Ažuriranje firmvera za bežične slušalice True Wireless

Ažuriranje firmvera za bežične slušalice True Wireless

Saznajte više o najnovijem ažuriranju firmvera za bežične slušalice RZ-S500W/S300W, i aplikacijskom softveru koji poboljšava funkcije i upotrebljivost:

Firmver verzija:
RZ-S500W JMS1ZS 01.80
RZ-S300W JMS1ZR 01.31

Poboljšani način rada sa ambijentalnim zvukom
Širi frekvencijski opseg / Poništavanje buke

Bluetooth trepereće LED lampice*
Funkcija trepereće LED lampice se sada može isključiti.

* Ova funkcija se pojavila u avgustu 2020. (RZ-S500W Verz. JMS1ZQ 01.71/RZ-S300W Verz. JMS1ZP 01.21).

Ažuriranje firmvera za bežične slušalice True Wireless

Poboljšani način rada sa ambijentalnim zvukom:

Slušalice hvataju širi opseg okolnih zvukova.
Nova poboljšanja u načinu rada sa ambijentalnim zvukom donose značajne pomake u reprodukciji prirodnijeg zvuka. Redizajniranjem algoritama koji se koriste za hvatanje zvučnih elemenata iz okruženja, slušalice sada mogu uhvatiti širi raspon frekvencija nego ranije. Ovo omogućava prirodnije zvučne kombinacije muzike i okolnih zvukova, i znatno će poboljšati slušanje u načinu rada sa ambijentalnim zvukom.

Prije

Poslije

Prije

Način rada sa ambijentalnim zvukom bio je fokusiran u prvom redu na glasove.

Poslije

Način rada sa ambijentalnim zvukom sveobuhvatno hvata glasove i ostale okolne zvukove, što stvara prirodniji zvuk, sličan onome bez slušalica.

Prethodni frekvencijski opseg unosa ambijentalnog zvuka
Ažurirani širi frekvencijski opseg unosa ambijentalnog zvuka

Smanjena bijela buka

Smanjena je količina bijele buke koja se može osjetiti kada se koristi ambijentalni zvuk u tihom okruženju. Omjer smanjenja buke je poboljšan za 25% u odnosu na prethodnu verziju firmvera za RZ-S500W -25%, i za 50% za RZ-300W.

Smanjena bijela buka
Podešavanje treperećih LED lampica

Podešavanje treperećih LED lampica

Kada koristite slušalice RZ-S500W ili RZ-S300W, sada možete sami odlučiti hoćete li koristiti trepereće LED lampice.

*Trepereća LED lampica je zadata opcija.
*Postavka za Bluetooth LED treperenje uključeno/isključeno je u funkciji samo onda kada su slušalice povezane na pametni telefon (dok slušate muziku, obavljate telefonski razgovor, kada prenosite firmver, itd.). LED lampice će treperiti kada se prvi put spoje sa pametnim telefonom te pri primanju poziva.

Kako ažurirati vaše slušalice RZ-S500W ili RZ-S300W?

Praćenje najnovijih ažuriranja za vaše slušalice RZ-S500W ili RZ-S300W je jednostavno
Zvahvaljujući Panasonicovoj  aplikaciji Audio Connect, ne samo da možete podesiti postavke, spojiti Panasonic slušalice True Wireless ili locirati mjesto gdje se slušalice nalaze, nego vas aplikacija obavještava i o dostupnosti najnovijeg firmvera.

Prije ažuriranja

Napunite i lijevu i desnu stranu slušalica sa držačem za glavu iznad 70% kapaciteta baterije.
Ažuriranje će trajati približno 15 minuta*.
Veličina datoteke je oko 1.8 MB.

*Ažuriranje može trajati i sat vremena u zavisnosti od uređaja i internet konekcije.

Provjera verzije firmvera i ažuriranje

Možete koristiti besplatnu aplikaciju* "Technics Audio Connect" da ažurirate firmver za povezane slušalice.

*Aplikacija je kompatibilna sa pametnim telefonima i tabletima koji su opremljeni Android™ 6.0, ili novijim verzijama, i koji podržavaju Google Play™, ili uređajima iPhone®, iPad® i iPod Touch® koji su opremljeni iOS9.3 ili novijim verzijama.
*Slike prikazuju aplikaciju na uređaju koji je opremljen sistemom Android™. Korisnički interfejs će se malo razlikovati na iOS-u, ali postupak je isti.

Kada se otkrije najnovija verzija firmvera, dodirnite "Ažuriraj".

Kako ažurirati vaše slušalice RZ-S500W ili RZ-S300W?

Kada dodirnete "Ažuriraj", firmver se prenosi u slušalice i ažuriranje započinje. Prenos se može prekinuti ili usporiti ako se reprodukuje muzika ili ako se tokom prenosa desi poziv. Započnite prenos kad su slušalice izvan ležišta za punjenje, stavite ih blizu i nemojte ih koristiti.

Kako ažurirati vaše slušalice RZ-S500W ili RZ-S300W?

Pričekajte dok se ažuriranje ne završi, i nemojte koristiti slušalice ili aplikaciju.
Nakon ažuriranja firmvera, slušalice će se automatski ponovo pokrenuti i povezati sa telefonom.
Aplikacija neće raditi ispravno dok se ažuriranje ne dovrši. Nemojte koristiti slušalice ili aplikaciju dok je ažuriranje u toku.

Ažuriranje je završeno kada se pojavi glavni ekran.

[NAPOMENA]
Funkcije, nazivi funkcija i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

NAPOMENA O ZAŠTITNIM ZNAKOVIMA:
iPad, iPhone i iPod touch su zaštitni znakovii kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
Google, Android, Google Play i drugi povezani znakovi i logotipi su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.
Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., a korporacija Panasonic ih koristi na osnovu licence. Ostali zaštitni znakovi i brendovi su u vlasništvu njihovih vlasnika.