Mindre CO₂ genom mer effektivitet och övergripande energilösningar

I allmänhet ökar CO₂-utsläppen vid en ökad energiförbrukning. Den mest uppenbara åtgärden och den viktigaste är att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten i produktionsprocessen. Panasonic undersöker hela tiden alla möjligheter till ytterligare förbättringar för att minska energiförbrukningen vid alla sina fabriksanläggningar baserat på deras förbrukningsdata.

Energibesparande produktionsmetoder

Panasonic har utvecklat tillverkningsmetoder med minimal energiförbrukning. I Wuxi har automatisering och robotar ökat produktiviteten med 10 procent med bibehållen energiförbrukning.

Användning av energistyrsystem
 

Panasonic utökar också kontinuerligt användningen av FEMS (Factory Energy Management System) och andra styrsystem i sina fabriker. Med hjälp av artificiell intelligens för energihantering har Panasonic lyckats minska energiförbrukningen med 14 procent i sin nyaste noll-CO₂-fabrik i Wuxi, Kina.

Användning av modern teknik
 

Panasonic sparar 330 ton koldioxid per år i sina pilotfabriker genom att använda växelriktare för dammfilter, pumpar och avgasfläktar. Ytterligare 330 ton sparas genom installationer av kompressorer och vakuumpumpar med inverter-teknik. Sedan 2019 har Panasonic bytt ut lysrör, halogenlampor och downlightlampor mot effektivare LED-lampor på 13 725 platser och anläggningar, inklusive fabriker.

Förnybar energi

Förnybar energi

För att leverera energi till sin bränslecellsfabrik i Kusatsu, prefekturen Shiga i Japan, använder Panasonic en kombination av solcellspaneler, batterilagring och vätgas-bränsleceller för att skapa ett flexibelt energisystem i flera steg.

Användningen av förnybar energi spelar en avgörande roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen. Därför stöder Panasonic produktion och användning av el som kommer från förnybara källor - ”grön el” (t.ex. vind-, sol- och vattenkraft). Det är även något som man implementerar på olika fabriker globalt och fortsätter att installera på så många som möjligt.

Förutom upphandling av el från förnybara källor håller Panasonic på att öka takten av den egna produktionen av förnybar el på plats, t.ex. genom användning av solcellsanläggningar vid de egna fabrikerna med noll CO₂-utsläpp.

Energilagring för att balansera svängningar

Varifrån får en fabrik sin energi när det är mörkt och ingen solenergi genereras?
Här är det två viktiga kompletterande tekniker som samverkar: bränsle och batterilagring. Som en av världens största tillverkare av litiumjonbatterier och system för energilagring undersöker Panasonic hur man kan framställa grön el oberoende av vädret och hur man kan lagra den effektivt i sina fabriker. Batterier är lämpliga som kortvarig mellanlagring för grön el.

Bränsleceller och grön vätgas är då ett lämpligt komplement. Genom en elektrolytisk process kan bränslecellerna skapa och leverera en ren och miljövänlig energi.  De enda utsläppen eller biprodukter som frigörs i processen är syre och vatten. Panasonic har utvecklat bränsleceller som fungerar med sådan grön vätgas.

Panasonic har byggt en modellfabrik intill huvudkontoret i Japan för sina kontorsapparater (inklusive konsumentelektronik och värmepumpar) och för att utveckla nya innovativa sätt för anläggningarna att producera mer energi än de använder. En av de viktigaste testaspekterna på denna fabrik är just användningen av vätgas för att driva fabriken och särskilt arbetsmaskinerna (gaffeltruckar etc.). Läs mer här om hur vi använder vätgas som energikälla vid Panasonics fabrik i Kusatsu RE100.

Energilagring för att balansera svängningar

Vätgasanläggning på Panasonics fabrik i Kusatsu, prefekturen Shiga i Japan

Andra ämnen som relaterar till hållbar tillverkning

Reducering av föroreningar i produktionsprocessen

För att skydda miljön och människorna som lever i den har Panasonic utvecklat och implementerat ett eget ledningssystem för kemiska ämnen i våra produkter med styrning av de kemiska ämnen som hanteras över hela världen i kedjan från produktion till användning av våra produkter.

Effektiv användning av värdefulla råvaror

Panasonics mål är en cirkulär ekonomi som använder så litet nya råvaror som möjligt och återvinner så mycket som möjligt från förbrukade produkter. Ytterst vill företaget minska avfallet från produktionen helt till noll.
 
 

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications