Lumix GH6 Early Bird promotion – Uslovi i odredbe promocije

Lumix GH6 Early Bird promotion – Uslovi i odredbe promocije

Registrujte svoj LUMIX GH6 proizvod i besplatno dobijte Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128 GB i +1 godinu produženja garancije

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije: 22. februar 2022. - 30. april 2022.

Period prijave: 15. mart 2022. - 31. maj 2022

1. ORGANIZATOR

1.1. LUMIX GH6 Early Bird Promocija (u daljnjem tekstu "Promocija") promoviše [https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/lumix-gh6-promocija-za-prve-kupce.html] kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je registrirana adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Organizator").

2. PRIHVATLJIVOST

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Francuska, Belgija, Italija, Švicarska, Holandija, Španija, Portugal, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Švedska, Danska, Norveška, Finska, UK, Irska (“Zemlje učesnice”). 

2.2. Učesnici moraju imati najmanje 18 godina („Učesnik”).

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora kupiti jedan od sljedećih LUMIX GH6 proizvoda: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE (“Kvalifikovani proizvodi”) od ovlaštenog distributera u zemlji učesnici u periodu od 22. februara 2022. do 30. aprila 2022. (“Promotivni period”) i registrirati kvalifikovane proizvode u ovlaštenoj prodavnici pružanjem potrebnih podataka navedenih u tački 4.

2.4. Svi kvalifikovani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina rabljenih, obnovljenih ili renoviranih proizvoda uvezenih iz zemalja učesnica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva Panasonic grupe neće se kvalificirati za ovu promociju.

3. POKLONI

3.1. Pokloni namiejenjeni učešću u Promociji su Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB i +1 godina produženja garancije za odgovarajući kvalifikovani proizvod (“Pokloni”).

3.2. Pokloni ponuđeni u okviru ove promocije su nezamjenjivi, neprenosivi i ne postoji mogućnost gotovine ili kredita.

3.3. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo da bez prethodne najave da alternativne poklone iste ili veće vrijednosti. Lexar® Professional CFexpress 128 Type B GOLD Series 128 GB kartica je dostupna samo do isteka zaliha.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo da bez prethodne najave da alternativne poklone iste ili veće vrijednosti..

4. POSTUPAK PRIJAVE

4.1. Da biste zatražili poklone, registrirajte kvalifikovani proizvod u ovlaštenim trgovinama nakon kupovine kvalifikovanog proizvoda iu roku za prijavu.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na kvalifikovane proizvode kupljene prije ili nakon perioda promocije smatrat će se nevažećim.

4.3. Za preuzimanje poklona, ​​Učesnik mora dati sljedeće obavezne podatke:

1) Gdje je kupljen kvalifikovani proizvod?

2) Datum kupovine

3) Serijski broj kvalifikovanog proizvoda (koji se može naći na dnu proizvoda ili na bočnoj strani kutije proizvoda)

4) Skeniranje / fotografija računa / potvrde kupovine (kopija cijele fakture o kupovini (ne potvrde o uplati ili potvrde pretplate)

5) Vaša adresa za dostavu kartice CFexpress Type B GOLD serije 128 GB

4.4 Nakon registracije, od ovlaštenog trgovca ćete dobiti potvrdu o produženju garancije. Ako kupite komplet (tijelo kamere i komplet objektiva) DC-GH6LE, DC-GH6ME, registrirajte svoj komplet (koji sadrži tijelo i objektiv) zajedno i istovremeno pod DC -GH6LE, DC-GH6ME, a ne kao dvije pojedinačne registracije (npr. samo tijelo i samo objektiv). Odvojene prijave neće biti prihvaćene.

4.5. Nakon registracije također ćete u roku od 80 dana dobiti svoju Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu. Također provjerite jeste li naveli tačne podatke o adresi za isporuku vaše kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series.

4.5. Rok za prijavu je od 15. februara 2022. do 31. maja 2022. (“Period za prijavu”). Prijave dostavljene nakon perioda za prijavu neće biti kvalifikovan za Promociju.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske, web stranice ili druge kvarove ili štete bilo koje vrste, ako to onemogućava Učesnika ili na drugi način onemogućava Učesnika da učestvuje u Promociji.

4.8. Potraživanja učesnika će biti verifikovana u skladu s ovim uslovima. Zahtjevi ne vrijede u odnosu na kvalifikovane proizvode vraćene prodavcu, a učesnik zamjenjuje kvalifikovani proizvod ili dobija puni povrat novca, u kom slučaju Organizator ima pravo tražiti nazad sve date poklone.

4.9. Organizator neće obraditi reklamaciju ukoliko Učesnik ne dostavi važeću kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

5. POSTUPAK OTKUPA

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB kartica će biti poslata na adresu koju je dao Učesnik ovlašćenom prodavcu.

5.2. Ako Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB kartica ne može biti isporučena zbog nevažeće ili pogrešne adrese koju je dao Učesnik, Organizator nije dužan sprovesti dalju istragu.

5.3. Rizik od gubitka i slučajnog gubitka Lexar® Professional CFexpress kartice ™ Type B GOLD Series 128 GB prelazi na Učesnika nakon slanja.

5.4. Isporuka Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB kartice će biti izvršena u roku od 80 dana nakon isteka roka za reklamaciju.

5.5. U slučaju da Organizator ne može da ispoštuje rok isporuke naveden u odjeljku 5.4 zbog razloga za koje Organizator nije odgovoran (nedostupnost Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD serije), Organizator će bez odlaganja obavijestiti Učesnika i obavijestiti Učesnik očekivanog novog datuma isporuke. U slučaju nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB kartice u ovom smislu će se smatrati, posebno, kao propust dobavljača Organizatora da isporuči proizvod na vrijeme ako je Organizator zaključio prema transakciji tada nije kriv niti organizator niti njegov dobavljač nije dužan nabaviti proizvod u pojedinačnom slučaju. Slučaj nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB kartice će se također smatrati nepredviđenom okolnošću kao što je bilo kakva viša sila.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni menadžer za obradu podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NJEMAČKA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuju se Politika privatnosti Organizatora, koja se može pronaći na:

[https://www.panasonic.com/ba/obavjestenje-o-privatnosti-kompanije.html]

6.3. Vrste prikupljenih podataka: pozdrav, ime i prezime, poštanska adresa, država prebivališta i e-mail adresa, odgovor na anketu, kvalifikovani proizvod, datum i mjesto kupovine kvalifikovanog proizvoda.

6.4. Svrhe prikupljanja podataka: Podaci će se prikupljati, obrađivati ​​i pohranjivati ​​isključivo u svrhu provođenja promocije ili direktnog marketinga uz pristanak Učesnika. Ako je Učesnik pristao na direktni marketing, gore navedene vrste podataka će se također prikupljati, obrađivati ​​i čuvati u tu svrhu. Podaci postojećih kupaca će se uporediti i ažurirati s podacima navedenim u ovoj promociji.

6.5. Obrada podataka je zasnovana na članu 6 (1) (a) i (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (“OUOZP”).

6.6. Svi lični podaci Učesnika neće biti prosleđeni trećim licima niti će im biti stavljeni na raspolaganje za korišćenje bez njihovog pristanka. Izuzetak je za treće strane, uključujući agencije ovlaštene za provođenje Promocije, koje će prikupljati, pohranjivati ​​i koristiti podatke u svrhu provedbe Promocije. Treća lica su u skladu s OUOZP-om i imaju potrebne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju sklopljene Ugovore o obradi podataka.

6.7. Organizator će čuvati lične podatke učesnika onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih zahtjeva iu pravne svrhe, kao što su potraživanja po osnovu garancije i potraživanja produžene garancije, do zastare.

6.8. Učesnik može u bilo kom trenutku izjaviti Organizatoru opoziv korišćenja ličnih podataka za direktni marketing i prigovoriti na korišćenje odgovarajućih ličnih podataka Učesnika za direktni marketing. Ovaj opoziv će biti upućen Organizatoru ili Panasonic filijali u zemlji u kojoj Učesnik ima prebivalište.

6.9. Učesnik ima pravo u bilo koje vrijeme na besplatne informacije o pohranjenim ličnim podacima Učesnika, njihovom porijeklu i primaocu te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo da ispravi, blokira ili izbriše ove podatke u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. data_protection@eu.panasonic.com .

7. OPŠTI USLOVI

7.1. Prihvatanjem poklona smatra se da su učesnici pročitali i prihvatili ove uslove.

7.2. Organizator zadržava pravo da provjeri prihvatljivost svih zahtjeva radi zaštite od lažnih, nevažećih ili ponovljenih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtjev od učesnika da dokažu da nisu vratili kvalifikovani proizvod u roku od 28 dana od isporuke. Zahtjevi za vraćene kvalifikovane proizvode, loše namjere ili lažne unose ili potraživanja koja inače ne ispunjavaju ove odredbe i uslove bit će otkazana.

7.3. Organizator zadržava pravo, i po sopstvenom nahođenju, da promeni ove uslove i odredbe u bilo kom trenutku i da izmeni ili povuče ovu promociju u bilo kom trenutku.

7.4. Može se podnijeti samo jedna reklamacija po kupljenom kvalifikovanom proizvodu.

7.5 U cilju praćenja lažnih tvrdnji, Organizator zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda kod nadležnih ovlaštenih prodavača u vezi s primljenim zahtjevima za poklon. Organizator zadržava pravo odbiti izdavanje poklona (ili poduzeti korake da zatraži povrat novca ako je već dostavljen) ako postoji sumnja da je podnesena lažna ili lažna prijava.

7.6. Ovi uslovi i odredbe su regulisani zakonima Republike Nemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, posebno Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Sudovi u Wiesbadenu u Njemačkoj imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja koji proizilaze iz ili u vezi s ovom Promocijom..

7.7. Ako je bilo koja klauzula ovih odredbi i uslova nevažeća, važnost preostalih odredbi i uslova ostaje nepromijenjeno.