Skapar framtidens vardag idag Future Living® Berlin - ett smartare citykvarter

Skapar framtidens vardag idag
Future Living® Berlin - ett smartare citykvarter

Uppbyggnaden av "smarta städer" för en bättre och hållbarare livsstil är en nyckelfråga för många länder runt om i världen. Panasonic har hållbarhetsfrågan överst på listan och vi är stolta över att medverka till Future Living® Berlin med våra smarta energilösningar och vår uppkopplade hemelektronik.

Smart. Hållbar. Socialt inkluderande.

Future Living® Berlin är den första smarta staden i Europa som Panasonic engagerar sig i. Den har konstruerats för att ge 90 hushåll ett närapå CO2-fritt boende. I Berlin bidrar Panasonics teknologier till ett grönt & hållbart och samtidigt ett digitalt & uppkopplat boende Panasonic har förverkligat en hållbar livsstil med hjälp av sina energiexperter och deras helhetssyn när det gäller att skapa energi. En kombination av extremt effektiva solceller (PV) HIT-paneler och lagringsbatterier tillsammans med energisnåla luft-vatten-värmepumpar för tappvarmvatten och uppvärmning – allt integrerat i ett intelligent energistyrsystem utvecklat av Panasonic.

Grundfakta kring Future Living® Berlin:

  • Består av en yta på 7,604m².
  • Future Living® Berlin är ett projekt som ägs av GSW Sigmaringen.
  • Det är en del av Tysklands "next technology" hub Berlin-Adlershof med 1 200 företag i närheten.
  • Det innehåller 90 boendefastigheter och 10 kommersiella fastigheter.
  • Ceremoni för att fira det banbrytande projektet i juli 2017.
  • Installation av Panasonics HIT solpaneler färdigställdes i juli 2019 och av värmepumpar i december 2019.
Hållbar grön energi

Hållbar grön energi
90% av den lokalt producerade energin som används i kvarteret kommer från solpaneler på taken.

CO2-reducerad uppvärmning

CO2-reducerad uppvärmning
Uppvärmning och tappvarmvatten har optimerats till en nära CO2-fri drift.

Smart Home-uppkoppling

Smart Home-uppkoppling
Med hjälp av röststyrning eller en "apartment manager" mjukvara kan man automatisera hemmet.

Energilösningen

80% av hushållsenergin går åt till uppvärmning av luft och vatten enligt Eurostat. Så potentialen för ett reducerat klimatavtryck är enorm. Därför var Panasonics främsta fokus för en effektiv energilösning i detta bostadsprojekt att undersöka optimeringen av uppvärmningen av lägenheterna (rumsvärme) och varmvattenproduktion.

Energisiffror – en översikt:

Panasonic luft-vatten-värmepumpar: 17 enheter
Panasonic PV HIT paneler: 600
PV systemkapacitet 195 KW
Batterilagringskapacitet: 156 KW
PV till värmepumpar: 35% av 160 MWh
Direkt användning: 90%
Smarta mätenheter: 150

Det tyska företaget Polarstern hanterar energin (el och värmeenergi) och säljer den direkt till invånarna i fastigheterna: Hyresgäster får en prisfördel på mer än 15 procent på grund av att de sparar in nätavgifterna (tysk subventionering som kallas ”Mieterstrom”)

Den förnybara energin skapas med 600 Panasonic HIT solpaneler. Den gröna energi som används för att driva Panasonics luft-till-vatten-värmepumpar möjliggör en produktion nästan helt utan klimatavtryck. Panasonic solpaneler levererar en kapacitet på 195 kWh. Tack vare sin patenterade silikonteknik är solcellssystemet 10% effektivare än konventionella moduler. Batterilagring är en annan viktig aspekt av Panasonics energilösning inom Future Living® Berlin, eftersom den lagrar en del av överskottsenergin till perioder när solljuset inte är tillgängligt för att producera värme eller använda elektriciteten till andra apparater. Den lagrade energin fungerar som en buffert mellan elproduktion och konsumtion och bidrar till en mer miljövänlig och effektiv energianvändning.

Smarta hemmasystem för boendegäster

Panasonic Smart TV-apparater är en integrerad del av digitalSTROM Smart Home System som används på Future Living® Berlin. TV: n och andra apparater i lägenheten stängs av när de boende lämnar lägenheten. Dels är det bekvämt för hyresgästen, dels sparar det energi och minskar därmed koldioxidutsläppen på ett enkelt sätt. Viktiga notifieringar som exempelvis dörrklockor, akuta väderlarm eller brandlarm kan också meddelas som en visuell varning på en Panasonic TV – särskilt viktigt för hyresgäster med hörselnedsättning. Några av funktionerna aktiveras automatiskt (belysning eller brandlarm i kombination med högtalare och TV) och vissa kan aktiveras via smarta omkopplare, röststyrning eller programvarans “apartment manager”. Programvaran ger en översikt över lägenhetens status och gör det möjligt att kontrollera komplexa enskilda processer med varningsmeddelanden och larm.

Smarta hemmasystem för boende

Det digitala dörrsystemet “myPORT” från Schindler kontrollerar hus- och lägenhetsdörrar med hjälp av ett chipkort eller en app. Systemet känner igen invånarna via användarprofiler och säkerställer automatisk öppning utan hinder (inklusive hissar). Kameror framför dörrarna till huset eller lägenheten tillsammans med appen eller tillfälligt tillstånd via en gästkod, öppnar för en tredje part, t ex en besökare eller vårdgivare.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications
corporate.communications@eu.panasonic.com

Pressreleaser & faktablad

Presentationer & talare

Bilder & Illustrationer

Video & videoclip

Produkt- & partnerinformation

Relaterade länkar

Panasonics "Smart Cities"
Från Japan till Europa och Nordamerika gör Panasonic verklighet av smart boende.

Den hållbara och smarta staden Suita
Att öka interaktion mellan olika generationer och optimera individens upplevelse av en "Smart Town" i ständig utveckling.

Den hållbara och smarta staden Fujisawa
Ett bostadsprojekt som bidrar till ökad livskvalitet och utvidgar Panasonics verksamhet inom hållbar stadsutveckling.

Harumi Flag
"Harumi Flag" byggdes ursprungligen som den olympiska byn inför Tokyo 2020-spelen. Den första staden i Japan med fullskalig vätgasinfrastruktur.

Den hållbara och smarta staden Tsunashima
Innovationer genereras genom samverkan mellan industri, akademi, boende och den lokala samfälligheten.