Lumix S Lens Cash Back Promotion – Uslovi i odredbe promocije

Lumix S Lens Cash Back Promotion – Uslovi i odredbe promocije

Registrujte svoj LUMIX S objektiv kod prodavača koji učestvuje i dobijte do 600 BAM gotovine nazad

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije (period kupovine): 1. avgust 2022. – 31. marta 2023.

Period podnošenja zahtjeva: 15. avgust 2022. - 30. aprila 2023.

1. PROMOTER

1.1. LUMIX Cash Back Promotion (dalje u tekstu:"Promocija") je promovisan od strane Panasonic Marketing Europe GmbH, organizaciona jedinica Češka Republika, sa sjedištem u Pragu 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštanski broj 186 00, IČ: 24655121, upisana u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak A, umetak 71469, kao ogranak Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je registrovana adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Promoter").

2. PODOBNOST

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sljedećih zemalja: Belgija, Luksemburg, Njemačka, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. (“Zemlje učesnice”).  

2.2. Učesnik mora imati najmanje 18 godina (“Učesnik”). Zaposleni Promotera, njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane direktno uključene u ovu Promociju nemaju pravo da učestvuju. Promocija je otvorena samo za Učesnike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Promoter zadržava pravo da provjeri podobnost Učesnika i/ili da isključi Učesnike po svom nahođenju u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. Preprodavači ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Registracija i podnošenje zahtjeva od strane Prodavca koji učestvuje, zaposlenih kod Prodavca koji učestvuje i porodica zaposlenih nije dozvoljena.

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora kupiti jedan od LUMIX S objektiva (“Kvalifikovani proizvodi”), kao što je opisano u Aneksu 1, od Prodavca koji učestvuje („Prodavac koji učestvuje”) u zemlji koja učestvuje u Promotivnom periodu i mora izvršiti registraciju Kvalifikovanih proizvoda u skladu sa ovim uslovima i odredbama na stranici za registraciju koju hostuje naš partner za saradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, ("Benamic"), pružajući tražene informacije navedene u klauzuli 4. Svi Prodavci koji učestvuju navedeni su na https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/lumix-s-lens-cashback-promotion.html i u Aneksu 2. Takođe, provjerite kod svog lokalnog prodavca da li učestvuje u ovoj promociji.

2.4. Svi kvalifikovani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina polovnih ili obnovljenih ili proizvoda, proizvoda uvezenih izvan zemalja učesnica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva kompanija Panasonic grupe, neće se kvalifikovati za ovu promociju. Proizvod kupljen od Amazona neće biti važeći. Promoter će prihvatiti zahtjeve s Amazon Marketplace-a samo ako je prodavač naveden kao jedan od trgovaca koji učestvuju u ovoj promociji. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg drugog preprodavača treće strane na platformi Amazon Marketplace. Promoter neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene na eBayu (bez obzira da li su navedeni kao novi ili korišteni). Bilo koji objektiv(i) koji su dio paketa/kompleta fotoaparata ne važe za ovu promociju. Samo pojedinačno kupljeni kvalifikovani proizvod važi za učešće.

3. Povrat novca

3.1. Prilikom učešća u ovoj promociji, Učesnik će dobiti povrat novca u iznosu kako slijedi: (“Povrat novca”).

S-X50E

BAM 600.00

S-R70200E

BAM 400.00

S-R24105E

BAM 200.00

S-E2470E

BAM 600.00

S-E70200E

BAM 600.00

S-R1635E

BAM 300.00

S-S85E

BAM 100.00

S-R70300E

BAM 300.00

S-S24E

BAM 200.00

S-S35E

BAM 100.00

S-S18E

BAM 200.00

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i ne postoji gotovinska ili kreditna alternativa. Izričito je zabranjeno plaćanje povrata gotovine preko prodavača koji učestvuje. Dvostruko potraživanje povrata gotovine je isključeno.

3.3 Za vrijeme promocije po Učesniku se može zatražiti najviše 5 kvalifikovanih proizvoda. Po kvalifikovanom proizvodu može se podnijeti samo 1 zahtjev.

3.4 U slučaju da povrat novca predstavlja oporezivu korist, poreska obaveza leži na Učesniku. Shodno tome, ako vam vaša banka naplati, ona će takve troškove odbiti od iznosa povrata gotovine.

3.5. Povraćeni novac će biti prebačen u roku od 28 dana od validacije vašeg potraživanja.

4. PROCES dostave zahtjeva

4.1. Da biste zatražili povrat novca, izvršite registraciju kvalifikovanog proizvoda online, na stranici za registraciju koju hostuje Benamic ovdje https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/bs/?country_promotion=51 ,

4.2. Zahtjevi koji se odnose na kvalifikovane proizvode kupljene prije ili nakon perioda promocije smatrat će se nevažećim.

4.3. Za traženje povrata novca, Učesnik mora dostaviti sljedeće obavezne informacije na odredišnoj stranici navedenoj u klauzuli 4.1:

1) Lične podtake (Titla, puno ime, poštanska adresa, država boravka, e-mail, broj telefona)

2) Detalji o proizvodu (naziv proizvoda, kanal prodavca, naziv prodavnice, zemlja kupovine, datum kupovine, serijski broj kvalifikovanih proizvoda, otpremljena faktura ili slika serijskog broja i bar kod). Molimo da dostavite dokument fakture koji prikazuje naziv prodavca koji učestvuje, datum kupovine i broj modela proizvoda.

3) Bankovne podatke

4.4 Nakon što se registrujete, dobit ćete potvrdu o prijemu putem e-pošte. Svaki zahtjev za povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti zajedno s bilo kojim drugim S Lens promotivnim vaučerom ili ponudom povrata novca.

4.5. Vremenski period za podnošenje zahtjeva je Period podnošenja zahtjeva. Prijave napravljene prije ili nakon perioda za podnošenje zahtjeva neće biti kvalifikovane za promociju. Učesnik treba osigurati da račun za kupovinu sadrži naziv proizvoda (broj modela) kupljenog, naziv trgovine i datum kupovine.

4.6. Promoter se neće smatrati odgovornim za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske, web stranice ili druge kvarove ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava Učesnika ili na drugi način ometa Učesnika da uđe u Promociju. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku na Panasonic@promotion-support.com je dostupan.

4.7. Zahtjevi upućeni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete će se smatrati nevažećim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu popunjeni u skladu sa ovim uslovima i odredbama.

4.8. Benamic će potvrditi zahtjev učesnika u skladu sa ovim uslovima. Zahtjevi nisu važeći u odnosu na kvalificirane proizvode koji se vraćaju prodavcu koji učestvuje, a Učesnik zamjenjuje kvalifikovani proizvod ili prima puni povraćaj novca, u kom slučaju Promoter će imati pravo da zatraži povrat bilo kojeg povrata gotovine.

4.9. Promoter neće obraditi reklamaciju ako Učesnik ne dostavi važeću kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

4.10 U slučaju da Učesnik vrati kvalifikovani proizvod prodavcu koji učestvuje, Učesnik neće imati pravo na povrat novca i svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Učesnika da ostvari svoja primjenjiva zakonska prava ili prava na garanciju.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni kontrolor podataka je Promoter, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Promoter će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se politika privatnosti Promotera koja se može pronaći na:

https://www.panasonic.com/ba/obavjestenje-o-privatnosti-kompanije.html

5.3. Lične podatke će Benamic prikupljati i obrađivati u ime Promotera. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Tipovi prikupljenih podataka uključuju lične podatke, detalje o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3.

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i pohranjivati podatke isključivo u svrhu izvođenja Promocije. Za registraciju kvalifikovanog proizvoda kod Promotora ili za marketing putem e-pošte od strane Promotera, Promoter će prikupljati podatke ukoliko je Učesnik na to dao pristanak prilikom registracije. Ako je Učesnik pristao na marketing putem e-pošte, Lični podaci navedeni pod 4.3 će takođe biti prikupljeni, obrađeni i pohranjeni u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca će biti upoređeni i ažurirani sa datim podacima ove Promocije.

5.5. U svrhu provođenja promocije, obrada vaših ličnih podataka zasniva se na članu 6 (1) (b) Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših ličnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte zasnovana je na članu 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Lični podaci Učesnika neće biti proslijeđeni trećim licima niti će im biti stavljeni na raspolaganje za korištenje bez njihovog pristanka. Izuzetak je za treća lica, između ostalog i agencije koje su ovlaštene za provođenje Promocije, a koje će prikupljati, čuvati i koristiti podatke u svrhu provođenja Promocije. Treće strane se pridržavaju GDPR-a i imaju potrebne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Promoterom u pisanoj formi i imaju uspostavljene ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati lične podatke učesnika onoliko dugo koliko je to potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima i u pravne svrhe i bit će izbrisani najkasnije nakon 12 mjeseci nakon završetka promocije.

5.8. Učesnik može u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost za e-mail marketing i odjaviti se sa biltena. Može se povući klikom na vezu na “Centar za upravljanje pretplatom na bilten” koji se nalazi u svakoj e-pošti za bilten, putem vašeg My Panasonic naloga ili kontaktiranjem Promotera na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o pohranjenim ličnim podacima Učesnika, njihovom porijeklu i primatelju i svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka u okviru važećih zakonskih odredbi kojima se šalje zahtjev data_protection@eu.panasonic.com.

6. OPĆI USLOVI

6.1. Podnošenjem povrata novca, smatra se da su učesnici pročitali i prihvatili ove uslove i odredbe.

6.2. Promoter zadržava pravo da provjeri podobnost svih potraživanja kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od Učesnika da dokaže da nije vratio Kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Zlonamjerni ili lažni unosi ili tvrdnje koje inače ne ispunjavaju ove odredbe i uslove bit će poništene.

6.3. Promoter zadržava pravo da, i po sopstvenom nahođenju, izmjeni ove odredbe i uslove u bilo kom trenutku i da izmjeni ili povuče ovu Promociju u bilo kom trenutku.

6.4 Za praćenje lažnih zahtjeva Promoter zadržava pravo na unakrsnu provjeru povrata proizvoda kod relevantnih trgovaca koji učestvuju na malo u odnosu na primljene zahtjeve. Promoter zadržava pravo da uskrati povrata novca ako postoji sumnja da je učinjen lažni zahtjev.

6.5 Ovi uslovi i odredbe su regulisani zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno konfliktno pravo, posebno Konvenciju UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazite, Vaše prebivalište ili sjedište ostaju nepromijenjeni i imat će prednost u slučaju sukoba s odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu, Njemačka, imat će isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja proizašlih iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih odredbi i uslova bude nevažeća, važnost preostalih odredbi i uslova ostaje nepromijenjena.

Aneks 1 – Proizvodi za kvalifikaciju

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Aneks 2 – Trgovci na malo koji učestvuju

Foto-Print-Zunic Doo - www.fotozunic.com