LUMIX Cash Back zimska promocija – Uslovi i odredbe promocije

LUMIX Cash Back zimska promocija – Uslovi i odredbe promocije

Registrujte vaš fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 koji ste kupili kod prodavca koji učestvuje i vratite 400 BAM

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije (period kupovine): 11. oktobar 2022. - 31. januar 2023.

Period prijave: 11. oktobar 2022. - 28. februar 2023.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promociju LUMIX Cash Back zimska promocija (dalje u tekstu "Promocija) organizuje Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Prag 8, Češka Republika, kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, registrovana adresa: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Organizator").

2. KVALIFIKACIJA

2.1. Promocija je otvorena za učestvovanje stanovnicima sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Latvija, Andora ("Zemlje učesnice").

2.2. Učesnik mora imati najmanje 18 godina (“Učesnik”). Zaposleni organizatora, njegove podružnice, njihove porodice, agenti i druge strane direktno uključene u ovu promociju nemaju pravo učešća. Promocija je otvorena samo za učesnike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo da provjeri ispunjenost uslova učesnika i/ili da isključi učesnike po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Preprodavači ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Podnošenje zahtjeva od strane trgovaca koji učestvuju, njihovih zaposlenika i porodica tih zaposlenika nije dozvoljeno.

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora kupiti fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 – bilo tijelo fotoaparata, bilo komplet s objektivom – (“Kvalifikovani proizvodi”), kao što je opisano u Prilogu 1, od prodavca koji učestvuje u promociji (“Prodavac koji učestvuje”) u Zemlji učesnici u Periodu promocije i registrovati Kvalifikovane proizvode, u skladu s ovim Uslovima i odredbama, na registracijskoj stranici promocije koju vodi naš partner za saradnju, Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska (“Benamic”), pružajući tražene informacije navedene u tački 4. Svi Prodavci koji učestvuju navedeni su na web-mjestu https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/en/?country_promotion=20000005 i u Prilogu 2. Također, provjerite kod svog lokalnog prodavca da li učestvuje u ovoj promociji.

2.4. Svi kvalifikovani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovinom korištenih, renoviranih ili obnovljenih proizvoda ili proizvoda uvezenih izvan Zemalja učesnica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način, krše se prava intelektualnog vlasništva grupe Panasonic, te se tako ne može kvalifikovati za ovu promociju. Proizvodi kupljeni preko Amazon platforme neće se uzeti u obzir. Proizvodi kupljeni preko platforme Amazon Marketplace bit će prihvaćeni samo ako je prodavac jedan od Prodavaca koji učestvuje u ovoj Promociji. Zahtjevi za proizvode kupljene kod ostalih prodavaca na platformi Amazon Marketplace neće biti prihvaćeni. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene preko platforme eBay (bez obzira na to da li su oglašeni kao novi ili korišteni).

3. Povrat novca

3.1. Učesnici ove Promocije dobit će povrat novca u iznosu od 400 BAM za svaki Kvalifikovani proizvod (“Povrat novca”).

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove Promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i nije dostupna gotovinska ili kreditna alternativa. Isplata Povrata novca putem Prodavca koji učestvuje izričito je zabranjena. Dvostruko potraživanje povrata novca je isključeno.

3.3 Tokom promocije može se zatražiti Povrat novca za najviše 5 Kvalifikovanih proizvoda po Učesniku. Po Kvalifikovanom proizvodu može se podnijeti samo 1 zahtjev.

3.4 Ako Povrat novca predstavlja oporezivu korist, poresku obavezu snosi Učesnik. Prema tome, ako vam vaša banka naplati naknadu, vaša će banka takve troškove odbiti od iznosa Povrata novca.

3.5 Povrat novca će biti izvršen u roku od 28 dana od dana proglašenja zahtjeva važećim.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili Povrat novca, jednostavno registrujte Kvalifikovani proizvod online na stranici za registraciju kojom upravlja Benamic ovdje https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/lumix-winter-cash-back-promotion.html,

4.2. Zahtjevi koji se odnose na Kvalifikovane proizvode kupljene prije ili nakon Perioda promocije smatrat će se nevažećim.

4.3. Za traženje Povrata novca, Učesnik mora dati sljedeće obavezne podatke na odredišnoj stranici navedenoj u tački 4.1: 

1) Lični podaci (titula, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona)

2) Detalji o proizvodu (proizvod, naziv trgovine i/ili prodajnog kanala, zemlja kupovine, datum kupovine, serijski brojevi Kvalifikovanih proizvoda, prenesena fotografija serijskih brojeva, prenesena skenirana ili fotografisana kopija računa). Molimo prenesite kopiju računa tako da se na njoj vide naziv Prodavca koji učestvuje, datum kupovine i oznaka modela proizvoda.

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što izvršite registraciju, primit ćete potvrdu o registraciji putem e-pošte. Svaki zahtjev za Povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti s bilo kojim drugim promotivnim vaučerom ili ponudom povrata novca za fotoaparate LUMIX S5 ili GH6.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je Period podnošenja zahtjeva. Prijave podnesene prije ili nakon Perioda podnošenja zahtjeva neće biti prihvaćene. Učesnik treba osigurati da račun o kupovini uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv trgovine i datum kupovine.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske kvarove, kvarove web stranice ili druge kvarove ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava Učesnika ili ga na drugi način ometa da se prijavi za Promociju. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan putem e-mail adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtjevi upućeni telefaksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se nevažećima, kao i obrasci zahtjeva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uslovima i odredbama.

4.8. Benamic će provjeriti da li je zahtjev Učesnika u skladu s ovim Uslovima i odredbama. Zahtjevi nisu valjani za Kvalifikovane proizvode koji se vraćajuProdavcu koji učestvuje, a Učesnik zamjenjuje Kvalifikovani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo tražiti povrat bilo kojeg Povrata novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Učesnik ne dostavi valjanu kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

4.10 U slučaju da Učesnik vrati Kvalifikovani proizvod Prodavcu koji učestvuje, Učesnik neće imati pravo zahtijevati Povrat novca i svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Učesnika da ostvaruje svoja primjenjiva zakonska prava ili prava na garanciju.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni rukovodilac obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se politika privatnosti organizatora, koja se može pronaći na: https://www.panasonic.com/ba/obavjestenje-o-privatnosti-kompanije.html

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati lične podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju lične podatke, detalje o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i pohranjivati ​​podatke isključivo u svrhu izvođenja ove Promocije. Za registraciju proizvoda kod Organizatora ili za e-mail marketing od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator ako je Učesnik na to pristao tokom registracije. Ako je Učesnik pristao na marketing putem e-pošte, lični podaci navedeni pod 4.3 također će se prikupljati, obraditi i pohraniti u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca će se uporediti i ažurirati s navedenim podacima ove promocije.

5.5. U svrhu provođenja promocije, obrada vaših ličnih podataka bazira se na članu 6. stav 1. (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”). Obrada vaših ličnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte bazira se na Članu 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Svi lični podaci Učesnika neće se prosljeđivati ​​trećim licima niti im se stavljati na raspolaganje za korištenje bez njihovog pristanka. Izuzetak su treće strane, između ostalog, agencije koje su ovlaštene za provođenje ove Promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati ​​i koristiti podatke u svrhu provođenja Promocije. Treće strane su u skladu s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju uspostavljene Ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati lične podatke učesnika koliko god je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva i u pravne svrhe, a bit će izbrisani najkasnije 12 mjeseci nakon završetka Promocije.

5.8. Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za e-mail marketing i odjaviti se s newslettera. Može se povući klikom na vezu na “Centar za upravljanje pretplatom na newsletter” koji se nalazi u svakom newsletteru, putem svog računa My Panasonic ili kontaktiranjem Organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o pohranjenim ličnim podacima Učesnika, njihovom porijeklu i primaocu te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka unutar okvira primjenjivih zakonskih odredbi slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com. Učesnik ima pravo podnijeti prijavu regulatornom tijelu ako smatra da su njegova prava prekršena.

6. OPŠTI USLOVI

6.1. Ako potražuju Povrat novca, smatra se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove Uslove i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo da provjeri prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, pravo da zahtijeva od Učesnika da dokaže kako nije vratio kvalifikovani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Lažni unosi ili unosi sastavljeni u zloj namjeri ili potraživanja koja nisu na drugi način u skladu s ovim Uslovima i odredbama bit će poništeni.

6.3. Organizator zadržava pravo, i prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Uslove i odredbe u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili povući ovu Promociju u bilo kojem trenutku..

6.4 Za praćenje lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda s Prodavcima koji učestvuju u odnosu na primljene zahtjeve. Organizator zadržava pravo da uskrati izdavanje Povrata novca ako postoji sumnja da je učinjen lažni zahtjev.

6.5 Ovi Uslovi i odredbe regulisani su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, posebno Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi vaše uobičajeno boravište ili sjedište ostaju nepromijenjene i imat će prednost u slučaju sukoba s odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu, Njemačka, imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova ili potraživanja koja nastanu iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih Uslova i odredbi bude nevažeća, valjanost preostalih Uslova i odredbi ostaje nepromijenjena.

Prilog 1 – Kvalifikovani Proizvodi

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Prilog 2 – Prodavci koji učestvuju

Foto-Print-Zunic d.o.o. - www.fotozunic.com