Ett naturligt alternativ till plast

Fossila bränslen måste fasas ut inte bara när det gäller energiproduktionen, utan också inom tillverkningsindustrin. Plast är ett fantastiskt material som är billigt, hållbart, flexibelt och kan produceras i tusentals former och färger.
Men plastens goda egenskaper medför också nackdelar om den inte återvinns på rätt sätt. Varje år framställs mer än 300 miljoner ton plastavfall världen över, varav hälften omsätts som engångsplaster. Faktum är att endast 9% av all plast går till återvinning.

Därför kan i många fall andra material som är mer hållbara ersätta plasten. Sedan 2015 har Panasonics forskare och ingenjörer forskat på innovativa material baserade på växtfibrer, eller närmare bestämt cellulosa. I framställningen använder man trä och till och med träavfall eller växtbaserat industriavfall.

Cellväggar hos en växt består till stor del av cellulosa. Kemiskt sett består cellulosan helt enkelt av socker och är den vanligaste biomolekylen i vår natur. Materialets långa molekylkedjor samlas som större strukturer och bildar motståndskraftiga fibrer som ger växter deras stabilitet. Genom att blanda cellulosafibrer med harts har Panasonic lyckats skapa en cirkulär process som återvinner och återanvänder materialet.

Vanligtvis kräver produktionen av cellulosa stora mängder färskvatten. Man framställer de enskilda fibrerna genom att mala ner dem i vatten, men innan de blandas med harts måste de först maskintorkas. Detta är en process som kostar tid, vatten och energi.

Nu har Panasonic utvecklat en metod och en process som fungerar i en helt torr miljö utan vatten. Denna produktionsmetod sparar inte bara vatten utan också energi, vilket resulterar i en CO₂-besparing på 1,8 kg CO₂ per kg cellulosa.

Ett naturligt alternativ till plast

För första gången har Panasonic använt sig av cellulosafiber vid tillverkningen av en hushållsapparat för den japanska marknaden. Det starka, flexibla och lättformade växtmaterialet utgör en del av höljet till de sladdlösa dammsugarmodellerna MC-SBU820J/MC-SBU620 (introducerades 2018). Den hållbara fibern har ungefär åtta gånger högre slagtålighet än glasfiber. Det gör produkten mer hållbar samtidigt som den minskar mängden plast som annars skulle ha använts i tillverkningen.

Ett naturligt alternativ till plast

Det andra användningsområdet är inom livsmedelsindustrin. I samarbete med det japanska bryggeriet Asahi, har Panasonic utvecklat en återanvändbar kopp för att dricka öl – en så kallad "forest tumbler".

Framtidens hållbara plast från växter

Efterfrågan på hållbara material ökar i alla branscher. Panasonic arbetar hårt för att förbättra hållfastheten och hållbarheten hos växtbaserade tillverkningsmaterial och för att öka andelen cellulosafibrer. Samtidigt utvecklar många tillverkare varianter med olika materialegenskaper som lämpar sig för olika typer av applikationer.

Andra ämnen som relaterar till hållbar tillverkning

Mindre CO₂ genom mer effektivitet och övergripande energilösningar

I allmänhet ökar CO₂-utsläppen vid en ökad energiförbrukning. Den mest uppenbara åtgärden och den viktigaste är att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten i produktionsprocessen.
   

Reducering av föroreningar i produktionsprocessen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic utvecklat och implementerat ett eget ledningssystem för kemiska ämnen i våra produkter med styrning av de kemiska ämnen som hanteras över hela världen i kedjan från produktion till användning av våra produkter.

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications