Användningsvillkor

 

Följande är villkor och regler för användandet av www.panasonic.com och ditt fortsatta användande av hemsidan bekräftar ditt godkännande av dessa villkor och regler.

Om inte annat står specificerat så är allt innehåll på denna hemsida och dess undersidor skyddande med copyright och inget får återproduceras eller användas på något annat sätt än vad som godkänts av Panasonic.

Du får skriva av eller ladda ner all synlig text på hemsidan för personligt icke komersiellt bruk.

Även då vi gör allt för att säkerställa informationen på www.panasonic.com tar Panasonic inget ansvar för eventuella felaktigheter. Design, specifikationer och priser kan ändras utan förvarning.


Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany

Sundbybergsvägen 1 B
171 73 Solna
SWEDEN


Kontakta oss