Panasonics övergripande mål är att bidra till samhället på ett positivt sätt. Det är en del av Panasonics grundläggande filosofi som också förmedlar syftet med vår affärsverksamhet såväl som vår existens. Det utgör grunden för all vår affärsverksamhet, inklusive människor, kapital och varor, allt som sammantaget kommer från samhället.

Detta är också själva kärnan i Panasonic-koncernens hållbarhetsfilosofi. Vi står idag inför ett antal historiska vändpunkter, såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt. Panasonic kommer att bidra till samhällsutvecklingen genom att fortsätta lösa miljöproblem för en mer hållbar värld.

Vår miljövision Environment Vision 2050

Vår miljövision Environment Vision 2050

Att avveckla fossil förbränning är en viktig strategisk inriktning i samhället idag. Panasonics miljövision 2050 omfattar att arbeta för att skapa en effektivare energianvändning så att "skapad energi" överstiger "använd energi". Det gäller både för vår verksamhet och våra produkter.

-170,000

tons CO₂

CO2-utsläppsminskning
globalt i produktionen

6factories

Antal fabriker globalt med netto
nollutsläpp

78,000

MWh

Mängden skapad
förnybar energi

Påverkan på miljön

Vårt bidrag till jordens miljö

Panasonic har skapat en mängd innovativa produkter och lösningar och har samarbetat i flera projekt som bidrar till minskad användning av fossil energi i samhället. Panasonics hållbarhetsaktiviteter är en viktig strategisk hörnsten för vår organisation globalt – från Smart City-projekt till intelligent energiteknik.

Smarta städer

Ett hållbart samhälle är en utvecklingsprocess där tekniken måste hjälpa människor att ställa om sitt sätt att leva.

Produkter och lösningar

Läs mer om våra effektiva energilösningar som omfattar alltifrån produktion och lagring till användning och intelligent styrning.

Hållbar tillverkning

En cirkulär ekonomi för minskade koldioxidutsläpp och föroreningar. Läs mer om våra tre områden för att skapa en hållbar tillverkning.

Social påverkan

Vårt bidrag till klimatet på jorden

Panasonic har varit ett målmedvetet företag sedan starten för mer än ett sekel sedan. Vår grundare, Konosuke Matsushita lade grunden till vårt arv av grundläggande principer som börjar med "Bidrag till samhället" och slutar med "Tacksamhet."

Social påverkan

Vi på Panasonic engagerar oss gärna i att driva positiv förändring genom teknik och genom hela vår verksamhet. Utbildning är en central del av detta. Det främjar individens frihet och självförverkligande och ger samtidigt viktiga utvecklingsfördelar. Genom initiativ för socialt utsatta barn och genom att arbeta tillsammans med universitet och skolor, vill vi bidra till att ge stöd till barn och unga studerande, några av de mest utsatta grupperna i samhället. Dagens elever har en ljus framtid framför sig. Vi vill hjälpa dem att uppfylla sin potential.

Policies & program

Panasonics hållbarhetspolicy och program bygger på företagets ledningsfilosofi. De ger tydliga riktlinjer för vad företaget måste göra för att uppfylla sitt sociala ansvar (CSR) och bidra till dagens samhälle.

SDGs

Panasonic har som mål att bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål genom sitt breda utbud av företagsaktiviteter, samarbeten och gemensamma projekt tillsammans med intressenter.

Våra nuvarande områden för social hållbarhet:

Är du intresserad av att veta mer?