Højere kvalitetsniveauer og garanteret produktsikkerhed

Panasonic har produktsikkerhed som topprioritet
og fremstiller produkter, der opfylder kundens behov bedst muligt.

Hos Panasonic lægger vi stor vægt på produktkvaliteten og stræber efter at fremstille sikre og pålidelige produkter, som kan bruges af vores kunder over hele verden, uanset deres situation.

Med henblik på dette anfører Panasonics kvalitetspolitik, at virksomheden vil "tjene kunderne ved at tilbyde produkter og services, der konstant opfylder kundernes og samfundets behov på tilfredsstillende vis." Ved hjælp af en separat defineret basispolitik for produktsikkerhed sikrer Panasonic også, at idealerne for kvalitetssikring og produktsikkerhed følges fuldt ud i hele Panasonic-koncernen.

For at anvende disse politikker i praksis har hver enkelt virksomhed implementeret systemer for udførelse af aktiviteterne med selvstændigt ansvar og selvregulering under tilsyn af en Chief Quality Officer (CQO). Ud over dette afholder Panasonic jævnligt "kvalitetsstrategimøder" og "kvalitetschefsmøder", og disse møder forbedrer både samarbejdet i gruppen og fremmer indsatsen for at forbedre kvaliteten.

Med henblik på at integrere produktsikkerheden i produktionen som topprioritet reorganiserede Panasonic i 2012 den koncernomspændende komité for generel produktsikkerhed og nedsatte en arbejdsgruppe for sikkerhedsteknologi og en arbejdsgruppe for sikkerhedsstandarder i koncernen. Ved hjælp af disse arbejdsgrupper har virksomheden udarbejdet veletablerede sikkerhedsteknologier og udviklet integrerede produktsikkerhedsstandarder, hvilket har medført et bedre og mere ensartet system. Grundet det stigende behov for sikkerhedsfunktioner i biler, robotter og andre produkter opfordrer Panasonic til indførelse af sikkerhedsstandardcertificeringer via koncerninterne partnerskaber for at opnå maksimal sikkerhed i disse produktkategorier.

I det højst usandsynlige tilfælde, at der forekommer en produktrelateret ulykke, undersøger Panasonic omgående fakta i forbindelse med hændelsen, analyserer årsagerne og udfører tests. Hvis virksomheden afgør, at en produktrelateret ulykke er alvorlig, bliver oplysningerne hurtigt og præcist indberettet til virksomhedens ledelse og til de relevante offentlige myndigheder. Af hensyn til kundernes sikkerhed agerer Panasonic-koncernen i mellemtiden som en samlet enhed for at tage alle relevante forholdsregler.

Få mere at vide:

Forholdet til kunderne

Vi giver vores kunder tryghed, ro i sindet og tilfredshed
baseret på vores filosofi om "ægte service".

Panasonics ledelsesfilosofi har været at bidrage til samfundet med produkter og services, mens kunden altid har haft førsteprioritet. På grundlag af denne filosofi stræber virksomheden efter at forbedre kundetilfredsheden (CS) og tilbyde produkter, løsninger og services, der beriger livet for mennesker over hele verden.

Under levering af reparationer og kundeservicesupport gennem det globale servicenetværk stræber Panasonic efter oprigtighed, nøjagtighed og hurtighed og agerer med ydmyghed og anerkendelse. Grundlaget for dette findes i princippet om "ægte service", som virksomhedens grundlægger videregav gennem sine ord. Virksomhedens grundlæggende holdning er således at give kunderne tryghed, ro i sindet og tilfredshed.

Derudover har Panasonic udarbejdet et sæt grundlæggende regler for svar til kunder (i overensstemmelse med ISO 10002) for passende reaktioner i hele koncernen på forespørgsler og klager fra kunder. Vi har implementeret ISO-kompatible administrationssystemer baseret på de grundlæggende regler for svar til kunder og skræddersyet til det juridiske system i hvert enkelt land eller område.

CS-aktiviteter overvåges af Panasonics administrerende direktør og er implementeret i samarbejdet mellem hovedkontoret og de andre datterselskaber. CS-afdelingerne i Panasonics salgsvirksomheder over hele verden indsamler lokale oplysninger om services og kvalitet samt kundeforespørgsler med mere. Disse oplysninger bruges til at sikre produkternes kvalitet og sikkerhed og til at udvikle produkter, der opfylder kundernes behov på det enkelte marked.

CS-medarbejdere i Japan deler den viden og erfaring, de har samlet, for at bestræbe sig på at levere bedre kundeservice.

Panasonic anvender en række forskellige metoder til at analysere Voice of Customer (VOC) og bruger resultaterne af disse analyser – ved en koordinering mellem virksomhedens afdelinger for produktplanlægning, design, teknik og kvalitet på den ene side og markedsførings- og salgsafdelinger på den anden – til at forbedre produktudvikling, funktionalitet, kvalitet, brugervejledninger, katalogopdateringer og markedsføringsaktiviteter.

Panasonic anser VOC-aktiviteterne for at være praktiske implementeringer af ledelsesfilosofien om at forbedre kundetilfredsheden. Virksomheden opfordrer alle medarbejdere til at lytte til virksomhedens kunder inden for alle arbejdsområder.

Få mere at vide:

Informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Vi fokuserer på sikkerhedsforanstaltninger for information for at beskytte vores kunder, forretningspartnere og andre mod skader.

Panasonic er klar over vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger og andre oplysninger, som de er blevet betroet af deres kunder. Firmaet har udviklet et system til administration af informationssikkerhed og forsøger at håndtere oplysninger korrekt på et koncernomspændende grundlag ved etablering og håndhævelse af internationale regler og bestemmelser.

Panasonic arbejder for at øge niveauet af viden og forståelse for alle medarbejdere og give dem mulighed for at håndtere data korrekt gennem uddannelse. Dette inkluderer oplæring på nye typer risici for alle medarbejdere i koncernen, for personer i forhold til deres position i organisationen, og for dem, der håndterer personlige oplysninger og andre oplysninger betroet til Panasonic.

I betragtning af den forventede vækst i virksomheden, har Panasonic iværksat initiativer i sit ansvar for samfundet ved at administrere data på en måde, som beskytter privatlivets fred for det tilfældes skyld, at det i stadig stigende grad vil behandle personoplysninger, såsom lifelogs.

Få mere at vide:

Ansvarlig publicity og reklamering

Panasonics brand value øges med udbygningen
af fair og præcis virksomhedskommunikation.

I de senere år har der været en række virksomhedsskandaler rundt om i verden, og samfundet holder øje med virksomhederne med et stadigt strengere blik. Samfundet er i høj grad begyndt at sætte spørgsmålstegn ved virksomhedsledelse, virksomhedernes sociale ansvar, virksomhedsholdninger og selve den måde, hvorpå virksomhederne ledes generelt. Derfor er virksomhedens kommunikation blevet endnu vigtigere.

Panasonics adfærdskodeks angiver følgende politikker for vores grundlæggende kommunikation som virksomhed.
(1) Kommunikation
Ved hjælp af vores virksomhedskommunikation, som omfatter vores PR- og reklameaktiviteter, vil vi give fair og nøjagtige oplysninger om vores grundlæggende forretningspolitikker samt om vores produkter, services og teknologier med henblik på at informere vores kunder og andre interessenter bedre og derved forbedre værdien af vores mærker. Samtidig vil vi til stadighed lytte til og observere offentligheden for at lære af dem og afspejle deres holdninger i vores forretningsaktiviteter, markedsførings- og merchandising-aktiviteter.
(2) Fair indhold og udtryk
Vi vil ikke komme med fremstillinger, der er vildledende, misvisende, uredelige eller unfair. Vores reklamer må ikke være injurierende eller af politisk eller religiøs art.
(3) Kreativitet og innovation
Vores mål er at udvikle og demonstrere både vores kreativitet og innovation i vores virksomhedskommunikationsaktiviteter og gøre det tydeligt for kunderne, at de kan have fuld tillid til vores mærker.

Få mere at vide:

Fair driftspraksisser

I overensstemmelse med lovgivningen og vores egen virksomhedsfilosofi,
stræber vi efter at forbedre sociale normer en for en for at fremme fair forretningspraksisser.

Efterhånden som virksomhedens aktiviteter udvides globalt, forekommer uhensigtsmæssig adfærd med en vis hyppighed – ikke kun grundet bevidst uhæderlige og kriminelle handlinger, men også grundet en manglende opmærksomhed og forståelse. Hos Panasonic mener vi, at overholdelse af lovgivning, bestemmelser og vores egen virksomhedsfilosofi i alle vores forretningsaktiviteter udgør det altafgørende grundlag for vores virksomhed. Vi stræber efter at opnå fuld efterlevelse af disse regler med et mål om at fremme fair driftspraksisser i alle lande og områder i verden og opnå et bæredygtigt samfund. Dette er Panasonics adfærdskodeks, som indeholder kravene i OECD's (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinjer for multinationale virksomheder og andre normer.

