Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Podmínky "LUMIX S Series kampaně ".

Podmínky "LUMIX S Series kampaně ".

1. Organizátor

Organizátorem kampaně “LUMIX S Series kampaň"  (dále jen „Kampaň“) je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH se sídlem Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Německo, HRB 13178, jednající prostřednictvím místní pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, Karlín 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „my“, „naše“).

2. Prodloužení záruky a podmínky účasti

Záruka 2 roky za jakost na příslušný produkt LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K, který je součástí Kampaně, se zdarma prodlužuje o 1 rok, pokud zakoupíte LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K v období Kampaně od 01.10.2021 do 16.01.2022 (dále jen “Doba trvání Kampaně”) v kterékoli z našich autorizovaných prodejen a zaregistrujete LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K od 01.10.2021 do 31.01.2022 v souladu s těmito podmínkami Kampaně na naší registrační stránce:

My Panasonic stránka pro CZ https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ

Chcete-li zaregistrovat produkt zařazený do Kampaně, jednoduše si vytvořte účet na My Panasonic (podle dostupnosti služby ve vaší zemi). Pokud účet  My Panasonic již máte, prosím přidejte zakoupený LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K k Vaší registraci produktu.

Zaregistrujte Váš LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K poskytnutím následujících povinných informací:

1) Kde byl Produkt zařazený do Kampaně zakoupen?
2) Datum nákupu
3) Číslo modelu Produktu zařazeného do Kampaně
4) Sériové číslo Produktu zařazeného do Kampaně
5) Nahrajte kopii faktury / dokladu o nákupu.

Prodloužená záruka bude poskytnuta pouze v případě, že Produkt zařazený do Kampaně zaregistrujete v souladu s těmito podmínkami Kampaně do 31.01.2022 a uvedete výše uvedené povinné údaje. Proto prosím vyplňte tyto údaje při registraci Produktu na příslušné registrační stránce (My PANASONIC) řádně a včas. Jakmile se zaregistrujete, získáte přístup k certifikátu rozšířené záruky. Ten poslouží jako důkaz registrace v rámci Doby trvání Kampaně v případě uplatnění nároku ze záruky.

V případě uplatnění nároku z prodloužené záruky za jakost je nutné předložit certifikát rozšířené záruky a originál dokladu o nákupu s odpovídajícím číslem faktury a DPH. Bez těchto dokladů nebo pokud nesouhlasí údaje uvedené v certifikátu a vaše osobní údaje, nelze nároky z prodloužené záruky uznat.

Organizátor nebude odpovědný za žádné technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové stránky nebo jiné poruchy nebo škody jakéhokoli druhu, pokud tyto účastníkovi brání ve vstupu do Kampaně nebo mu jinak ztěžují jeho vstupu do Kampaně, za předpokladu, že za ně organizátor nenese odpovědnost.

Registrace učiněné faxem, telefonem, emailem nebo poštou nebudou akceptovány.

Nečitelné, pozměněné nebo neúplné registrace nebo takové registrace, které nejsou v souladu s těmito podmínkami Kampaně, budou považovány za neplatné. Pokud si zakoupíte DC-S5KE-K / DC-S5EME-K /   DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K/ DC-S5KS85KIT/ DC-S5KR73KIT, zaregistrujte svou sadu (obsahující tělo a čočku) současně pod DC-S5KE-K / DC-S5EME-K /   DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K/ DC-S5KS85KIT/ DC-S5KR73KIT a ne jako dvě jednotlivé registrace (např. pouze tělo a objektiv). Samostatné registrace nebudou přijaty.

3. Účastníci

Účast je možná všem fyzickým osobám starším 18 let a právnickým osobám - koncovým uživatelům Produktů zařazených do Kampaně.

5. Naše záruční podmínky

Ve všech ostatních ohledech platí standardní záruční podmínky, které naleznete na:

https://www.panasonic.com/cz/servis-a-podpora/informace-o-zaruce.html

6. Ochrana osobních údajů

Seznamte se prosím s naším Oznámením o ochraně osobních údajů, které naleznete na:

https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

7. Různé

Prodloužení záruky nabízené v rámci této Kampaně je neměnitelné, nepřenosné a není ani k dispozici žádná hotovostní nebo úvěrová alternativa.

Účastí v této kampani potvrzujete, že jste si tyto podmínky kampaně přečetli a souhlasíte s nimi.

Organizátor si vyhrazuje právo tyto podmínky Kampaně dle svého uvážení změnit v rozsahu povoleném zákonem, přičemž to oznámí účastníkům propagační akce zveřejněním příslušných informací na webových stránkách propagační akce.

Rozhodné právo - Na tyto podmínky Kampaně se použije právní řád České republiky, s vyloučením mezinárodního práva soukromého, zejména Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

8. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Jestliže bude jakékoli ustanovení těchto podmínek Kampaně prohlášeno za neplatné, platnost zbývajících podmínek Kampaně zůstane nedotčena.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se prosím telefonicky obraťte na linku péče o zákazníky společnosti Panasonic

CZ +420 236 032 911 - Linka může být zpoplatněna.

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika

1.10.2021