Välj färg
Köp Köp nu Återförsäljare Handla från Panasonic Återförsäljare Slut i lager i Panasonic Online Store

Kanalsökning

För att göra en sökning efter dina kanaler gör du så här:

Meny - Inställningar - Sökmeny för DVB-C/ DVB-T - Autosökning - Starta.

För att redigera din kanallista gör du så här:

För att byta/ flytta en kanalposition.

Meny- Inställningar - Sökmeny för DVB-c/ DVB-T - Kanallista
• Tryck på den Gröna knappen på fjärrkontrollen för att redigera.     
• Välj den position du vill flytta kanalen till med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• Tryck på grön för att spara.     
• T.ex. Jag vill flytta Svt 1 till kanal 1. Jag markerar då Svt 1 och trycker på grön knapp på fjärrkontrollen. Sedan trycker jag på siffran 1 med hjälp av min fjärrkontroll och  sedan  på  den gröna knappen  på min fjärrkontroll igen.
    
Om du trycker på OK knappen när kanalen är markerad så göms den. Vill du ha tillbaka gömda kanaler så trycker du på den gula knappen på fjärrkontrollen.