Smart Cities: Hållbart och bekvämt boende

Pausa
Smart Cities: Hållbart och bekvämt boende

Panasonics hållbara "Smart Towns"

Med samhällets minskade klimatavtryck som ledstjärna är vi stolta över att vara en del av, och till och med leda, utvecklingen av smarta stadsprojekt över hela världen. Vi har visat att vi är framstående inom smarta stadslösningar – allt från säkerhet, energi, hälso- och sjukvård, till rörlighet och uppkoppling.

Future Living® Berlin

Future Living Berlin 

Future Living® Berlin - ett föregångsprojekt och en modell för hur man kan koppla samman en digital och inkluderande stadsutveckling över generationsgränserna, utformad för att minska utsläppen genom att generera, lagra och använda energi på innovativa och näst intill CO2-fria sätt.

Där det hela tog sin början: Fujisawa SST

Där det hela tog sin början: Fujisawa SST

2014 öppnade Panasonic tillsammans med sina partners det första smart city-projektet, Fujisawa Sustainable Smart Town (SST) Utvecklingen av denna stad hade som mål att på en plats där tidigare en Panasonic-fabrik hade legat, bygga den första "smarta staden" från grunden.

Energi

Säkerhet

Säkerhet

Rörlighet

Rörlighet

Livskvalitet

Livskvalitet

Samhälle

Samhälle

Energi

Säkerhet

Säkerhet

Rörlighet

Rörlighet

Livskvalitet

Livskvalitet

Samhälle

Samhälle

Smart Living är motorn i vår verksamhet

För Panasonic i Europa är samhällets klimatavtryck i fokus för vår affär och samtidigt ett stöd för vårt varumärkeslöfte – att bidra till ”ett bättre liv och en bättre värld”.  Ett annat motiv för att arbeta för en grönare värld är att EU 2050 strävar efter att bli en klimatneutral ekonomi parallellt med befolkningsökningen och en allt större urbanisering. För att bidra till samhällets insatser har Panasonic engagerat sig i utvecklingen av följande smart city-lösningar: grön energi och hållbarhet, säkerhet och trygghet för boende, samhällstjänster, rörlighet, hälsovård och livskvalitet tillsammans med en uppkopplad och digital infrastruktur.

Smarta städer behöver smart robotik

Smarta städer behöver smart robotik
En nyckelfaktor för smarta städer är automatiseringen av vanliga uppgifter i vardagen samt ökningen av robotstyrning. Läs mer om hur de senaste applikationerna bidrar till att skapa ett bättre samhälle genom smarta städer – nu och i framtiden.

Läs mer här

Internet of Things (IoT) för bättre livskvalitet

Internet of Things (IoT) för bättre livskvalitet
Future Living® Berlin är en unik helhetslösning för Europa. Projektet har som syfte att lösa några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför i form av arkitektur, demografiska förändringar, vändande energi och förändrad rörlighet.

Läs mer här

Hållbar och smart energi

Hållbar och smart energi
Nästa generation smarta städer har olika typer av anläggningar som skapar synergieffekter. Tsunashima SST har byggt en CCP som optimerar fördelningen och användningen av energi, information, arbetskraft och leveranser.

Läs mer här

Boende och livskvalitet över generationsgränserna

Boende och livskvalitet över generationsgränserna
Suita Sustainable Smart Town (Suita SST) nära Osaka i Japan, har med sitt KENTO-koncept ett framsynt förhållningssätt till samhällets behov av sjuk- och hälsovård i ett samhälle med allt fler äldre invånare: Kunskap, motion, näring, stad.

Läs mer här

Rörlighet & Säkerhet

Rörlighet & Säkerhet
Panasonic levererar säkerhets- och mobilitetslösningar som exempelvis push-meddelanden till smarta TV-apparater för att meddela katastrof- eller larmrelaterad information till boende till gemensamma enheter, inklusive elfordon och elcyklar.

Läs mer här

Panasonic Smart Cities över hela världen

Berlin

Fujisawa

Tsunashima

USA

Relaterade länkar

Future Living Berlin
Utvecklingen av boendekvarter i Berlin där smarta lösningar används för en hållbar framtid.

Den hållbara och smarta staden Suita
Ett stadsbyggnadsprojekt organiserat av 14 japanska företag.

Den hållbara och smarta staden Fujisawa
En smart stad i Japan med 1 000 hushåll byggda kring olika livsstilar.

Smart City / infrastrukturprojekt (USA)
Panasonic tar med sig sin expertis kring smart city och infrastruktur till Nordamerika.

Den hållbara och smarta staden Tsunashima
Ett stadsbyggnadsprojekt organiserat av 13 japanska företag.

Den nya olympiska byn i Japan (Harumi Flag)
Urban utveckling som inkluderar en ny generation av vätgasenergi och energistyrning.