CSR-politik/-administration, risikostyring

Vores overordnede filosofi om ledelse og bæredygtighed

Hos Panasonic er det vores mål at bidrage til at fremme verdens kultur ved at arbejde for at forbedre samfundet via de produkter, vi fremstiller og sælger. Panasonic’s grundlæggende ledelsesmål udtrykker klart og tydeligt formålet med vores forretningsaktiviteter og eksistensberettigelse.

Siden virksomheden blev grundlagt i 1918, har denne ledelsesfilosofi været udgangspunkt for alle vores forretningsaktiviteter. Et af de helt centrale elementer i denne filosofi er det grundlæggende princip om "virksomheden som en offentlig enhed i samfundet." Alle ledelsesressourcer i en virksomhed – heriblandt mennesker, penge og råvarer – kommer fra samfundet.

Samtidig med at virksomheden udfører sine forretningsaktiviteter ved hjælp af de ressourcer, den er blevet betroet af samfundet, udvikler den sig i takt med samfundet, og derfor skal virksomhedens aktiviteter være gennemskuelige, fair og retfærdige.

Hele Panasonic-koncernen bestræber sig på at sikre, at vores ledelses- og forretningsaktiviteter er passende for "en offentligt enhed i samfundet" og har til hensigt at fortsætte med at implementere denne ledelsesfilosofi via vores primære forretningsområde, nemlig produktion. Dette er også kernen i Panasonic-gruppens bæredygtighedspolitik. På mange områder står vi ved et historisk vendepunkt, f.eks. i forhold til samfundet, økonomien og det globale miljø, og Panasonic-koncernen vil fortsætte med at fremme bæredygtig ledelse på globalt plan og bidrage til samfundets og verdens fremtid ved at komme med forslag til morgendagens livsstil.

Japansk kalligrafi af Panasonics grundlæggende forretningsmæssige mål

"My Management Philosophy" (udgivet i juni 1978)

Fotografi af Panasonics grundlægger Konosuke Matsushita

"'Socialt ansvar' bliver hyppigt debatteret nu om dage, men konceptets betydning kan være vidtrækkende afhængigt af de sociale forhold på et givet tidspunkt, og en virksomheds grundlæggende sociale ansvar bør til enhver tid være at forbedre samfundet via dens forretningsaktiviteter. Det er yderst vigtigt at lede alle forretningsaktiviteter på basis af denne sans for mission."

Konosuke Matsushita,
grundlægger af Panasonic Corporation

Panasonics adfærdskodeks blev udarbejdet i 1992 som en specifik vejledning til udøvelsen af virksomhedens ledelsesfilosofi. (Efterfølgende revideret og opdateret, 2014-udgaven er den gældende standard).

Panasonic udarbejdede virksomhedens bæredygtighedspolitik i 2013 som en skriftlig registrering af indsatsen for at bidrage til dagens samfund og opfylde virksomhedens sociale ansvar (CSR).