Pravila o KDO-u/Upravljanje KDO-om, Upravljanje rizikom

Naša trajna filozofija upravljanja i održivost

Naša je misija u tvrtki Panasonic doprinos unaprjeđivanju svjetske kulture kroz poboljšanje društva putem proizvoda koje proizvodimo i prodajemo. Osnovni upravljački cilj tvrtke Panasonic jasno izražava svrhu naših poslovnih aktivnosti i svrhu našeg postojanja.

Od osnivanja tvrtke 1918. ta je filozofija upravljanja temelj svih naših poslovnih aktivnosti. Ključni je element te filozofije osnovni koncept "tvrtke kao javnog društvenog entiteta". Svi upravljački resursi tvrtke – uključujući ljude, novac i robu – potječu iz društva.

Dok tvrtka provodi poslovne aktivnosti pomoću resursa koje joj društvo daje, ona se i razvija zajedno s njim. Stoga njene aktivnosti moraju biti transparentne, pravedne i poštene.

Cijela grupacija Panasonic pazi na primjerenost upravljačkih i poslovnih aktivnosti tvrtke kao javnog i društvenog entiteta. U proizvodnji – našoj primarnoj djelatnosti – nastavit ćemo implementirati tu upravljačku filozofiju. To je sama bit održivosti grupacije Panasonic. Danas smo na povijesnoj prekretnici kada je riječ o društvu, ekonomiji i globalnom okolišu. Grupacija Panasonic nastavit će globalno promicati upravljanje održivošću i pridonositi budućnosti društva i svijeta predlaganjem životnih stilova za budućnost.

Japanska kaligrafija osnovnog cilja upravljanja tvrtke Panasonic

My Management Philosophy (Moja filozofija upravljanja, izdano u lipnju 1978.)

Fotografija osnivača tvrtke Panasonic, Konosukea Matsushita

"Danas se mnogo govori o društvenoj odgovornosti. Značenje tog koncepta može se znatno razlikovati ovisno o društvenim uvjetima u određenom vremenu, no temeljna društvena odgovornost tvrtke u bilo kojem vremenu trebala bi biti poboljšanje društva putem poslovnih aktivnosti. Iznimno je važno svim poslovnim aktivnostima upravljati na temelju tog osjećaja misije."

Konosuke Matsushita,
osnivač tvrtke Panasonic Corporation

Panasonicov kodeks ponašanja definiran je 1992. kao precizan vodič za prakticiranje filozifije upravljanja te tvrtke. (Naknadno revidirano i ažurirano, izdanje iz 2014. trenutačni je standard.)

Panasonic je definirao svoja Pravila o održivosti 2013. kao pisani dokaz svojih nastojanja da doprinese današnjem društvu i ispuni svoju korporativnu društvenu odgovornost (KDO).