Vi strävar efter att hantera vår verksamhet och agera lämpligt som en offentlig enhet av samhället, samtidigt som vi bidrar till mänskligt välmående och den globala miljön genom produkter och tjänster. Panasonics uppdrag idag är att hjälpa människor att leva bekvämt samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan – till gagn för framtida generationer.

Smarta städer och hem

Minskning av CO₂ i ett smart kvartal genom effektiv användning av förnybar energi, grön teknik och intelligent energihantering.

> Läs mer

Grön mobilitet

Främja hållbar mobilitet med elektroniska komponenter, innovativ batteri- och laddarteknik

> Läs mer

Produktion med nollutsläpp

Hållbar tillverkning med 100 % förnybar energi (RE100) bestående av solceller, batterilagring och rena vätebränsleceller.

> Läs mer

Panasonic GREEN IMPACT

Att minska CO₂-utsläpp i vår värdekedja och bidra till samhällets mål att uppnå koldioxidneutralitet – vi kallar initiativet för Panasonic GREEN IMPACT. Vårt mål är att minska och undvika mer än 300 Mt CO₂-utsläpp fram till 2050, vilket motsvarar cirka 1 % av de totala globala utsläppen*.

*300 miljoner ton från totala globala utsläppen av 33,6 miljarder ton (Källa: IEA).

Panasonic initiativ och åtgärder

På Panasonic arbetar vi för att minska CO₂-utsläppen i samband med vår verksamhet i hela värdekedjan. Utöver det kommer vi att påverka hur vi kan undvika CO₂-utsläppen genom våra produkter och lösningar i hem och byggnader, i hela städer inklusive fabriker, i mobilitetssektorn och i leveranskedjor - och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen av samhället.

Social påverkan

Vårt bidrag till klimatet på jorden

Panasonic har varit ett målmedvetet företag sedan starten för mer än ett sekel sedan. Vår grundare, Konosuke Matsushita lade grunden till vårt arv av grundläggande principer som börjar med "Bidrag till samhället" och slutar med "Tacksamhet."

Social påverkan

Vi på Panasonic engagerar oss gärna i att driva positiv förändring genom teknik och genom hela vår verksamhet. Utbildning är en central del av detta. Det främjar individens frihet och självförverkligande och ger samtidigt viktiga utvecklingsfördelar. Genom initiativ för socialt utsatta barn och genom att arbeta tillsammans med universitet och skolor, vill vi bidra till att ge stöd till barn och unga studerande, några av de mest utsatta grupperna i samhället. Dagens elever har en ljus framtid framför sig. Vi vill hjälpa dem att uppfylla sin potential.

Policies & program

Panasonics hållbarhetspolicy och program bygger på företagets ledningsfilosofi. De ger tydliga riktlinjer för vad företaget måste göra för att uppfylla sitt sociala ansvar (CSR) och bidra till dagens samhälle.

SDGs

Panasonic har som mål att bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål genom sitt breda utbud av företagsaktiviteter, samarbeten och gemensamma projekt tillsammans med intressenter.

Våra nuvarande områden för social hållbarhet:

Är du intresserad av att veta mer?