Separation och bearbetning av återvinningsbara material

Panasonics mål är en cirkulär ekonomi som använder så litet nya råvaror som möjligt och återvinner så mycket som möjligt från förbrukade produkter.

Återvinningsbara material bör inte hamna på soptippen och vidare till slut i naturen. Målet är att i stället omvandla dem till material i nya produkter som delar i en cirkulär ekonomi.

Återvunnet harts

Vi siktar på att använda minst 42 000 ton återvunnet harts (ackumulerat 2020–2022) exempelvis genom att utveckla ny teknik och produkter för återvinning.

Återvinningsgrad av fabriksavfall

Vi strävar efter att nå en återvinningsgrad av fabriksavfall på 99% vid samtliga fabriker senast under 2022.

Målstyrning "från produkt till produkt"

Målstyrning

Förbrukade hushållsapparater levereras till PETEC. Hushållsapparater som levereras med gaffeltruck hamnar på PETEC:s lager.

På fyra separata produktionsband demonteras, krossas och förbereds hushållsapparater för resan tillbaka in i produktionsprocessen.

Panasonic arbetar för att återanvända värdefulla naturresurser genom ett flöde: "producera → använda → återvända → utnyttja" för att minska mängden avfall och återvinna mot målet "från produkt till produkt."

Panasonics roll i Japan som återvinningsföretag

Panasonic utvecklar teknik, processer och utrustning som kan utvinna värdefulla material från exempelvis kasserade hushållsapparater och återanvända dem så effektivt som möjligt som produktionsmaterial. På Panasonic Eco Technology Center i Hyogo, Japan (PETEC) återvinns järn med hög renhet samt koppar och plast från gamla TV-apparater, luftkonditionering, kylskåp och tvättmaskiner.

Panasonics roll i Japan som återvinningsföretag

Förbrukade hushållsapparater levereras till PETEC. Hushållsapparater som levereras med gaffeltruck hamnar på PETEC:s lager.

En särskild utmaning är är att sortera ut och återvinna plast. Det finns många olika syntetiska hartser, men alla kan se likadana ut. De måste vara noga separerade innan de kan återvinnas.

På PETEC har Panasonic utvecklat ett system som med hög precision identifierar, sorterar ut och bearbetar syntetiska hartskvaliteter med hög renhet. Detta görs med hjälp av en infraröd ljusstråle som detekterar de olika hartstyperna. På detta sätt återvinns de tre plasttyperna polypropen, polystyren och ABS med en renhet på över 99 procent.

Hartset sorteras ut.

Hartset sorteras ut.

Högvärdigt återvunnet material handplockas av personal med handskar.

Förbrukade hushållsapparater levereras till PETEC. Hushållsapparater som levereras med gaffeltruck hamnar på PETEC:s lager.

Återvunnet material levereras av PETEC. Gaffeltruckar transporterar återvinningsmaterial lastat i påsar.

Återvunnet material levereras av PETEC. Gaffeltruckar transporterar återvinningsmaterial lastat i påsar.

Övergång till en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär en stegvis förändring med målet att förändra hur vi tillverkar och använder våra produkter.

En cirkulär ekonomi syftar till att hålla produkter och material inom en sluten krets så länge som möjligt. Det betyder att produkter kan återanvändas som nya produkter eller produkter som kan delas och utformas från början så att reparation, renovering och uppgraderingar förenklas, så att produkterna kan användas längre.

Utöver återvinningsarbetet stöder Panasonic starkt övergången till en cirkulär ekonomi och har internt startat ett globalt projekt. I projektet introducerar Panasonic idén om att bygga det egna företaget som en cirkulär ekonomi och leda arbetet med att främja effektivt resursutnyttjande och maximera värdet för kunderna. Hos Panasonic har en cirkulär ekonomi i verksamheten två huvudaspekter:

• att skapa ett företag som bygger på cirkulär ekonomi
• att utveckla återvinningsorienterad tillverkning (inklusive utveckling av alternativa material)

Övergång till en cirkulär ekonomi

Detta görs rent praktiskt på två olika sätt:

1. Å ena sidan förbereder Panasonic verksamheten för kommande rättsliga krav som reparationsbarhet, återvinningsbarhet etc i enlighet med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

2. Samtidigt arbetar Panasonic med att identifiera och utforska möjliga affärsmodeller inom en cirkulär ekonomi. Här kan också modeller som ”produkt som en tjänst” spela en viktig roll, dvs att man erbjuder kunden tillgång till en produkt genom exempelvis leasing eller hyra. I ett sådant fall är tillverkaren (eller återförsäljaren) fortfarande ägare av produkten, levererar produkten som en form av tjänst och tar sedan tillbaka produkten och återanvänder delar eller material i nya produkter.

Andra ämnen som relaterar till hållbar tillverkning

Mindre CO₂ genom mer effektivitet och övergripande energilösningar

I allmänhet ökar CO₂-utsläppen vid en ökad energiförbrukning. Den mest uppenbara åtgärden och den viktigaste är att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten i produktionsprocessen.
 

Reducering av föroreningar i produktionsprocessen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic utvecklat och implementerat ett eget ledningssystem för kemiska ämnen i våra produkter med styrning av de kemiska ämnen som hanteras över hela världen i kedjan från produktion till användning av våra produkter.

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications