Administrare/politica CSR, gestionarea riscurilor

Filosofia noastră invariabilă de management şi dezvoltarea durabilă

Misiunea Panasonic este de a contribui la progresul cultural al lumii, depunând eforturi pentru a îmbunătăţi societatea prin intermediul produselor pe care le producem şi le comercializăm. Obiectivul de bază de management al Panasonic exprimă în mod clar scopul activităţilor noastre de afaceri, precum şi scopul existenţei noastre.

Încă de la înfiinţarea companiei în anul 1918, această filosofie de management a constituit fundamentul tuturor activităţilor noastre de afaceri. Ca element-cheie al acestei filosofii, avem conceptul de bază al companiei„Compania ca o entitate publică a societăţii”. Toate resursele de management ale unei companii, inclusiv oamenii, banii şi mărfurile, provin din societate.

Compania nu doar că se angajează în activităţi comerciale apelând la resursele provenite din societate, dar se şi dezvoltă împreună cu societatea şi, astfel, activităţile companiei trebuie să fie transparente, corecte şi juste.

Întregul grup Panasonic se asigură că activităţile de management şi de afaceri sunt demne pentru „o entitate publică a societăţii”, iar noi vom continua să punem în aplicare această filosofie de management prin producţie, care reprezintă activitatea noastră principală. Aceasta este, de asemenea, esenţa dezvoltării durabile a grupului Panasonic. Aşa cum a reuşit în multe domenii (societate, economie, mediu global) în momentele de cotitură de-a lungul istoriei, grupul Panasonic va continua să promoveze managementul dezvoltării durabile la nivel global şi să contribuie la viitorul societăţii şi al lumii, propunând un stil de viaţă în continuă dezvoltare.

Caligrafie japoneză a obiectivului de administrare de bază al companiei Panasonic

cartea My Management Philosophy (lansată în iunie 1978)

Fotografie a fondatorului Panasonic, Konosuke Matsushita

„În prezent există multe discuţii cu privire la <Responsabilitatea socială>, însă în timp ce sensul acestui concept poate varia în funcţie de condiţiile sociale dintr-un anumit moment, responsabilitatea socială fundamentală a unei corporaţii, indiferent de epocă, ar trebui să fie echivalentă cu îmbunătăţirea societăţii prin activităţile sale de afaceri. Este extrem de important să gestionăm toate activităţile de afaceri pe baza acestui simţ al misiunii.”

Konosuke Matsushita,
fondatorul corporaţiei Panasonic

Codul de conduită Panasonic a fost formulat în anul 1992 drept ghid specific privind aspectele practice ale filozofiei de administrare a companiei. (Revizuit şi actualizat ulterior, ediţia 2014 reprezintă standardul actual.)

Panasonic şi-a formulat Politica privind sustenabilitatea în anul 2013 drept evidenţă scrisă a eforturilor sale de a-şi aduce contribuţia la societate şi de a-şi îndeplini responsabilitatea socială (CSR).