Med henblik på efterlevelse af vores eget adfærdskodeks har vi et globalt netværk af juridiske afdelinger, direktører og afdelingsledere, der står for at sikre overholdelse af adfærdskodekset, samt ledende medarbejdere med ansvar for eksportkontrol og andre personer, som er ansvarlige for at føre tilsyn med forskellige andre funktioner i vores virksomheder, forretningsenheder og regionale hovedkvarterer uden for Japan.

Hvert år udnævner vi september til "Compliance Awareness Month" med en stor indsats for at styrke vores opmærksomhed på behovet for at overholde etiske og juridiske krav. I løbet af denne måned gennemfører vi en undersøgelse om opmærksomhed på efterlevelse for at kontrollere, hvor udbredt opmærksomhed på efterlevelse er blandt vores medarbejdere over hele verden. Derudover foretager vi også en årlig kontrol af status for overholdelse og praksis for Panasonics adfærdskodeks på alle vores forretningsadresser over hele verden.

For at forhindre uhensigtsmæssig adfærd og opnå hurtige løsninger har vi desuden etableret hotlines for whistleblowers på vores inden- og udenlandske forretningsadresser og for vores forretningspartnere.

Ved hjælp af disse tiltag kan vi bedre forstå problemerne og derefter tage initiativer til at foretage forbedringer på forretningsadresseniveau. Vi vil også samle disse løsninger på en samlet, udførlig måde på koncernhovedkontorniveau og derefter udbrede dem gennem koncernomspændende forholdsregler baseret på sociale forhold. I øjeblikket er vores prioriterede temaer ”forebyggelse af karteller” og ”forebyggelse af bestikkelse af embedsmænd”.

Få mere at vide:

Respekt for menneskerettigheder

Panasonic har defineret et konkret sæt politikker om menneskerettigheder
og opbygget et administrationssystem for politikoverholdelse.

Respekten for menneskerettigheder er en grundlæggende regel i det internationale samfund, og respekt for både kunders og medarbejderes rettigheder er en vigtig overvejelse for en virksomhed, hvis forretningsaktiviteter har bredt sig til hele verden.

Panasonic har udtrykkeligt erklæret i sit adfærdskodeks, at "vi skal respektere menneskerettighederne og gøre vores bedste for at forstå, anerkende og respektere andre menneskers forskelligartede kulturer, religioner, tankegange, lovgivninger og bestemmelser i de forskellige lande og områder, hvor vi driver forretning." Panasonic understøtter de grundlæggende principper i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne, ILO's (International Labour Organization) erklæring om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen samt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, og de fleste af de principper, der findes i disse erklæringer og retningslinjer, er blevet en del af Panasonics adfærdskodeks. Derudover integrerer Panasonic ideer vedrørende globale menneskerettigheder i ledelsen. Dette inkluderer henvisning til FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd i juni 2011.

I skatteåret 2015 vedtog Panasonic "Globale politikker for menneskerettigheder og arbejde" og implementerede et administrationssystem for overholdelse af denne politik. Dette system omfatter en vejledning, der gennemgår procedurerne for korrekt vurdering af risikoen for og påvirkningen af menneskerettigheder, gennemførelse af selvvurderingskontroller for at identificere risici, afhjælpning af disse identificerede risici og udførelse af løbende forbedringer og andre komponenter. Med start i skatteåret 2016 vil Panasonic fortløbende anvende dette system på arbejdspladser over hele verden.

Den ledende funktionær er den direktør, som har ansvaret for at fremme menneskerettighedsinitiativer. De ansvarlige afdelinger består af afdelingen for HR og forholdene på arbejdsmarkedet grundlagt i Panasonics hovedkontor samt HR-afdelinger etableret i alle forretningsenheder. Desuden blev der etableret en rådgivningsskranke i hver virksomhed og forretningsenhed med henblik på at tilbyde medarbejderne et sted, hvor de kunne diskutere eventuelle bekymringer om sexchikane, chikane på grundlag af magtforskelle og en lang række andre emner relateret til menneskerettigheder. Derudover er alle former for diskrimination forbudt for at beskytte medarbejdernes rettigheder, og politikkerne omfatter også, blandt meget andet, problemstillinger i forbindelse med administration af arbejdstider og løn.

Ud over indsatsen i forhold til medarbejderne vil Panasonic samarbejde med sine leverandører over hele verden om at respektere menneskerettighederne og forstå lovgivningen og arbejdspraksisserne korrekt i de forskellige lande.

Få mere at vide:

HR-udvikling og fremning af mangfoldighed

Fremning af aktiviteter for HR-udvikling og mangfoldighed,
hvor hver enkelt medarbejder kan udnytte sine evner fuldt ud uanset alder, køn eller nationalitet.

Panasonics virksomhed vokser, og det er utrolig vigtigt, at der skabes en organisationskultur, som er rustet til HR-udvikling, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine respektive evner fuldt ud for at udvikle virksomheden yderligere.
Derfor anser Panasonic fremning af mangfoldighed som en afgørende del af forretningsstrategien og tilbyder af den grund en lang række muligheder for alle med evner og ambitioner – og stræber aktivt efter at skabe et arbejdsvenligt miljø.
I skatteåret 2011 samlede Panasonic denne tankegang i en global mangfoldighedspolitik. Siden dengang er denne politik blevet implementeret globalt.

Global mangfoldighedsstrategi

Panasonic-koncernen er nu en af verdens førende virksomhedskoncerner og tilbyder en række forskellige produkter inden for elektroniske forretningsområder relateret til vores hverdag. Med det mål at bidrage til samfundets udvikling og til at berige menneskers liv gennem produktion spiller alle medarbejdere en vigtig rolle i deres job og i forbindelse med at fremme Panasonics forretningsaktiviteter.
Panasonic er en samling af mennesker med forskellige baggrund, f.eks. i form af religion, kultur og historie, som besidder forskellige evner og forskellige træk i form af forskellige faktorer, herunder køn, alder, race, tro, religion, nationalitet, seksuel orientering og kønsidentitet. Hver enkelt person har flere forskellige ideer, og ved at dele disse ideer i forskellige lande og på forskellige forretningsområder kan vi skabe flere innovative værdier. Derfor vil Panasonic fortsat være en koncern, der altid indsamler visdom og ansporer til innovation med de ovennævnte følger. Vi har et stort håb om, at vi ved brug af vores forskelligartede tankegang og synspunkter kan levere produkter og services som ingen andre i verden til vores kunder.
For at opnå dette er det vigtigt at give en chance for succes til motiverede mennesker i alle lande og områder, uanset køn, nationalitet eller nogen andre kendetegn. Vi har udvidet vores forskellige aktiviteter for at få det bedste ud af individualitet og evner hos den enkelte medarbejder og støtte deres gode resultater i koncernen på verdensplan. Vi vil fortsat tage mod udfordringen om at blive "førende inden for mangfoldighedsfremmende aktiviteter i hvert land og hvert område."

Ved udvælgelse af ledelseskandidater og HR-udvikling inden for ledelsesområdet har Panasonic samlet standarder, systemer, processer og IT på globalt plan. Virksomheden opdager og plejer de bedst egnede kandidater uanset alder, køn eller nationalitet og gør en stor indsats for at planlægge karriereudvikling og -fremning for medarbejderne.

Panasonic har etableret kvantitative mekanismer til evaluering af kandidater til store koncernposter ved hjælp af en fælles, global standard. Alle stillinger på et vist niveau og derover anses for "ledelsesmæssige", og virksomhedsdivisionen fører tilsyn med både nuværende topledere og successionskandidater. Desuden har virksomheden etableret en "talent-ledelse-komité" som et sted, hvor det er muligt at diskutere og overveje karriereudvikling og promovering af successionskandidater til større poster objektivt, transparent og åbent.

Få mere at vide:

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Bedre håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
for at skabe en rar og sikker arbejdsplads og velfærd for alle medarbejdere.

En af de vigtigste udfordringer for virksomheder er at skabe en sikker og rar arbejdsplads og bevare både den fysiske og mentale sundhed for medarbejderne.

Målet med Panasonic-koncernens håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er at fremme en rar og sikker arbejdsplads gennem en indsats baseret på de mest avancerede bedste praksisser, som vil bidrage til koncernens medarbejderes velfærd og udvikling af virksomheden. Derudover har koncernen i egne bestemmelser angivet, at virksomheden vil tage meget hensyn til sundheden og sikkerheden for underleverandørernes medarbejdere, som arbejder fuld tid på Panasonics lokaliteter.

For at bibeholde vores indsats vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – og for konstant at forbedre den – har Panasonic implementeret et system til håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på næsten alle produktionsanlæg på globalt plan. De systemer, der er implementeret på virksomhedens områder, består primært af Panasonics system til håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som omfatter OHSAS18001-standarden, suppleret med virksomhedens unikke perspektiv. Efter anmodning fra kunder sørger Panasonic også for ekstern OHSAS18001-certificering for virksomhedens områder.

Ved hjælp af dette system giver Panasonic alle medarbejdere klare roller og ansvarsområder, hvilket øger engagementet i sundheds- og sikkerhedsrelaterede aktiviteter. Systemet omfatter også jævnlige vurderinger af direktørerne for forretningsstederne, så virksomheden kan revidere disse aktiviteter efter behov. Panasonic gennemfører med jævne mellemrum – som minimum årligt – risikovurderinger for at afdække eventuelle resterende risici for ulykker eller sygdomme på arbejdspladsen og for at reducere disse risici, hvilket virksomheden gør resolut og i rækkefølge alt efter graden af alvorlighed. Desuden deler Panasonic, når der er sket en arbejdsulykke i virksomheden, den som en casestudy via virksomhedens intranet, så der kan tages forholdsregler på alle forretningssteder for at forhindre, at ulykken sker igen.

Panasonic-koncernens medarbejdere med ansvar for sundhed og sikkerhed deltager i et årligt forum for medarbejdersundhed og -sikkerhed, hvor de sammen lærer af casestudies om indsatser på forskellige forretningssteder, deltager i foredrag med gæstelærere og deltager i andre aktiviteter for at øge deres viden og anvende den i praksis på hvert enkelt forretningssted.

Få mere at vide:

Ansvarlig forsyningskæde

Vi stræber efter at skabe en bæredygtig forsyningskæde gennem CSR-indkøb
i samarbejde med vores leverandører.

I marts 2016 udstedte Panasonic Group CSR-krav, som vi har oprettet med henblik på at overbringe vores holdning til CSR indkøb og som vi ønsker at vores leverandører skal overholde, kaldet CSR Promotion-retningslinjer for Panasonics forsyningskæde (herefter benævnt ”retningslinjer”), med reference til internationale standarder og standardiserede metoder i industrien.

Disse retningslinjer for indkøb er blevet oprettet på japansk, engelsk, kinesisk, thai, vietnamesisk og indonesisk, og vi arbejder på at udbrede dem til alle vores leverandører via e-mail og sørge for, at de er blevet underrettet ud over at offentliggøre dem på vores hjemmeside.

Vi har også CSR-leverandørmøder i Kina og Sydøstasien. I Kina har omkring 400 leverandører deltaget, lige som ca. 3.000 i Sydøstasien og Indien.

For flere detaljer, se vores ”For leverandører” vedrørende vores indkøbsaktiviteter.

Relaterede links

Med hensyn til konfliktmineraler, som finansierer organisationer, der handler uden ordentlig hensyntagen til menneskerettigheder, deltager i ødelæggelse af miljøet, praktiserer korruption og på anden måde agerer uetisk i konfliktzoner, stræber vi desuden efter at leve op til OECD's (Organisation for Economic Cooperation and Development) vejledning om due diligence i leverandørkæden for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

Gennem denne indsats stræber vi sammen med vores leverandører efter at skabe bæredygtige forsyningskæder.

Få mere at vide:

Forholdet til samfundet

Panasonic forsøger at tage hånd om sociale problemer gennem aktiviteter for statsborgerskab sammen med erhvervsaktivitet.

Panasonic har til formål at bidrage til løsning af samfundsmæssige problemer, at skabe et bedre liv og glæde rundt om i verden, og udviklingen i samfundet gennem sine erhvervsaktiviteter og sine aktiviteter for statsborgerskab under banneret med mærkesloganet ”Et bedre liv, en bedre verden.”

Af alle de problemer, der findes i verden i dag, er den stigende fattigdom, som mennesker i hele verden står overfor, særlig alvorlig, uanset om det er i udviklingslande og nyindustrialiserede lande. De bæredygtige udviklingsmål, der blev vedtaget i de Forenede Nationer i 2015 som en handlingsplan for menneskeheden, jorden og velstand.  Af de 17 mål og 169 målsætninger inkluderet i disse mål er det allerøverste på listen at udrydde fattigdom.

Konosuke Matsushita, grundlæggeren af Panasonic, forstod fattigdom som et onde, og fandt, at virksomheden skulle sætte en stopper for det. Mens levestandarden er blevet forbedret for mange, og noget fattigdom er blevet udryddet, er der mange nationer og regioner, som er udeladt af denne rigdom, og at kløfterne i standarderne selv blandt såkaldte udviklede lande er blevet større.

I lyset af denne situation ønsker Panasonic at bidrage til at løse disse sociale problemer og udvikle et bæredygtigt globalt samfund gennem sine aktiviteter for statsborgerskab såsom dem, der involverer menneskelig udvikling, nye muligheder og gensidig forståelse. Det er selskabets håb at gøre det i samarbejde med alle sine interessenter, samtidig med en konstruktiv anvendelse af sine produkter og teknologier såvel som viden og ressourcer dannet gennem produktion.