Utveckling av miljövänliga hem, företag och städer

Panasonic är en ledande leverantör av hållbara energilösningar till produktion, lagring, effektivt nyttjande och systemstyrning, men också till såväl privat- som företagskunder.

Nu när hållbarhet som tema blir alltmer aktuellt blir också drivkraften starkare att sluta förlita sig på fossila bränslen så snart som möjligt. Panasonic har visat sig vara en kompetent nyckelspelare när det gäller att förverkliga nolltoleranta miljöer med erfarenhet från flera smart city-projekt över hela världen.

Inom ramen för Environmental Vision 2050har företaget redovisat en avsiktsförklaring för att drastiskt minska sitt eget koldioxidavtryck . På kort sikt arbetar Panasonic med att under 2022 lansera en av de första hundraprocentigt förnybara energilösningarna, RE100, i sin egen fabrik i Japan.

Hållbara lösningar för uppvärmning

Hållbara lösningar för uppvärmning

Användning av effektiva och hållbara luft/vatten-värmepumpar är en nyckelfaktor eftersom ca 78% av bostadsenergin går till just uppvärmning av bostäder . Detta är en teknisk lösning som fångar upp till 80% av värmeenergin direkt från luften och omvandlar denna "fria" energi till uppvärmning av din bostad samt produktion av tappvarmvatten – och den kan användas året runt, även under de kallare årstiderna.

System för energilagring

System för energilagring

Panasonic bygger vidare på flera decenniers expertis inom batteriteknik och strävar ständigt efter att leverera de bästa och mest pålitliga batterikomponenterna till våra OEM-kunder.

Parallellt med den snabbt växande efterfrågan på förnybar energi, har vi utvecklat system för energilagring som uppfyller olika typer av krav. Panasonic tillhandahåller enheter som passar bäst för våra kunders behov, till exempel batterier och reläer.

Vätgaslösningar

Vätgaslösningar

I maj 2009 blev Panasonic i Japan först i världen med att börja sälja bostadsanpassade bränsleceller som ger kraft från väte som utvinns ur naturgas. Denna produkt gör det möjligt för husägare att generera elenergi samtidigt som de kan värma upp sina hem med en "bränslecellsvärmare"

Bränslecellsgeneratorer med en effektproduktion på 5 kW kommer snart att finnas tillgängliga för kommersiella kunder. De väntas tas i bruk på vätgasstationer, kommersiella anläggningar etc. Genom att koppla ihop generatorernas drift kan man också anpassa produktionen efter hur stor anläggningen är.

EMS-lösningar (Energy Management System)

EMS-lösningar (Energy Management System)

Baserat på flera decenniers expertis inom solceller och batteriteknik har experter och dataingenjörer på Panasonics utvecklingscenter i Europa utvecklat en intelligent lösning för att styra och optimera energianvändningen och för att koppla ihop elsektorn med värmesektorn. Den smarta kontrollen kombinerar värmepumpar med andra effektiva, gröna energitekniker, till exempel solpaneler. Teknikerna har integrerats i en effektiv energibesparingslösning som inte bara styrs, utan också optimeras löpande med hjälp av Panasonics intelligenta EMS-lösning.

Omfattande energireferenser

Omfattande energireferenser

Att kombinera olika förnybara energikällor som sol, vind, jord, vätgas, och biomassa, tillsammans med batterilagring och värmepumpar, kan enkelt bidra till att uppnå en hållbar och decentraliserad kraftproduktion. Den kombinerade tekniken innebär ett avgörande bidrag till samhällets klimatavtryck i den förenade kampen mot klimatförändringarna.

Genom Panasonics omfattande erfarenhet av smarta stadsprojekt finns energilösningar som passar alla typer av bostäder och kommersiella applikationer.

Hållbara lösningar för uppvärmning

Hållbara lösningar för uppvärmning

Användning av effektiva och hållbara luft/vatten-värmepumpar är en nyckelfaktor eftersom ca 78% av bostadsenergin går till just uppvärmning av bostäder . Detta är en teknisk lösning som fångar upp till 80% av värmeenergin direkt från luften och omvandlar denna "fria" energi till uppvärmning av din bostad samt produktion av tappvarmvatten – och den kan användas året runt, även under de kallare årstiderna.

System för energilagring

System för energilagring

Panasonic bygger vidare på flera decenniers expertis inom batteriteknik och strävar ständigt efter att leverera de bästa och mest pålitliga batterikomponenterna till våra OEM-kunder.

Parallellt med den snabbt växande efterfrågan på förnybar energi, har vi utvecklat system för energilagring som uppfyller olika typer av krav. Panasonic tillhandahåller enheter som passar bäst för våra kunders behov, till exempel batterier och reläer.

Vätgaslösningar

Vätgaslösningar

I maj 2009 blev Panasonic i Japan först i världen med att börja sälja bostadsanpassade bränsleceller som ger kraft från väte som utvinns ur naturgas. Denna produkt gör det möjligt för husägare att generera elenergi samtidigt som de kan värma upp sina hem med en "bränslecellsvärmare"

Bränslecellsgeneratorer med en effektproduktion på 5 kW kommer snart att finnas tillgängliga för kommersiella kunder. De väntas tas i bruk på vätgasstationer, kommersiella anläggningar etc. Genom att koppla ihop generatorernas drift kan man också anpassa produktionen efter hur stor anläggningen är.

EMS-lösningar (Energy Management System)

EMS-lösningar (Energy Management System)

Baserat på flera decenniers expertis inom solceller och batteriteknik har experter och dataingenjörer på Panasonics utvecklingscenter i Europa utvecklat en intelligent lösning för att styra och optimera energianvändningen och för att koppla ihop elsektorn med värmesektorn. Den smarta kontrollen kombinerar värmepumpar med andra effektiva, gröna energitekniker, till exempel solpaneler. Teknikerna har integrerats i en effektiv energibesparingslösning som inte bara styrs, utan också optimeras löpande med hjälp av Panasonics intelligenta EMS-lösning.

Omfattande energireferenser

Omfattande energireferenser

Att kombinera olika förnybara energikällor som sol, vind, jord, vätgas, och biomassa, tillsammans med batterilagring och värmepumpar, kan enkelt bidra till att uppnå en hållbar och decentraliserad kraftproduktion. Den kombinerade tekniken innebär ett avgörande bidrag till samhällets klimatavtryck i den förenade kampen mot klimatförändringarna.

Genom Panasonics omfattande erfarenhet av smarta stadsprojekt finns energilösningar som passar alla typer av bostäder och kommersiella applikationer.

Det här är ämnen som är relaterade till hållbarhet och som kan vara av intresse för dig

För ett bättre liv tillsammans med dig.

Ett hållbart samhälle är en utvecklingsprocess där tekniken måste hjälpa människor att ställa om sitt sätt att leva.
 

Tillverkad med ekologiska hänsyn.

En cirkulär ekonomi för minskade koldioxidutsläpp och föroreningar. Läs mer om våra tre områden för att skapa en hållbar tillverkning.

För samarbetsförfrågningar kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications