările cataloagelor şi activităţile de marketing.

Panasonic consideră că activităţile sale VOC reprezintă implementări practice ale filozofiei sale de administrare pentru îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor. Compania încurajează toţi angajaţii să ţină cont de vocile clienţilor companiei în activitatea lor profesională.

Aflaţi mai multe:

Securitatea informaţiilor şi protecţia informaţiilor cu caracter personal

Ne concentrăm asupra măsurilor de securitate a informaţiilor pentru a împiedica apariţia daunelor pentru clienţii şi partenerii noştri de afaceri, precum şi pentru alţii.

Compania Panasonic înţelege importanţa protejării informaţiilor cu caracter personal şi a altor informaţii care îi sunt încredinţate de către clienţii săi. Compania a creat un sistem pentru gestionarea securităţii informaţiilor şi încearcă să gestioneze informaţiile în mod corespunzător la nivel de grup prin stabilirea şi punerea în aplicare a unor reguli şi reglementări la nivel global.

Panasonic depune eforturi pentru creşterea nivelului de conştientizare şi de informare a tuturor angajaţilor, pentru a le permite acestora să trateze informaţiile în mod corespunzător, prin instruire. Aceasta include instruire privind noile forme de risc pentru toţi angajaţii grupului, pentru personal conform funcţiilor deţinute în cadrul organizaţiei şi pentru cei care gestionează informaţiile cu caracter personal încredinţate companiei Panasonic.

Având în vedere dezvoltarea preconizată a sectorului său de activitate IoT, Panasonic are iniţiative privind responsabilitatea sa faţă de societate prin gestionarea datelor într-un mod care protejează confidenţialitatea, preconizând faptul că va gestiona din ce în ce mai multe date cu caracter personal, cum ar fi jurnalele de activităţi ale vieţii („lifelog”).

Aflaţi mai multe:

Publicitatea şi reclamele responsabile

Creşterea valorii mărcii Panasonic
odată cu extinderea sistemului de comunicare corporativă rezonabilă şi exactă.

În ultimii ani, au apărut mai multe scandaluri legate de corporaţii în întreaga lume, iar ochii societăţii s-au întors asupra corporaţiilor cu o privire din ce în ce mai severă. Societatea a început să pună tot mai accentuat sub semnul întrebării guvernanţa corporativă, resposabilitatea socială a corporaţiilor şi însuşi modul în care sunt gestionate întreprinderile în general. Drept răspuns la aceasta, sistemul de comunicare corporativă a devenit din ce în ce mai important.

Codul de conduită Panasonic stipulează următoarele politici pentru sistemul nostru de comunicare de bază drept corporaţie.
(1) Comunicarea
Prin sistemul nostru de comunicare corporativă, care cuprinde activităţile noastre de relaţii publice şi de publicitate, vom oferi informaţii rezonabile şi exacte privind politicile noastre comerciale de bază, precum şi produsele, serviciile şi tehnologiile noastre, în scopul unei informări mai bune a clienţilor noştri şi a altor părţi interesate, crescând astfel valoarea mărcilor noastre. În acelaşi timp, vom continua să ascultăm şi să urmărim publicul, pentru a învăţa de la acesta şi pentru a-i reflecta opiniile în cadrul activităţilor noastre profesionale, de marketing şi de comercializare.
(2) Conţinutul şi expresiile rezonabile
Nu vom face declaraţii care sunt înşelătoare, frauduloase sau inechitabile. Reclamele noastre nu vor fi defăimătoare şi nu vor avea o natură politică sau religioasă.
(3) Creativitatea şi inovarea
Scopul nostru este de a ne dezvolta şi a ne demonstra creativitatea şi inovarea în activităţile noastre de comunicare corporativă, precum şi de a transmite consumatorilor percepţia că pot avea încredere în mărcile noastre.

Aflaţi mai multe:

Practicile comerciale corecte

În conformitate cu legea şi cu propria noastră filozofie corporativă,
depunem eforturi pentru a îmbunătăţi normele sociale una câte una, în vederea promovării practicilor comerciale corecte.

Pe măsură ce activitatea corporaţiilor se extinde la nivel global, se produc practici incorecte cu o anumită frecvenţă, nu doar din cauza acţiunilor ilegale şi neoneste deliberate, ci şi din cauza unei lipse a conştientizării şi a înţelegerii. În cadrul companiei Panasonic, credem că respectarea legilor, a reglementărilor şi a propriei noastre filozofii corporative în toate activităţile comerciale reprezintă fundamentul afacerii noastre. Depunem eforturi să asigurăm o respectare strictă a acestor norme, cu scopul promovării practicilor comerciale corecte în toate ţările şi regiunile lumii şi în vederea realizării unei societăţi durabile. Acesta este „Codul de conduită Panasonic”, care încorporează cerinţele Orientărilor OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) pentru întreprinderile multinaţionale şi alte norme.

În scopul respectării propriului nostru Cod de conduită, avem o reţea globală de departamente juridice, directori şi directori executivi responsabili cu asigurarea respectării Codului de conduită, precum şi manageri responsabili cu controlul exporturilor şi alte persoane răspunzătoare pentru supravegherea diverselor alte funcţii în cadrul companiilor noastre, al diviziilor de afaceri şi al sediilor regionale din afara Japoniei.

În fiecare an, desemnăm luna septembrie drept „Luna de conştientizare a importanţei conformităţii”, marcată de eforturi pentru întărirea gradului nostru de conştientizare a nevoii de respectare a cerinţelor etice şi legale. Pe parcursul acestei luni, efectuăm un „Sondaj privind conştientizarea importanţei conformităţii” pentru a verifica gradul de diseminare a conştientizării importanţei conformităţii în rândul angajaţilor noştri din întreaga lume. În plus, efectuăm şi o verificare anuală privind gradul de respectare şi de utilizare practică a „Codului de conduită Panasonic” în toate punctele de lucru din întreaga lume.

Mai mult, pentru a preveni practicile incorecte şi a obţine rezolvări rapide, am înfiinţat linii telefonice de asistenţă pentru denunţători în punctele noastre de lucru locale şi din străinătate, precum şi pentru partenerii noştri de afaceri.

Prin aceste eforturi, vom înţelege mai bine problemele şi apoi vom lua măsuri pentru a aduce îmbunătăţiri la nivelul punctelor de lucru. De asemenea, vom cumula aceste soluţii într-o manieră unitară şi cuprinzătoare la nivelul sediului central al grupului, iar acestea vor fi reflectate apoi în măsuri la nivelul întregii corporaţii, în funcţie de condiţiile sociale. În prezent, temele noastre prioritare sunt „prevenirea formării cartelurilor” şi „împiedicarea mituirii funcţionarilor guvernamentali”.

Aflaţi mai multe:

Respectarea drepturilor omului

Panasonic a definit un set concret de politici privind drepturile omului
şi a conceput un sistem de gestionare pentru conformitatea cu politicile.

Respectarea drepturilor omului reprezintă o normă fundamentală a comunităţii internaţionale, iar respectarea drepturilor clienţilor, cât şi ale angajaţilor este un considerent important pentru o companie a cărei activitate s-a extins în întreaga lume.

Panasonic a prevăzut în mod explicit în Codul său de conduită că „trebuie să respectăm drepturile omului şi să depunem toate eforturile pentru a înţelege, a lua în considerare şi a respecta diferitele culturi, religii, atitudini, legi şi reglementări ale oamenilor din diversele ţări şi regiuni în care ne desfăşurăm activitatea”. Panasonic susţine principiile fundamentale ale Declaraţiei universale a drepturilor omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Declaraţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi ale Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaţionale, iar majoritatea principiilor cuprinse în aceste declaraţii şi orientări au fost adoptate în Codul de conduită Panasonic. În plus, Panasonic încorporează idei privind drepturile globale ale omului în sistemul său de administrare. Aceasta include menţionarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile şi drepturile omului, care au fost adoptate de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în iunie 2011.

În anul fiscal 2015, Panasonic a adoptat „Politicile globale privind munca şi drepturile omului” şi a implementat un sistem de gestionare pentru respectarea acestei politici. Acest sistem implică o descriere a procedurilor pentru evaluarea corectă a riscurilor şi a impactului asupra drepturilor omului, efectuarea de verificări cu autoevaluare pentru a identifica riscurile, corectarea riscurilor identificate, îmbunătăţirea continuă şi alte componente. Începând cu anul fiscal 2016, Panasonic va aplica gradual acest sistem locurilor de muncă din întreaga lume.

Directorul executiv din conducerea superioară este responsabil pentru promovarea iniţiativelor privind drepturile omului. Departamentele responsabile includ Departamentul de resurse umane şi relaţii industriale, înfiinţat la sediul companiei Panasonic, precum şi departamentele de resurse umane înfiinţate în toate diviziile de afaceri. În plus, a fost înfiinţat un birou de consultanţă în fiecare companie şi divizie de afaceri, în efortul de a asigura un loc în care angajaţii să discute îngrijorările acestora privind hărţuirea sexuală, hărţuirea din partea superiorilor şi o gamă largă de alte subiecte referitoare la drepturile omului. Mai mult, toate tipurile de discriminare sunt interzise pentru a proteja drepturile lucrătorilor, iar politicile includ şi elemente referitoare la gestionarea orelor de muncă şi a salariilor, între multe alte aspecte.

Pe lângă eforturile întreprinse cu angajaţii săi, Panasonic va coopera cu furnizorii săi din întreaga lume în vederea respectării drepturilor omului şi a înţelegerii corecte a legilor şi a practicilor de muncă din diverse ţări.

Aflaţi mai multe:

Dezvoltarea resurselor umane şi promovarea diversităţii

Promovarea activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru diversitate,
în care toţi angajaţii îşi pot utiliza pe deplin talentele, indiferent de vârstă, sex sau naţionalitate.

Activitatea companiei Panasonic este în creştere şi este esenţial să se creeze o cultură organizaţională orientată spre dezvoltarea resurselor umane, în care angajaţii îşi pot utiliza pe deplin şi în mod individual talentele pentru dezvoltarea continuă a companiei.
Astfel, Panasonic consideră promovarea diversităţii drept o parte esenţială a strategiei sale de afaceri şi, prin urmare, oferă o gamă largă de oportunităţi pentru orice persoană cu abilităţi şi ambiţie, depunând în mod activ eforturi pentru a crea un mediu prietenos pentru lucrători.
În anul fiscal 2011, Panasonic a transpus această gândire într-o Politică globală privind diversitatea. De atunci, această politică a fost implementată la nivel global.

Politica globală privind diversitatea

Grupul Panasonic este în prezent unul dintre grupurile de afaceri de vârf în lume care oferă o gamă largă de produse în sectorul echipamentelor electronice pe care le utilizăm în viaţa de zi cu zi. Având drept scop o contribuţie la progresul societăţii şi îmbogăţirea vieţilor oamenilor prin procesul de fabricaţie, fiecare angajat joacă un rol crucial în activitatea sa, promovând activităţile comerciale ale companiei Panasonic.
Panasonic reprezintă un colectiv de persoane cu diferite origini, din punct de vedere regional, cultural şi istoric, care posedă diverse capacităţi şi diverse trăsături în ceea ce priveşte o varietate de factori, inclusiv gen, vârstă, etnie, credinţă, religie, naţionalitate, orientare sexuală şi identitate de gen. Fiecare persoană are diverse idei, iar prin împărtăşirea acestor idei în mai multe ţări şi domenii de activitate, putem crea tot mai multe valori inovatoare. Astfel, Panasonic va continua să fie un grup care atrage inteligenţa şi stimulează inovarea prin eforturile concertate ale tuturor. Avem o speranţă profundă că, prin folosirea diverselor noastre atitudini şi puncte de vedere, putem oferi clienţilor noştri produse şi servicii fără rival.
Pentru a realiza acest obiectiv, este important să acordăm o şansă de reuşită persoanelor motivate din toate ţările şi regiunile, indiferent de sex, naţionalitate sau de alte caracteristici ale acestora. Ne-am extins activităţile privind diversitatea pentru a fructifica la maximum personalitatea şi abilităţile fiecărui angajat şi pentru a-i ajuta să aibă succes în cadrul grupului la nivel global. Vom continua să răspundem provocării de a deveni „Nr.1 în activităţile de promovare a diversităţii în fiecare ţară şi regiune”.

Pentru selecţia candidaţilor la posturi de conducere şi dezvoltarea resurselor umane la nivelul conducerii, Panasonic şi-a unificat standardele, sistemele, procesele şi departamentul IT la nivel global. Compania descoperă şi stimulează cei mai adecvaţi candidaţi, indiferent de vârstă, sex sau naţionalitate şi depune eforturi pentru dezvoltarea planificată a carierei şi promovarea angajaţilor săi.

Panasonic a implementat mecanisme cantitative de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile importante din cadrul grupului utilizând un standard global comun. Toate poziţiile de un anumit nivel sau peste sunt considerate „manageriale”, iar divizia corporativă supraveghează atât managerii din conducerea superioară actuală, cât şi candidaţii la succesiune. În plus, compania a înfiinţat un „Comitet de gestionare a talentelor” drept loc de dezbatere şi de reflecţie privind dezvoltarea carierei şi promovarea candidaţilor la succesiune pentru funcţiile importante, proces care se desfăşoară obiectiv, transparent şi deschis.

Aflaţi mai multe:

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Promovarea unui sistem de gestionare în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă, în vederea asigurării unui loc de muncă sigur şi confortabil, precum şi a bunăstării tuturor angajaţilor.

Una dintre cele mai importante provocări pentru companii este crearea unui loc de muncă sigur şi confortabil şi păstrarea sănătăţii angajaţilor, atât cea fizică, cât şi cea mentală.

Scopul sistemului de gestionare în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă din cadrul Grupului Panasonic este de a promova un loc de muncă sigur şi confortabil prin eforturi bazate pe cele mai avansate seturi de bune practici, care contribuie la bunăstarea angajaţilor grupului şi la dezvoltarea activităţii sale. În plus, grupul a prevăzut în reglementările sale faptul că va veghea îndeaproape la asigurarea sănătăţii şi a securităţii angajaţilor subcontractanţilor care lucrează cu normă întreagă în punctele de lucru Panasonic.

Pentru a ne menţine eforturile legate de sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi pentru a le îmbunătăţi în mod constant, Panasonic a implementat un sistem de gestionare în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă în aproape toate punctele sale de lucru la nivel mondial. Sistemele implementate la punctele de lucru ale companiei se bazează în principal pe Sistemul Panasonic de administrare în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă, care include standardul OHSAS18001, completat de perspectiva unică a companiei. La solicitarea clienţilor, Panasonic a obţinut şi o certificare OHSAS18001 externă pentru punctele sale de lucru.

Utilizând acest sistem, Panasonic acordă tuturor angajaţilor roluri şi responsabilităţi clare, promovând implicarea în activităţi legate de sănătate şi securitate. Sistemul prevede şi revizuiri periodice realizate de către directorii unităţilor economice, permiţând companiei să revizuiască aceste activităţi după cum este necesar. Panasonic efectuează periodic, dar cel puţin anual, evaluări ale riscurilor pentru a descoperi orice riscuri rămase în ceea ce priveşte bolile sau accidentele la locul de muncă şi pentru a le diminua, ceea ce o face în mod ferm, în funcţie de gravitatea situaţiei. În plus, atunci când în cadrul companiei se produce un accident la locul de muncă, Panasonic îl distribuie drept studiu de caz prin reţeaua intranet a companiei, astfel încât să poată implementa măsuri pentru a preveni repetarea situaţiei în toate unităţile economice.

Personalul din cadrul Grupului Panasonic responsabil cu sănătatea şi securitatea participă la un Forum anual privind sănătatea angajaţilor şi sănătatea la locul de muncă, în care învaţă împreună din studii de caz privind eforturile din diverse unităţi economice, participă la seminarii susţinute de instructori vizitatori şi se implică în alte activităţi pentru a-şi spori cunoştinţele şi a le transpune în practică în fiecare unitate economică.

Aflaţi mai multe:

Un lanţ de aprovizionare responsabil

Depunem eforturi pentru a crea un lanţ de aprovizionare durabil prin achiziţii CSR
în cooperare cu furnizorii noştri.

În prezent, achiziţia de materii prime şi de piese reprezintă o activitate comercială esenţială în procesul de fabricaţie. Panasonic insistă ca aceste activităţi să respecte anumite responsabilităţi sociale, cum ar fi respectarea drepturilor omului şi protejarea mediului.

Din acest motiv, furnizarea de tehnologii şi de produse la o calitate extraordinară nu mai este suficientă. Dincolo de acest aspect, Panasonic depune eforturi pentru a se asigura că întreţine relaţii comerciale doar cu furnizori care îşi îndeplinesc responsabilităţile sociale în cinci domenii: achiziţii oneste; achiziţii care respectă protecţia mediului; conformitatea cu legile şi normele sociale; securitatea informaţiilor; şi respectarea drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor şi a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Pentru a asigura faptul că angajaţii implicaţi în activităţile de achiziţii înţeleg mai bine procesul de achiziţii CSR şi pentru a creşte gradul de conştientizare al acestora în ceea ce priveşte achiziţiile CSR, am creat norme şi manuale interne privind achiziţiile CSR şi am diseminat informaţiile necesare prin circulare, prin reţeaua noastră intranet şi prin sesiuni de formare.

În martie 2016, Grupul Panasonic a publicat cerinţele în domeniul CSR pe care le-am creat pentru a reda poziţia noastră privind achiziţiile de tip CSR pe care dorim să le respecte furnizorii noştri, cunoscute drept Orientările privind promovarea conceptului CSR în lanţul de aprovizionare (denumite în continuare „Orientările privind achiziţiile”), având drept referinţe standardele internaţionale şi abordările standard din domeniu.

Aceste Orientări privind achiziţiile au fost create în limbile japoneză, engleză, chineză, thai, vietnameză şi indoneziană şi depunem eforturi pentru diseminarea acestora către toţi furnizorii noştri prin e-mail, asigurându-ne de notificarea acestora, pe lângă publicarea lor pe site-ul nostru web.

De asemenea, avem întâlniri pe probleme CSR cu furnizorii în China şi în Asia de Sud-Est. În China, au participat circa 400 de furnizori, iar în Asia de Sud-Est şi în India, circa 3 000.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea noastră „Pentru furnizori” referitoare la activităţile noastre de achiziţii.

Linkuri asociate

În plus, în ceea ce priveşte minereurile provenite din zonele de conflict, care finanţează organizaţii ce au un comportament care nu respectă în mod adecvat drepturile omului, se implică în distrugerea mediului înconjurător, practică acte de corupţie şi acţionează în mod neetic în zonele de conflict, depunem eforturi pentru a respecta Orientările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind verificarea prealabilă în ceea ce priveşte lanţurile de aprovizionare responsabile pentru minereurile provenite din zone de mare risc şi afectate de conflicte.

Prin aceste eforturi, împreună cu furnizorii noştri, ne străduim să creăm lanţuri de aprovizionare durabile.

Aflaţi mai multe:

Relaţiile cu comunitatea

Panasonic face eforturi pentru a răspunde provocărilor din domeniul social prin activităţi cetăţeneşti, pe lângă activităţile comerciale.

Panasonic are drept scop o contribuţie la rezolvarea problemelor din societate, realizarea unei vieţi mai bune şi a unui nivel de fericire în lume şi dezvoltarea societăţii, atât prin activităţile sale comerciale, cât şi prin activităţi cetăţeneşti, toate desfăşurate sub stindardul sloganului mărcii: „O viaţă mai bună, o lume mai bună”.

Dintre toate problemele cu care se confruntă omenirea astăzi, creşterea nivelului de sărăcie care ameninţă oamenii din întreaga lume, indiferent dacă se află în ţări dezvoltate sau emergente şi în curs de dezvoltare, reprezintă o situaţie deosebit de gravă. Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost adoptate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2015 ca un plan de acţiune care priveşte omenirea, planeta şi prosperitatea. Dintre cele 17 obiective şi 169 de ţinte incluse în respectivele obiective, prima problemă de pe listă este eradicarea sărăciei.

Konosuke Matsushita, fondatorul companiei Panasonic, a înţeles sărăcia drept un rău şi a considerat că scopul afacerii este de a-i pune capăt. Deşi standardele de viaţă s-au îmbunătăţit pentru multe persoane şi sărăcia a fost eliminată într-o oarecare măsură, există numeroase naţiuni şi regiuni care nu se bucură de această bogăţie, iar discrepanţele în ceea ce priveşte aceste standarde, chiar şi în rândul naţiunilor considerate dezvoltate, s-au adâncit.

Având în vedere această situaţie, Panasonic doreşte să contribuie la rezolvarea acestor probleme sociale şi la construirea unei societăţi durabile la nivel global prin activităţi cetăţeneşti, cum ar fi cele care vizează dezvoltarea umană, noi oportunităţi şi înţelegerea reciprocă. Compania speră să realizeze acest lucru în colaborare cu toate părţile interesate, valorificând în acelaşi timp produsele şi tehnologiile sale, precum şi cunoştinţele şi resursele sale cultivate prin procesul de fabricaţie.

Aflaţi mai multe: