Välj färg
Rek. pris Panasonic Online Price: Köp Handla från Panasonic Återförsäljare Out of Stock at Panasonic Online

Space Tune™

Space Tune™

Optimerar ljudet efter olika typer av placering

HC410/412 är först ut i HC-serien att utrustas med Space Tune™, en funktion som anpassar frekvensåtergivningen för att matcha olika typer av placering.
Funktionen har förinställda lägen för tre olika positioner: nära väggen, vägghängd och nära ett hörn.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimerar ljudkvaliteten beroende på enhetens placering.

Ljudet som sprids från högtalarna påverkas i hög grad av hur de har placerats och av miljön de ska fungera i.

När enheten placeras på lagom avstånd från väggen, låter musiken precis som det var meningen att den skulle låta. Om du blir tvungen att placera högtalaren nära en vägg, väggmonterad eller placerad i ett hörn kommer ljudet att studsa från väggen och öka ljudtrycket. Det får till följd att frekvensåtergivningen påverkas och att musiken inte längre låter precis som det var menat.

För att musiken ska låta precis som det är meningen att den ska låta finns Space Tune™ integrerat i de nya modellerna HC410/412. Med hjälp av 3 olika förval — nära väggen, väggmonterad eller nära hörn — anpassas frekvensåtergivningen beroende på hur högtalarna är placerade.

Space Tune™

Välj mellan 3 olika förinställda lägen beroende på placering.

 

Nära väggen

Anpassar frekvensåtergivningen i mellanregistret och diskanten för att motverka förvrängningar orsakade av ljudreflexer som studsar från väggarna och hyllan som enheten är placerad på. Resultatet är en tydligare och bättre återgivning av sångröster.

Väggmonterad

Justerar mest frekvensåtergivningen i de övre registren för att kompensera för att mellan- och diskantregistren dämpas av enhetens djup och ljudreflexer från väggen. Ljudet blir tydligare och mer utsträckt.

Nära ett hörn

Justerar frekvensåtergivningen i de lägre registren för att kompensera för dämpad basåtergivning orsakad av ljudreflexer från två bakväggar och hyllan som enheten är placerad på. Genom att eliminera störningar i mellan- och diskantregistren blir ljudet renare och når ut bättre.

Förändra nivån på ljudtrycket med Space Tune™

Space Tune™ i läge OFF — nära en vägg —

Mellan- och basregistren (100-300Hz)

När enheten är placerad nära en vägg blir ljudtrycket förstärkt i mellan- och basregistren på grund av att ljudet studsar mot väggen.

09
Mellan- och diskantregistren (2-8kHz)

Mellan- och diskantregistren dämpas och blir otydliga på grund av att återgivningen i detta frekvensområde påverkas av ljudreflexer från väggen.

09

Space Tune™ i läge ON — nära en vägg —

Mellan- och basregistren (100-300Hz)

Kompenserar för förstärkt ljudtryck i mellan- och basregistren på grund av att ljudet studsar mot väggen.

Mellan- och diskantregistren (2-8kHz)

Korrigerar störningar i frekvensåtergivningen i mellan- och diskantregistren och balanserar ljudtrycket i mellan- och basregistren.

Space Tune™