Välj färg
Rek. pris Panasonic Online Price: Köp Handla från Panasonic Återförsäljare Out of Stock at Panasonic Online

Powering the energy transition together!

Panasonic har satt upp ambitiösa mål för att skapa en positiv inverkan på den miljömässiga hållbarheten. Namnet Panasonic GREEN IMPACT, är vår vision som omfattar alla våra initiativ för att utmana oss själva att gå längre än att bara minska utsläppen från vår egen värdekedja. Dessutom strävar vi efter att bidra till att undvika utsläpp i hela samhället.

Vad är ”Panasonic GREEN IMPACT”?

Vad är ”Panasonic GREEN IMPACT”?

Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska CO₂-utsläppen från vår verksamhet och värdekedja. Detta inkluderar att omvandla alla våra cirka 250 fabriker till nollutsläppsfabriker senast 2030 och att uppnå noll-CO₂-utsläpp i hela vår värdekedja senast 2050. Dessutom är vårt mål är att hjälpa till att minska samhällets utsläpp på sammanlagt över 300 miljoner ton CO₂-utsläpp per år fram till 2050. Detta innefattar även expansionen av vår nuvarande och framtida teknikutveckling som kommer att hjälpa samhället att undvika CO₂-utsläpp.​​​​

Egen PÅVERKAN – vårt ansvar som företag

Utsläpp från våra fabriker

Utsläpp från våra fabriker

Panasonics ~250 fabriker och våra kontor världen över använder cirka 5 miljarder kWh el per år (budgetåret 2020), vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner ton CO₂-utsläpp per år.

 

Utsläpp genom vår produktanvändning

Utsläpp genom vår produktanvändning

Mer än 1 miljard människor världen över använder våra produkter varje dag. CO₂ som släpps ut indirekt från konsumentanvändning (el som förbrukas av dessa produkter) är cirka 86 miljoner ton per år.

 

Utsläpp över vår totala budgetkedja

Utsläpp över vår totala budgetkedja

Panasonic gruppens totala årliga CO₂-utsläpp uppgår till cirka 110 miljoner ton per år, inklusive från leverans, transport och logistik av varor och människor. Vi har åtagit oss att minska alla våra utsläpp till nollutsläpp år 2050.

 

Våra GREEN IMPACT-initiativ – Panasonic gruppens åtagande

Uppnå nollutsläpp av CO₂ från alla operativa företag senast 2030

Uppnå nollutsläpp av CO₂ från alla operativa företag senast 2030
Med vår avancerade tillverkningsteknik och rena energilösningar minskar vi CO₂-utsläppen från fabrikerna och har åtagit oss att uppnå nollutsläpp i tillverkningen.

Minska CO₂-utsläpp av våra kunder som använder av våra produkter

Minska CO₂-utsläpp av våra kunder som använder av våra produkter
Vi kommer att göra allt detta för att utöka vår nuvarande och framtida teknikportfölj till mer energieffektiva produkter och lösningar som hjälper kunderna att minska sina CO₂-utsläpp.

Öka vår support för att hjälpa till att undvika CO₂-utsläpp i samhället

Öka vår support för att hjälpa till att undvika CO₂-utsläpp i samhället
Panasonic-gruppen har ett brett utbud av verksamheter som sträcker sig över många olika samhällsområden. Vi kommer att påskynda övergången till ren energi och minska CO₂-utsläpp genom att erbjuda lösningar som skapar och använder ren energi på ett effektivt sätt, minskar energiförbrukningen och effektiviserar affärsprocesserna för våra B2B- och B2G-kunder.

Minskning av koldioxidutsläpp i bostäder och städer.

För ett mer hållbart liv behöver vi bostads- och affärsbyggnader med energieffektiv teknik som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och därmed till energiomställningen. Läs här hur Panasonics lösningar för befintliga och nya byggnader kan hjälpa dig att spara inte bara energi utan också kostnader.

Grönare tillverkning

Uppnå nollutsläpp av CO₂ genom egen energiproduktion med vår unika pilotlösning bestående av vätgasbränsleceller, batterilagring och solcellspaneler. Se även hur Panasonic undviker föroreningar och bygger upp en cirkulär ekonomi. Läs mer om vår hållbara tillverkningsinitiativ och lösningar.

För mer information ska du kontakta

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications