Reducering av föroreningar i produktionsprocessen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic utvecklat och implementerat ett eget ledningssystem för kemiska ämnen i våra produkter med styrning av de kemiska ämnen som hanteras över hela världen i kedjan från produktion till användning av våra produkter.

Användning av kemikalier - kontroll och hantering genom hela försörjningskedjan

Panasonic följer de lagar och förordningar som gäller i varje land, där lagarna om kemikalier i produkter blir allt hårdare. Detta gäller särskilt inom EU, eftersom det enligt REACH-förordningarna är obligatoriskt att kommunicera och informera om vissa kemikalier.

Användning av kemikalier - kontroll och hantering genom hela försörjningskedjan

Dessutom driver företaget verksamheten i linje med en grundläggande företagspolicy att minska kemiska substansers påverkan under produktens totala livscykel - från materialanskaffning och produktion, till konsumentens användning och skrotning av produkten.

För att genomdriva detta har företaget fastställt ”Riktlinjer för hantering av kemiska ämnen”, som innehåller de juridiska kraven över hela världen och som används både internt av Panasonic och av våra leverantörer.

För att skydda människor och miljö har Panasonic också utvecklat ett gemensamt ledningssystem för att övervaka kemiska ämnen genom den globala leveranskedjan inom hela koncernen.

Läs mer på någon av våra globala sidor om utvecklingen av de kemikalier som används.

Andra ämnen som relaterar till hållbar tillverkning

Mindre CO₂ genom mer effektivitet och övergripande energilösningar

I allmänhet ökar CO₂-utsläppen vid en ökad energiförbrukning. Den mest uppenbara åtgärden och den viktigaste är att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten i produktionsprocessen.

Effektiv användning av värdefulla råvaror
 

Panasonics mål är en cirkulär ekonomi som använder så litet nya råvaror som möjligt och återvinner så mycket som möjligt från förbrukade produkter. Ytterst vill företaget minska avfallet från produktionen helt till noll.

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications