CSR-policy/-styrning, riskhantering

Vår fasta ledningsfilosofi och inställning till hållbarhet

Vår målsättning på Panasonic är att bidra till en bättre värld, genom att arbeta för att förbättra samhället med hjälp av de produkter vi tillverkar och säljer. Panasonics grundläggande målsättning ger tydligt uttryck för syftet med vår affärsverksamhet och syftet med företaget.

Sedan företaget grundades 1918 har ledningsfilosofin utgjort grunden för all vår affärsverksamhet. Den viktigaste faktorn i filosofin är den grundläggande idén om företaget som en "offentlig del av samhället". Alla resurser ett företag har till sitt förfogande – inklusive människor, pengar och varor – kommer från samhället.

Samtidigt som företaget bedriver affärsverksamhet med hjälp av de resurser de erhåller från samhället, utvecklas det i takt med samhället. Därför måste företagets verksamhet vara öppen, hederlig och rättvis.

Hela Panasonic-koncernen är noga med att ledningsarbete och affärsverksamhet passar för "en offentlig del av samhället" och vi kommer att fortsätta att arbeta enligt den ledningsfilosofin med tillverkning som primär verksamhet. Detta är också själva kärnan i Panasonic-koncernens hållbarhetsarbete. Vi står i dag vid en historisk vändpunkt inom många områden – samhälle, ekonomi, miljö – och Panasonic-koncernen kommer att fortsätta att arbeta för en miljöfrämjande verksamhet globalt och bidra till samhällets och världens framtid genom att föreslå morgondagens sätt att leva.

Japansk kalligrafi som beskriver Panasonics styrelses grundläggande värderingar

My Management Philosophy (utgiven i juni 1978)

Bilden visar Panasonics grundare Konosuke Matsushita

"Frågan om 'socialt ansvar' diskuteras ofta idag, men även om begreppets innebörd kan bero på sociala förutsättningar vid en viss tidpunkt, bör ett företags grundläggande ansvar, oavsett tidsepok, vara att förbättra samhället genom sin affärsverksamhet. Det är av största vikt att all affärsverksamhet bedrivs utifrån den här målsättningen."

Konosuke Matsushita,
grundare av Panasonic Corporation

Uppförandekoden "Panasonic Code of Conduct" upprättades 1992 för att ge särskilda riktlinjer för hur företagets filosofi ska tillämpas i praktiken. (revideras och uppdateras löpande; 2014-års upplaga är nuvarande standard)

Panasonic formulerade sin hållbarhetspolicy 2013 som en förteckning över arbetet som bidrar till dagens samhälle och för att uppfylla företagets sociala ansvarstagande (CSR)