Initiativ för hållbarheten

Den 5 juni 2017 – Världsmiljödagen – presenterade Panasonic sin nya miljövision för 2050.

En grönare morgondag börjar idag.

Och DU har möjlighet att påverka för en grönare framtid. En anledning att göra detta är att nästan 80% av den energi som förbrukas i ett hushåll är energi för uppvärmning och varmvattenproduktion. Läs mer om hur du kan bli grönare med Panasonic.

> Go Green Products

Utbildning för alla: från distansundervisning till säkrare studiemiljö. Panasonic levererar spetsteknik, praktiskt stöd och donationer till den akademiska världen.

Med samhällets minskade klimatavtryck som ledstjärna är vi stolta över att vara en del av utvecklingen av smarta stadsprojekt över hela världen. Den här sidan visar på vilka sätt vi bidrar inom smarta stadslösningar – allt från säkerhet, energi, hälso- och sjukvård, till rörlighet och uppkoppling.

I enlighet med Panasonics vision för 2050 har vi introducerat ett koncept som vi kallar "Strategic Green Products". Här utvecklar vi produkter som påskyndar övergången till ett hållbart samhälle. Den här sidan ger dig en inblick i några aktuella exempel från Storbritannien och Irland.