Initiativ för hållbarheten

Den 5 juni 2017 – Världsmiljödagen – presenterade Panasonic sin nya miljövision för 2050.

En grönare morgondag börjar idag.

Och DU har möjlighet att påverka för en grönare framtid. En anledning att göra detta är att nästan 80% av den energi som förbrukas i ett hushåll är energi för uppvärmning och varmvattenproduktion. Läs mer om hur du kan bli grönare med Panasonic.

> Go Green Products