För Panasonic är det ett viktigt affärsmål att minska koldioxidutsläppen i samhället. Samtidigt som vi gör hemelektronik och hushållsapparater mer energieffektiva och minskar deras totala koldioxidavtryck, utvecklar vi klimatvänliga uppvärmningslösningar som värmepumpar, vätgasbränslecellsystem och andra energilösningar som batterier och elektronikkomponenter för e-mobilitet och andra samhällsområden som bidrar till att ytterligare minska CO₂-utsläppen.

Värmepumpar för hållbarhet och lågenergiuppvärmning

Eftersom nästan 80 procent av hushållsenergin används för uppvärmning av utrymmen och varmvattenproduktion kan värmepumpar ha en betydande inverkan på energiminskningen och minskningen av koldioxidutsläppen. Panasonics Aquarea-värmepumpteknik fångar upp till 80 % av den värmeenergi som krävs från den omgivande luften och överför den för att skapa varmvatten i bostäder och kommersiella tillämpningar.

> Läs mer

Vätebränsleceller för en renare energiövergång

År 2009 blev Panasonic i Japan först i världen med att börja sälja bränsleceller för bostäder som genererar ström från vätgas som utvinns ur naturgas. Nu erbjuder företaget bränslecellsgeneratorer med ren vätgas på 5 kW till kommersiella kunder och systemen förväntas användas i kommersiella och offentliga anläggningar, med mera. Genom att addera flera av dessa generatorer går det också att anpassa produktionen till anläggningens behov.

> Läs mer

Mobilitetskomponenter för elfordon, hybridmotorfordon och laddare

Miniatyrisering, energieffektivitet, elektrifiering, säkerhet och tillförlitlighet – kraven på dagens bilindustri är omfattande. Att idéer inte bara är en läpparnas bekännelse, utan att de i slutändan når fram till serieproduktion, beror ofta på komponenter som reläer, sensorer eller kondensatorer, som ligger djupt under motorhuven (eller i laddningsstationen!) och som är avgörande för att ny teknik ska bli tillgänglig, prisvärd och tillförlitlig.

> Läs mer

Reläer, sensorer, komponenter och material för värmeskydd av gränssnitt

Alla elektriska system består av många mindre delar som behöver ström för att fungera. Smarta mätare och intelligenta eldistributionssystem av Panasonic främjar en lägre energiförbrukning och energislöseri, medan reläer, kondensatorer och andra komponenter kan minska energiförlusterna och energiförbrukningen samt öka produkternas drifttid och tillförlitlighet.

> Läs mer

Minskning av koldioxidutsläpp i bostäder och städer.

För ett mer hållbart liv behöver vi bostads- och affärsbyggnader med energieffektiv teknik som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och därmed till energiomställningen. Läs här hur Panasonics lösningar för befintliga och nya byggnader kan hjälpa dig att spara inte bara energi utan också kostnader.

Grönare tillverkning

Uppnå nollutsläpp av CO₂ genom egen energiproduktion med vår unika pilotlösning bestående av vätgasbränsleceller, batterilagring och solcellspaneler. Se även hur Panasonic undviker föroreningar och bygger upp en cirkulär ekonomi. Läs mer om vår hållbara tillverkningsinitiativ och lösningar.

För mer information ska du kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications