Smarta städer och hem

För Panasonic är minskning av koldioxid i samhället ett viktigt affärsfokus, samtidigt som vi stöder vårt löfte som varumärke om att bidra till människors välbefinnande. Panasonic deltar aktivt för att bidra till dessa ansträngningar i utvecklingen av smarta städer som tillhandahåller grön energi och hållbarhet, samhällstjänster, mobilitet och digital infrastruktur samt hälsovård och välbefinnande. Fördelarna summeras och överlappar varandra – men läs mer om våra senaste användningsfall och tekniker.

Berlin: Social inklusivitet och energieffektivitet

Panasonics teknik i Berlin levererar till både – grönt och hållbart samt digitalt och uppkopplat boende. Ett sådant hållbart boende har förverkligats genom Panasonics omfattande och helhetsinriktade energiexpertis genom solcellspaneler i kombination med vissa lagringsbatterier och luft/vatten-värmepumpar för tappvarmvatten och rumsuppvärmning – allt integrerat i ett intelligent energisystem.

> Läs mer

Fujisawa SST: Panasonics första initiativ till smart stadsliv

Fujisawa hållbar smart stad (FSST) öppnades på platsen för en före detta Panasonic-fabrik i Fujisawa City, Kanagawa prefekturen, Japan, under 2014.
FSST uppmärksammas över hela världen som ett föregångsexempel på en smart stad där samhällsutveckling främjas som en samordnad insats mellan en Panasonic-lett konsortium av privata företag, invånare och myndigheter.

> Läs mer

Suita SST: 100 % förnybar energi och generationsmix

Suita, en hållbar smart stad, invigdes i april 2022 och ligger i en aktiv nordlig förort till Osaka. Området på 23 000 kvadratmeter – till storleken av ungefär tre fotbollsplaner – är utformad för flergenerationsboende med 362 bostadsenheter. Byggnaderna är utrustade med solcellssystem, lagringsbatterier och bränslecellssystem. Tillsammans med delstaten och energiföretaget Kansai Electric Power förser dessa Suitra med 100 % förnybar energi.

> Läs mer

Grönare tillverkning

Uppnå nollutsläpp av CO₂ genom egen energiproduktion med vår unika pilotlösning bestående av vätgasbränsleceller, batterilagring och solcellspaneler. Se även hur Panasonic undviker föroreningar och bygger upp en cirkulär ekonomi. Läs mer om vår hållbara tillverkningsinitiativ och lösningar.

Driver övergången av nollutsläpp.

Övergången till elektrifierad mobilitet är nästa revolution inom transportsektorn, som vi medverkar till att driva. Panasonic förnyar sig för att utveckla sin batteriteknik och produktionskapacitet. Läs mer hur interna laddare till batterihanteringssystem, motorer och energikomponenter för elcyklar.

För mer information ska du kontakta

Panasonic Europe B.V
Företagskommunikation