Robot-element i ett smart samhälle

Robot-element i ett smart samhälle

Robotlösningarnas era har redan börjat. Teknologier som automatiserar och förstärker människans uppgifter finns överallt runt omkring oss och kommer att fortsätta att förändra människors liv och arbete.

Bygger ett smart samhälle utifrån industriella applikationer

Industriella robotar

Industriella robotar

Sjukvård

Sjukvård

Logistik & detaljhandel

Logistik & detaljhandel

Baserat på Panasonics breda expertis inom sensor- och drivteknik som bygger på företagets ledande teknik inom industriella robotar, tar Panasonic sig an behoven hos smarta samhällen – från hälsovård till detaljhandel och logistik.

Panasonics strategi handlar om pragmatiska lösningar som fungerar för människor. Detta kan definieras genom företagets tre hörnpelare: förstärkta lösningar, fristående lösningar och kompletta automatisering för robotlösningar. Var och en av dessa lösningar kommer att tillämpas inom fem nyckelområden som Panasonic har identifierat som områden som kommer att ha särskilt stor nytta av robotteknik: Detaljhandel och logistik, hälsovårdssektorn, applikationer inom infrastruktur eller jordbruk samt applikationer inom boendemiljö.

Fördelaktig användning inom industriell robotlösningar och sensorteknik
Företaget är en ledande producent av industrirobotar tack vare utvecklingen av avancerade sensorer och en egen unik tillverkningskompetens. De generella marknadstrenderna inom sensorer och drivenheter, som exempelvis fokus på miniatyrisering, kombinationen av flera sensorer i en enhet eller minskning av massan, öppnar för att utforska nya applikationer.

Johannes Spatz, direktör för Panasonic Industry i Europa sammanfattar:

"Vi tror att kunskap och teknik inom de här områdena tillsammans med vår kompetens inom industrirobotar lägger grunden för en trygg och säker väg vidare för framgångsrika tillämpning av robotlösningar även inom andra områden."

Ett av exemplen som lyfter fram överföringen av industriella applikationer och expertis i sjukvårdsindustrin är användningen av lidar-sensorer inom leveransrobotar, ursprungligen utvecklade för automatiserade fordon som guidade olika produktionsanläggningar. Det här är en halvautomatiserad robotapplikation som gör det möjligt att outsourca standarduppgifter så att fullbelagda sjukhus kan ta itu med flexibiliteten och personalbehoven.

Akademiska partnerskap & open source-lösningar
Den strategiska utmaningen är central för Panasonics förändringsarbete. Panasonic har numera samarbete med nio universitet varav två i Europa och sex i Japan. Till partnerskapen i Europa hör samarbetet med Münchens Tekniska Universitetet i Tyskland och ETH i Zürich, Schweiz.

Takeshi Ando, chef för Global Robotics FoU-aktiviteter på Panasonic sammanfattar arbetet:

”Panasonic har utvecklats från att driva egna system till att bli en öppen teknikplattform. Den nya plattformen kombinerar elementär teknik från sensoravkänning till systemintegration.”

Pressreleaser & faktablad

Bilder & Illustrationer

Relaterade länkar

Panasonic Industry

Panasonic Business

Panasonic Robotics hub