MVO beleid/management, risicomanagement

Onze onveranderlijke managementfilosofie en duurzaamheid

De missie van Panasonic is een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de wereldcultuur door de maatschappij te verbeteren via de producten die we produceren en verkopen. De Basis Management Doelstelling van Panasonic omschrijft duidelijk onze zakelijke activiteiten en de reden van ons bestaan.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1918 heeft deze managementfilosofie de basis gevormd van al onze activiteiten. Het belangrijkste element is het basisconcept 'het bedrijf als openbare entiteit in de samenleving.' Alle managementmiddelen van een bedrijf, inclusief mensen, geld en grondstoffen, komen uit de samenleving.

Terwijl het bedrijf zich richt op zakelijke activiteiten met de door de maatschappij toevertrouwde middelen, ontwikkelt het zich ook parallel aan de samenleving, en dus moeten de activiteiten van het bedrijf transparant, eerlijk, en correct zijn.

De Panasonic Groep waakt erover dat de management- en bedrijfsactiviteiten passen bij 'een openbare entiteit in de samenleving,' en we blijven deze managementfilosofie via onze productie ook doorzetten als primaire activiteit. Dit is ook de essentie van duurzaamheid binnen de Panasonic Groep. Omdat we tegenwoordig op veel vlakken (maatschappij, economie, internationaal milieu) op een historisch keerpunt staan, zal de Panasonic Groep duurzaam beheer wereldwijd blijven bevorderen en bijdragen aan de toekomst van de samenleving en de wereld door de levensstijl van de toekomst te promoten.

Japanse kalligrafie van Panasonic's fundamentele managementdoelstelling

Mijn managementfilosofie ('My Management Philosophy,' juni 1978)

Foto van Panasonic-oprichter Konosuke Matsushita

"Er is vandaag de dag veel discussie over 'maatschappelijke verantwoordelijkheid,' maar terwijl dit een breed begrip is, dat afhankelijk is van de sociale context op een bepaald tijdstip, moet de fundamentele maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf in ieder tijdsbestek zijn om de maatschappij te verbeteren door middel van zijn zakelijke activiteiten. Het is uiterst belangrijk om alle bedrijfsactiviteiten te beheren op basis van deze missie.'

Konosuke Matsushita,
oprichter van Panasonic Corporation

De Panasonic gedragscode werd opgesteld in 1992 als een specifieke leidraad voor het in de praktijk brengen van de filosofie van het bedrijf. (Later herzien en geactualiseerd, de 2014 editie is de huidige standaard.)

Panasonic formuleerde haar duurzaamheidsbeleid in 2013 als een schriftelijk verslag van haar pogingen om bij te dragen aan de huidige samenleving en te voldoen aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO).