Målet är gröna fabriker med nollutsläpp av CO₂

Med planen att minska CO₂-utsläppen från vår egen verksamhet har vi kommit långt och vi fokuserar nu särskilt på att öka antalet fabriker med nollutsläpp av CO₂. Här strävar vi efter nollutsläpp av CO₂ i tillverkningen av våra produkter. Vårt mål är att öka antalet fabriker med nollutsläpp av CO₂ från 7 under räkenskapsåret 2021 till 37 under räkenskapsåret 2025 och till alla verksamhetsställen – inklusive de cirka 250 fabrikerna globalt – till 2030.

Pilotanläggning med 100 % förnybar energi

Panasonics H2 KIBOU fältanläggning byggdes för att demonstrera en lösning för förnybar energi som kallas RE100 (100 % förnybar energi), där 100 % av den energi som används för anläggningens drift genereras från förnybara resurser. Elsystemet integrerar och styr vätgasbränslecells-, solcellsgeneratorer och lagringsbatterier.

> Läs mer

Fabriker med nollutsläpp av CO2 – från 7 till ca. 250 i mindre än dekad

Förverkligande av fabriker med nollutsläpp av CO₂ i hela världen genom att främja vår konventionella energibesparande verksamhet (t.ex. övergång till LED-belysning), avancerad energibesparande teknik och främjande av användningen av förnybar energi, t.ex. genom att köpa el som till 100 % kommer från förnybara energikällor. Dessa ansträngningar har stadigt spridit sig globalt och vi har nu fabriker med nollutsläpp av CO₂ i fem regioner över hela världen.

> Läs mer

Material återanvändning ”Produkt till produkt”

I mer än 20 år har Panasonic utvecklat återvinningsteknik för att få ut värdefulla material av apparater och återföra dem till nya produkter. Panasonic Eco Technology Center (PETEC) arbetar med att återanvända värdefulla naturresurser för att minska avfallet och återvinna under parollen av ”produkt till produkt”.

> Läs mer

Ansvarsfull användning av kemiska ämnen

Panasonic har infört ett eget system för att skydda miljön och kunderna vid hantering av kemiska ämnen för produkter, tillverkning och leveranskedjan.

> Läs mer

Minskning av koldioxidutsläpp i bostäder och städer.

För ett mer hållbart liv behöver vi bostads- och affärsbyggnader med energieffektiv teknik som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och därmed till energiomställningen. Läs här hur Panasonics lösningar för befintliga och nya byggnader kan hjälpa dig att spara inte bara energi utan också kostnader.

Driver övergången av nollutsläpp.

Övergången till elektrifierad mobilitet är nästa revolution inom transportsektorn, som vi medverkar till att driva. Panasonic förnyar sig för att utveckla sin batteriteknik och produktionskapacitet. Läs mer hur interna laddare till batterihanteringssystem, motorer och energikomponenter för elcyklar.

För mer information ska du kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications