Vermindering van CO2 uitstoot

Panasonic vermindert de CO2-uitstoot door verschillende inspanningen,
- op het gebied van producten, productieactiviteiten, logistiek, en kantoor.

De opwarming van de aarde is een dringende kwestie waar wij mensen mee worden geconfronteerd.  Panasonic zorgt voor de vermindering van CO2, waarvan wordt gezegd dat het de oorzaak is van de opwarming van de aarde, door haar producten en de productie ervan aan te passen.  Aangezien elektrische producten meer energie verbruiken tijdens het gebruik dan tijdens de productie, probeert Panasonic de CO2-uitstoot uitvoerig te verminderen door middel van de vier concepten van “energiebesparing","het creëren van energie","het opslaan van energie", en "het beheer van energie."

Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling van energiebesparende producten is ECONAVI, een functie die sensor technologieën gebruikt om verspilling van energieverbruik te identificeren en automatisch elektriciteit te besparen. Producten die energie creëren zijn fotovoltaïsche systemen voor stroomopwekking en huishoudelijke brandstofcel WKK-systemen, en producten die energie op slaan zijn bijvoorbeeld lithium ion batterijen. Voor het energiebeheer van producten, hebben we het Energy Creation-Storage Linked System ontwikkeld, dat slim gebruik van elektriciteit mogelijk maakt door het koppelen van een fotovoltaïsche generator met een accu, en Smart HEMS, een Home Energy Management System.

Wat betreft "productie," we zijn momenteel bezig met Green Factory (GF) activiteiten met als doel de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden in alle Panasonic-fabrieken wereldwijd. Als onderdeel van deze activiteiten, hebben we energiemanagementsystemen geïntroduceerd in ongeveer 300 fabrieken over de hele wereld, en zijn we bezig met het verminderen van het energieverbruik door het verbruik en de resultaten van de reductiemaatregelen te visualiseren.

Naast deze maatregelen zijn wij ook bezig met het rigoureus te bevorderen van de CO2-reductie door middel van verschillende activiteiten in de logistiek en in de kantoren, samen met onze partners.

We zullen de CO2-uitstoot verminderen door middel van productieactiviteiten en producten / diensten.

Recycling van grondstoffen

Panasonic draagt bij aan een duurzame samenleving door middel van de productie van recycleerbare producten -
met als doel het beschermen van beperkte grondstoffen voor de toekomst.

Met de snelle economische groei die wereldwijd plaatsvindt, krijgen kwesties met betrekking tot grondstoffen steeds meer sociale aandacht en bezorgdheid. De inkoop van nieuwe grondstoffen en materialen heeft niet alleen gevolgen voor ons mondiale milieu, maar kan ook leiden tot uitputting van de minerale hulpbronnen en een sterke stijging van de grondstofprijzen.

Als industriële onderneming is het onze verantwoordelijkheid om te werken aan diverse initiatieven om het gebruik van nieuwe materialen zo veel mogelijk te verminderen. Een dergelijk initiatief is het gebruik van gerecyclede grondstoffen op basis van “van product tot product." We halen plastic uit producten zoals televisies, koelkasten, airconditioners, en was / droogmachines aan het einde van hun levenscyclus, en recyclen ze in materialen die worden gebruikt in diverse huishoudelijke apparaten. Bovendien worden gerecyclede materialen gebruikt voor behuizingen.

En in aanvulling op deze activiteiten, streven wij naar een zo laag mogelijke afvaluitstoot door definitieve verwijdering terug te brengen tot een absoluut minimum. Bijvoorbeeld, in Singapore, kernzand gebruikt in de productie van onderdelen voor de behuizing van compressoren in koelkasten werd gewoonlijk verwijderd door het naar een zandstortplaats te sturen. Echter wordt het zand nu behandeld en gesorteerd om hergebruikt te worden als kernzand in het productieproces, of als constructiemateriaal door externe bedrijven.  Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid afval en omzetgenererend afval, materiaal inkoopkosten, en de kosten van het afvoeren van afvalzand. 

We zullen een bijdrage leveren aan het verwerkelijken van een betere levensstandaard en een duurzame samenleving door middel van verdere bevordering van de productie van recycleerbaare producten.

Wij zullen proberen om grondstoffen efficiënt te gebruiken door de productie van recycleerbare producten.

Zorgvuldig gebruik van beperkte watervoorraden.

Panasonic werkt aan de ontwikkeling van waterbesparende producten,
- en het behoud van watervoorraden in productieactiviteiten.

Achtennegentig procent van het water op aarde is zeewater. Van de resterende 2% zoetwater, en met uitzondering van gletsjers en andere ontoegankelijke waterbronnen, is de hoeveelheid beschikbaar water in meren, rivieren, en ondiep grondwater minder dan 0,01%. Volgens het Global Risk Report gepubliceerd door het World Economic Forum in januari 2015, is een watercrisis een van de voornaamste risico en met de hoogste wereldwijde impact.

Met deze achtergrondinformatie in gedacht, en om huishoudens, industrie, landbouw en water nodig voor het vormen en onderhouden van een overvloedige leefomgeving veilig te stellen, is Panasonic bezig met het nemen van maatregelen om de watervoorraden, in zowel de producten zelf als in de productieactiviteiten, te behouden. Door het waterverbruik grondig te analyseren, hebben we functionaliteiten kunnen ontwikkelen die een aanzienlijke hoeveelheid waterbehoud mogelijk maken door optimaal gebruik te maken van water dankzij een verbetering van water flow control en cyclisch gebruik. Dergelijke producten zijn onder andere was / droog machines, vaatwassers, warm water toiletten, en platte wasemkappen met schoonmaakfunctie.

In onze productieprocessen, proberen we de milieu-impact te verminderen door minder nieuw water te gebruiken en de hoeveelheid afvalwater terug te brengen door het terugwinnen en recyclen van afvalwater. Bijvoorbeeld, de Nishikinohama Fabriek van Panasonic Corporation Eco Solutions Company die zonnepanelen produceert, hergebruikt afvalwater geloosd bij het maken van zuiver water door het afvalwater via een waterzuiveringsinstallatie te filteren.

We zullen de watervoorraden beschermen door middel van efficiënt gebruik van water en het voorkomen van verontreiniging.

Het verminderen van de impact van chemische stoffen

Panasonic beheert chemische stoffen in de gehele toeleveringsketen
- om klanten en het milieu te beschermen.

Chemische stoffen worden gebruikt in huishoudelijke apparaten en andere huishoudelijke producten, en ondersteunen onze welvarende en comfortabele levensstijl op vele manieren. Echter, tegelijkertijd, omdat sommige chemische stoffen schadelijke invloeden hebben op mens en milieu, is het belangrijk om chemische stoffen te beheren van productontwikkeling tot productiefasen, rekening houdend met de invloed ervan op de gezondheid en het milieu tijdens het gebruik door de klant en na verwijdering.

Op basis hiervan voldoet Panasonic aan de relevante wet- en regelgeving van elk land en houdt zich bezig met activiteiten die in lijn staan met het fundamentele beleid van het verminderen van de impact van chemische stoffen gedurende de gehele levenscyclus-van het product, van materiaal inkoop tot productie, het gebruik door de klant, en verwijdering.

Panasonic probeert alle chemische stoffen in producten te identificeren. Door de impact op mens en milieu te evalueren, en door vrijwillige stopzetting van het gebruik van chemische stoffen in het geval dat ze een potentieel risico vormen, streeft Panasonic naar veilige producten.

Daarnaast, om lucht, water en bodem vervuiling in de omgeving van haar fabrieken te voorkomen, maar ook om negatieve effecten op omwonenden te voorkomen, is Panasonic bezig om de hoeveelheid chemische stoffen die worden gebruikt in haar fabrieken te verminderen door het verbeteren van productiemethoden.

We zullen de effecten van chemische stoffen op de gezondheid en het milieu verminderen.

Behoud van biodiversiteit

Panasonic werkt aan het behoud van biodiversiteit op drie belangrijke gebieden:
Producten, Inkoop, en Landgebruik.

Onze maatschappelijke activiteiten zijn gebaseerd op natuurlijke zegeningen (ecosysteem), waaronder bodem, lucht, water, planten en dieren. De natuur is gebouwd op een delicaat evenwicht van leven, en het is van essentieel belang om de biologische diversiteit te behouden zodat we deze zegeningen kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Panasonic is vastbesloten om goed te begrijpen wat de impact van haar activiteiten is op de biodiversiteit, alsmede de bijdrage aan de instandhouding ervan. Panasonic bevordert initiatieven op de volgende drie belangrijke gebieden; (1) Producten: Toename van producten die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit; (2) Inkoop: Bevordering van groene inkoop van hout voor een duurzaam gebruik van bossen; en (3) Landgebruik: Gebruik van groene gebieden om bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit.

Op het gebied van producten: er is een systeem opgezet samen met een internationale NGO om de bijdrage van producten aan de biodiversiteit objectief te beoordelen, dit systeem wordt momenteel toegepast in de vervaardiging van producten bij Panasonic.

Ook zijn er dingen toegevoegd die betrekking hebben op de biodiversiteit in onze Green Product erkenningscriteria, en beoordelen we vrijwillig de relatie tussen de materialen, functies en de biodiversiteit.

Op het gebied van inkoop: Panasonic heeft het World Wide Fund for Nature (WWF) Japan uitgebreid geraadpleegd voor het formuleren van de Panasonic Group Green Procurement Guidelines for Wood, en bevordert de inkoop van materiaal inkoop met aandacht voor biodiversiteit.

Op het gebied van landgebruik: de biodiversiteit van groene gebieden op bedrijventerreinen van Panasonic werd geëvalueerd om mechanismen te ontwikkelen die niet alleen lokale planten en dieren beschermen, maar ook de plaatselijke fauna een plek bieden om te leven en zich voort te planten.

Panasonic zal blijven samenwerken met lokale overheden, milieu-NGO's en gespecialiseerde organisaties om de biodiversiteit te behouden.

Voor meer informatie, zie Milieu-activiteiten:

Wij zullen de biodiversiteit respecteren en behouden.