Hållbar tillverkning

Våra tre områden för en hållbar produktion och tillverkning

Panasonic vidtar åtgärder för att göra sina ca 250 produktionsanläggningar mer hållbara på global nivå. Vi har omvandlat vår Environment Vision 2030 i tre löften för vår tillverkningsprocess:

1. Minskade CO₂-utsläpp
2. Ansvarsfull användning av kemiska ämnen
3. Inriktning mot en cirkulär ekonomi

Fabriker på väg mot nollutsläpp av koldioxid

Fabriker på väg mot nollutsläpp av koldioxid

Fram till 2030 kommer begreppet ”Fabriker med nollutsläpp” att utökas ytterligare till att omfatta alla tillverkningsanläggningar globalt. Detta innebär energibesparingsåtgärder, el från förnybara källor samt CO₂-kompensation för utsläpp som inte går att undvika.

Ansvarsfull användning av kemiska ämnen

Ansvarsfull användning av kemiska ämnen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic implementerat sitt eget hanteringssystem för kemiska ämnen när det gäller produkter, tillverkning och resten av leveranskedjan.

Mot en cirkulär ekonomi - effektiv användning av värdefulla material

Mot en cirkulär ekonomi - effektiv användning av värdefulla material

I mer än 20 år har Panasonic utvecklat tekniker för att återvinna värdefulla material ur apparater och för att återanvända dem i nya produkter. Samtidigt strävar Panasonic efter att minimera ”avfall” under tillverkningsprocessen.

Fabriker på väg mot nollutsläpp av koldioxid

Fabriker på väg mot nollutsläpp av koldioxid

Fram till 2030 kommer begreppet ”Fabriker med nollutsläpp” att utökas ytterligare till att omfatta alla tillverkningsanläggningar globalt. Detta innebär energibesparingsåtgärder, el från förnybara källor samt CO₂-kompensation för utsläpp som inte går att undvika.

Ansvarsfull användning av kemiska ämnen

Ansvarsfull användning av kemiska ämnen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic implementerat sitt eget hanteringssystem för kemiska ämnen när det gäller produkter, tillverkning och resten av leveranskedjan.

Mot en cirkulär ekonomi - effektiv användning av värdefulla material

Mot en cirkulär ekonomi - effektiv användning av värdefulla material

I mer än 20 år har Panasonic utvecklat tekniker för att återvinna värdefulla material ur apparater och för att återanvända dem i nya produkter. Samtidigt strävar Panasonic efter att minimera ”avfall” under tillverkningsprocessen.

Det här är ämnen som är relaterade till hållbarhet och som kan vara av intresse för dig

För ett bättre liv tillsammans med dig.

Ett hållbart samhälle är en utvecklingsprocess där tekniken måste hjälpa människor att ställa om sitt sätt att leva.  

En grönare framtid tillsammans.

Läs mer om våra effektiva energilösningar kring alltifrån produktion och lagring till användning och intelligent styrning.

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications