Podizanje razine kvalitete i osiguravanje sigurnosti proizvoda

Panasonicu je najvažnija sigurnost proizvoda,
i proizvodi proizvode koji su uistinu stvoreni za korisnika.

Panasonic veliku važnost pridaje kvaliteti proizvoda te želi stvoriti sigurne i pouzdane proizvode koje korisnici diljem svijeta mogu koristiti bez obzira na situaciju.

Stoga Panasonicova pravila o kvaliteti propisuju da će tvrtka "uistinu služiti korisnicima pružanjem proizvoda i usluga koji neprekidno zadovoljavaju i ispunjavaju potrebe korisnika i društva". Panasonic svojim zasebno definiranim pravilima o sigurnosti proizvoda osigurava i da će se cijela Panasonic grupa temeljito pridržavati načela o osiguranju kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Kako bi se ta pravila provela u praksi, svaka tvrtka primijenila je sustave za provedbu poslovanja uz neovisnu odgovornost i samostalno upravljanje pod nadzorom voditelja kvalitete (CQO). Nadalje, Panasonic povremeno održava "strateške sastanke o kvaliteti" i "sastanke menadžera za kvalitetu". Ti sastanci poboljšavaju suradnju unutar grupe i promoviraju aktivnosti za poboljšanje kvalitete.

Kako bi u proizvodnji sigurnost proizvoda bila najvažnija, Panasonic je 2012. reorganizirao Glavni odbor za sigurnost proizvoda koji djeluje u cijeloj grupi te je u okviru njega uspostavio radnu grupu za sigurnosne tehnologije i radnu grupu za sigurnosne norme. Pomoću tih radnih grupa tvrtka je osmislila čvrsto ukorijenjene sigurnosne tehnologije i razvila ugrađene norme za sigurnost proizvoda koje dovode do boljeg i dosljednijeg sustava. Zbog sve veće potrebe za sigurnosnim značajkama u automobilima, robotima i drugim proizvodima, Panasonic promovira usvajanje certificiranja sigurnosnih normi kod partnera unutar grupe kako bi se osigurala sigurnost u kategorijama tih proizvoda.

Ako se dogodi nesreća povezana s proizvodom, iako za to postoji vrlo mala vjerojatnost, Panasonic odmah potvrđuje činjenice povezane s nesrećom, analizira uzroke i provodi testove. Ako tvrtka utvrdi da je nesreća koja je povezana s proizvodom ozbiljna, točni podaci o njoj bez odlaganja se šalju upravi tvrtke i relevantnim vladinim agencijama. U međuvremenu, Panasonic grupa djeluje jedinstveno kako bi poduzela sve odgovarajuće mjere.

Saznaj više:

Odnosi s klijentima

Našim klijentima nudimo povjerenje, bezbrižnost i zadovoljstvo na temelju filozofije "prave usluge".

Panasonicova filozofija upravljanja želi doprinijeti društvu proizvodima i uslugama te klijenta uvijek stavljati na prvo mjesto. Na temelju te filozofije, tvrtka želi poboljšati zadovoljstvo klijenata (CS) i nuditi proizvode, rješenja i usluge koje obogaćuju život ljudi diljem svijeta.

Kad pruža usluge popravka i korisničke službe putem globalne uslužne mreže, Panasonic je usmjeren na iskrenost, točnost i brzinu, skromnost i poštivanje. Takva filozofija temelji se na načelu "prave usluge" koju je osnivač tvrtke osmislio i proslijedio. Dakle, osnovna misija tvrtke jest klijentima pružiti povjerenje, bezbrižnost i zadovoljstvo.

Nadalje, Panasonic je uspostavio niz osnovnih pravila o odgovaranju klijentima (u skladu s normom ISO 10002) koja se odnosi na odgovarajući odaziv na upite i pritužbe klijenata u cijeloj grupi. Primijenili smo sustave upravljanja koji su u skladu s normom ISO na temelju osnovnih pravila o odgovaranju klijentima i prilagođeni pravnom sustavu svake zemlje ili regije.

Aktivnosti povezane sa zadovoljstvom klijenata nadzire izvršni upravitelj Panasonica te se provode u suradnji glavnog ureda i drugih podružnica. Odjeli za zadovoljstvo klijenata prodajnih tvrtki Panasonica diljem svijeta prikupljaju lokalne informacije povezane s uslugama i kvalitetom, kao i zahtjeve klijenata i slično. Te se informacije koriste za osiguravanje kvalitete i sigurnosti proizvoda i za razvoj proizvoda koji odgovaraju potrebama klijenata na svakom tržištu.

Osoblje odjela za zadovoljstvo korisnika u Japanu dijeli znanje i iskustvo koje je steklo radi pružanja bolje podrške za korisnike.

Panasonic upotrebljava razne metode za analizu mišljenja klijenata (VOC) i koristi rezultate analize – koordiniranjem odjela za razvoj proizvoda, dizajn, projektiranje i kvalitetu te odjela za marketing i prodaju – kako bi poboljšao razvoj proizvoda, funkcionalnost, kvalitetu, priručnike za korištenje, ažuriranje kataloga i marketinške aktivnosti.

Panasonic smatra da su VOC aktivnosti praktična provedba njegove filozofije upravljanja kojima se poboljšava zadovoljstvo korisnika. Tvrtka potiče sve zaposlenike da u svojem radu uzimaju u obzir mišljenje klijenata tvrtke.

Saznaj više:

Sigurnost podataka i zaštita osobnih podataka

Usmjereni smo na mjere za sigurnost podataka kako bismo spriječili nanošenje štete našim klijentima, poslovnim partnerima i drugima.

Panasonic je svjestan važnosti zaštite osobnih i drugih podataka koje su mu povjerili klijenti. Tvrtka je stvorila sustav za upravljanje sigurnošću podataka i nastoji upravljati podacima na odgovarajući način na razini cijele grupe kroz uspostavu i provedbu globalnih pravila i propisa.

Panasonic radi na podizanju razine znanja i svijesti svih zaposlenika i omogućuje da ispravno obrađuju podatke putem obuke. To uključuje obuku o novim oblicima rizika za sve zaposlenike u grupi, za osoblje u skladu s njihovim položajem u organizaciji i za one koji obrađuju osobne i druge podatke povjerene Panasonicu.

Uzimajući u obzir očekivani rast poslovanja vezanog uz internet stvari (Internet of Things – IoT), Panasonic poduzima inicijative u skladu sa svojom odgovornošću prema društvu tako što upravlja podacima na način koji štiti privatnost, uz vjerojatnost da će sve više rukovati osobnim podacima, kao što su životni zapisnici.

Saznaj više:

Odgovorna promidžba i oglašavanje

Povećanje vrijednosti robne marke Panasonic
širenjem fer i točnih korporativnih komunikacija.

Posljednjih godina dogodio se niz korporativnih skandala diljem svijet. Oči javnosti uprte su u korporacije više nego ikad. Društvo je počelo ozbiljno sumnjati u korporativno upravljanje, korporativnu socijalnu osjetljivost, korporativne stavove i općenito u način upravljanja tvrtkama. Stoga korporativne komunikacije postaju sve važnije.

Panasonicova pravila o ponašanju propisuje sljedeće odredbe za osnovne korporativne komunikacije.
(1) Komunikacije
Putem naših korporativnih komunikacija, kao i odnosa s javnošću te oglašavanja, pružit ćemo fer i točne informacije o osnovnim poslovnim pravilima, proizvodima, uslugama i tehnologijama kako bismo bolje informirali naše klijente i druge sudionike, čime ćemo povećati vrijednost naših robnih marki. Istovremeno ćemo neprekidno osluškivati i promatrati javnost kako bismo saznali njezino mišljenje i ugradili ga u naše poslovanje, marketinške i prodajne aktivnosti.
(2) Fer sadržaj i izrazi
Nećemo predstavljati netočne, obmanjujuće, lažne ili nepoštene podatke. Naši oglasi neće biti pogrdne, političke ili vjerske naravi.
(3) Kreativnost i inovacije
Naš cilj je razviti i prikazati kreativnost i inovacije u korporativnim komunikacijama te klijentima pokazati da mogu vjerovati našim robnim markama.

Saznaj više:

Fer poslovne prakse

U skladu sa zakonom i našom vlastitom korporativnom filozofijom,
želimo poboljšati društvene norme da bismo promicali fer poslovne prakse.

Budući da se korporativno djelovanje globalno širi, nepravilnosti se učestalo događaju ne samo zbog namjernih nepoštenih i zločinačkih radnji nego i zbog manjka osviještenosti i razumijevanja. Panasonic vjeruje da je usklađenost sa zakonima, propisima i našom korporativnom filozofijom u svim poslovnim aktivnostima ključan temelj poslovanja. Želimo se strogo pridržavati navedenih pravila kako bismo promicali fer poslovne prakse u svim zemljama i regijama svijeta i ostvarili održivo društvo. To se odnosi na "Panasonicova pravila o ponašanju" koja su uskladu sa zahtjevima smjernicama za multinacionalne tvrtke OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) i drugim normama.

U pogledu naših pravila o ponašanju, uspostavili smo svjetsku mrežu pravnih službi, direktora i izvršnih rukovoditelja koji osiguravaju usklađenost s pravilima o ponašanju, ovlastili smo menadžere za nadzor izvoza i druge osobe za nadzor raznih funkcija u našim tvrtkama, poslovnim odjelima i regionalnim sjedištima izvan Japana.

Odredili smo da mjesec rujan svake godine bude "mjesec za osvještavanje o usklađenosti", u kojem se trudimo poboljšati osviještenost o etičkim i pravnim odredbama. Tijekom rujna provodimo "anketu o osviještenosti o usklađenosti" kako bismo saznali koliko su naši zaposlenici diljem svijeta osviješteni o usklađenosti. Nadalje, provodimo i godišnju provjeru prakticiranja i provedbe "Panasonicovih pravila o ponašanju" na svim poslovnim lokacijama diljem svijeta.

Štoviše, kako bismo spriječili nepravilnosti i brzo donosili odluke, uspostavili smo dežurne linije za zviždače na domaćim i inozemnim poslovnim lokacijama, kao i za naše poslovne partnere.

Ti će nam napori omogućiti da bolje razumijemo probleme i poduzmemo inicijative kako bismo ih riješili na razini poslovne lokacije. Također ćemo ujediniti ta rješenja na sveobuhvatan način na razini glavnog ureda grupe i ugraditi ih u mjere na korporativnoj razini na temelju društvenih uvjeta. Trenutačno su nam prioritetne teme „sprječavanje kartela“ i „sprječavanje podmićivanja državnih dužnosnika.“

Saznaj više:

Poštivanje ljudskih prava

Panasonic je definirao konkretan skup pravila o ljudskim pravima,
i razvio sustav upravljanja za usklađenost s pravilima.

Poštivanje ljudskih prava temeljno je pravilo međunarodne zajednice, a poštivanje prava klijenata i zaposlenika vrlo je važno za tvrtku čije se poslovanje proširilo diljem svijeta.

Panasonic u svojim pravilima o ponašanju izričito navodi da "moramo poštivati ljudska prava i maksimalno se potruditi da razumijemo, prihvatimo i poštujemo različite kulture, religije, mentalitete, zakone i propise raznih zemalja i regija u kojima poslujemo". Panasonic podržava osnovna načela Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, Međunarodne organizacije rada (ILO) i smjernice za multinacionalne tvrtke OECD-a. Većina načela propisana tim deklaracijama i smjernicama usvojena su u Panasonicovom pravilniku ponašanja. Štoviše, Panasonic u svoje upravljanje uvodi ideje povezane s ljudskim pravima na svjetskoj razini. To obuhvaća navođenje vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima UN-a koje je donijelo UN-ovo Vijeće za ljudska prava u lipnju 2011.

U fiskalnoj 2015. godini Panasonic je uspostavio "Globalna pravila o ljudskim pravima i radu" i proveo sustav upravljanja za pridržavanje tih pravila. Taj sustav obuhvaća ručno popisivanje postupaka za ispravnu procjenu rizika i utjecaja na ljudska prava, provedbu samoprocjene radi određivanja rizika, neprekidni rad na poboljšanju i druge elemente. U fiskalnoj 2016. godini Panasonic će postupno primjenjivati taj sustav na radnim mjestima širom svijeta.

Stariji izvršni upravitelj je izvršni direktor odgovoran za promidžbu inicijativa za ljudska prava. Odgovorni odjeli sastoje se od odjela za ljudska prava i industrijske odnose koji je osnovan u sjedištu Panasonica, kao i odjela za ljudske resurse koji su osnovani u svim poslovnim podružnicama. Nadalje, u svakoj tvrtci i poslovnoj podružnici osnovana je služba za savjetovanje kako bi postojalo mjesto na kojem zaposlenici mogu raspravljati o seksualnom uznemiravanju, uznemiravanju podređenih i drugim temama povezanim s ljudskim pravima. Štoviše, zabranjena je svaka vrsta diskriminacije radi zaštite prava radnika. Pravila također obuhvaćaju teme među ostalim povezane s upravljanjem radnim vremenom i plaćama.

Osim navedenih napora koji se provode uz suradnju zaposlenika, Panasonic će surađivati i sa svojim dobavljačima diljem svijeta radi poštivanja ljudskih prava i razumijevanja zakona i radnih praksi u raznim zemljama.

Saznaj više:

Razvoj ljudskih resursa i promicanje različitosti

Promicanje aktivnosti za razvoj ljudskih resursa i različitost,
pri čemu svaki zaposlenik može u potpunosti pokazati svoje talente bez obzira na dob, spol ili nacionalnost.

Panasonicovo poslovanje se širi te je stoga ključno utemeljiti organizacijsku kulturu usmjerenu na razvoj ljudskih resursa u kojoj će svaki zaposlenik može u potpunosti pokazati svoje talente kako bi se tvrtka nastavila razvijati.
Promicanje različitosti ključni je dio poslovne strategije Panasonica koja pruža širok spektar mogućnosti za svakog zaposlenika s vještinama i ambicijom i kojom se želi stvoriti okruženje prilagođeno za rad.
U fiskalnoj 2011. godini Panasonic je to razmišljanje uklopio u globalnu politiku različitosti. Otada je ta politika provedena na globalnoj razini.

Globalna politika različitosti

Panasonic grupa jedna je od vodećih poslovnih grupa na svijetu koja pruža širok raspon elektroničkih proizvoda koji su nužni u svakodnevnom životu. Budući da je cilj Panasonica doprinijeti napretku društva i obogatiti ljudske živote, svaki zaposlenik ima ključnu ulogu na svojem radnom mjestu i u promicanju aktivnosti Panasonica.
Panasonic čini skupina ljudi s različitim pozadinama, kao što su područje, kultura i povijest, koji posjeduju različite sposobnosti i različite osobine u sklopu različitih čimbenika, uključujući spol, dob, rasu, vjeru, religiju, nacionalnost, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Svaka osoba ima različite ideje. Ako se te ideje podijele među zemljama i poslovnim područjima, možemo stvoriti inovativnije vrijednosti. Stoga će Panasonic i dalje biti grupa koja uvijek okuplja mudrost i potiče inovacije, u čemu sudjeluju svi unutar nje. Uistinu se nadamo da ćemo pomoću različitih razmišljanja i stajališta našim klijentima uspjeti isporučiti proizvode i usluge jedinstvene u svijetu.
Kako bismo to ostvarili, važno je pružiti mogućnost uspjeha motiviranim osobama u svim zemljama i regijama, bez obzira na njihov spol, nacionalnost ili druge karakteristike. Proširili smo aktivnosti povezane s različitosti kako bismo maksimalno iskoristili individualnost i sposobnosti svakog zaposlenika te podržali njihov uspjeh u grupi na svjetskoj razini. I dalje ćemo težiti tome da budemo „najbolji u promicanju aktivnosti u pogledu različitosti u svakoj zemlji i regiji“.

Panasonic je ujedinio svoje standarde, sustave, postupke i IT na svjetskoj razini radi upravljanja odabirom zaposlenika i upravljanja razvojem ljudskih resursa. Tvrtka otkriva najprikladnije kandidate i ulaže u njih bez obzira na njihovu dob, spol ili nacionalnost te provodi planirani razvoj karijere i unaprjeđenje svojih zaposlenika.

Panasonic je uspostavio kvantitativne mehanizme na temelju zajedničkog svjetskog standarda za procjenu kandidata za važnija radna mjesta u grupi. Sva radna mjesta određene razine ili više razine smatraju se "menadžerskima". Korporativna služba nadzire trenutačne glavne menadžere i kandidate za unaprjeđenje. Nadalje, tvrtka je osnovala "Odbor za upravljanje talentima" u kojem se raspravlja o razvoju karijere i unaprjeđenju kandidata na menadžerska radna mjesta na objektivan, transparentan i otvoren način.

 Saznaj više:

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Promicanje upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu radi postizanja
ugodnog i sigurnog radnog okruženja i dobrobiti svih zaposlenika.

Jedan od najvažnijih izazova za tvrtke jest stvoriti ugodno i sigurno radno okruženje te održavati tjelesno i psihičko zdravlje svojih zaposlenika.

Cilj upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu Panasonic grupe jest promicati ugodno i sigurno radno okruženje djelovanjem koje se temelji na najnaprednijim najboljim praksama koje će doprinijeti dobrobiti zaposlenika grupe i razvoju poslovanja. Nadalje, grupa je u svojim propisima utvrdila da će posebnu pažnju obratiti na sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika podizvođača koji rade puno radno vrijeme na lokacijama Panasonica.

Kako bi proveo aktivnosti u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu i poboljšao ih, Panasonic je primijenio sustav upravljanja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na gotovo svim svojim proizvodnim lokacijama diljem svijeta. Sustavi koji su primijenjeni na lokacijama tvrtke sastoje se prvenstveno od Panasonicova sustava za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu koji je u skladu s normom OHSAS18001 i dopunjen jedinstvenom perspektivom tvrtke. Na zahtjev korisnika, Panasonic također nabavlja vanjsku certifikaciju OHSAS18001 za svoje lokacije.

Upotrebom sustava Panasonic svim zaposlenicima daje jasno određene uloge i odgovornosti, pri čemu se potiče sudjelovanje u aktivnostima povezanima s sigurnošću i zaštitom zdravlja. Sustav također obuhvaća povremene preglede poslovnih lokacija koje provode direktori čime tvrtka dobiva mogućnost da prema potrebi ocijeni te aktivnosti.  Panasonic povremeno, barem na godišnjoj razini, provodi procjene rizika kako bi otkrio eventualne rizike proizašle iz nesreća ili bolesti na radnom mjestu i smanjio te rizike uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost. Štoviše, ako se dogodi nesreća na radnom mjestu u okviru tvrtke, Panasonic će je podijeliti kao studiju slučaja na korporativnom intranetu kako bi se poduzele radnje za sprječavanje takvih nesreća na svim poslovnim lokacijama.

Osoblje Panasonic grupe zaduženo za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu sudjeluje u godišnjem Forumu o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu zaposlenika. Forum omogućuje osoblju da pomoću studija slučaja sazna više o naporima na raznim poslovnim lokacijama, pohađa predavanja gostujućih stručnjaka i sudjeluje u drugim aktivnostima radi stjecanja znanja i njegove provedbe u praksi na svakoj poslovnoj lokaciji.

Saznaj više:

Odgovoran lanac nabave

Želimo razviti održivi lanac nabave pomoću CSR nabave
u suradnji s našim dobavljačima.

U današnjem svijetu, nabava sirovih materijala i dijelova ključna je poslovna djelatnost u proizvodnji. Panasonic ustraje da te djelatnosti budu usklađene s određenim društvenim odgovornostima, kao što je poštivanje ljudskih prava i okoliša.

Zbog toga nabava iznimne kvalitete i tehnologija više nije dovoljna. Osim toga, Panasonic želi poslovati samo s dobavljačima koji ispunjavaju svoje društvene odgovornosti na pet područja: čista nabava, zelena nabava, usklađenost sa zakonima i društvenim normama, sigurnost podataka i poštivanje ljudskih prava, rada te sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Kako bismo osigurali da zaposlenici koji sudjeluju u djelatnostima nabave bolje razumiju CSR nabavu i kako bismo podigli njihovu osviještenost o CSR nabavi, izradili smo unutarnja pravila i priručnike o CSR nabavi te proširili potrebne informacije putem letaka, intraneta i obuke.

Panasonic grupa je u ožujku 2016. godine izdala CSR zahtjeve koje smo stvorili kako bismo prenijeli svoje stajalište o CSR nabavi u kojem se navodi da želimo da se naši dobavljači pridržavaju takozvanih Smjernica za CSR promidžbu Panasonicovog lanca nabave (dalje u tekstu „Smjernice za nabavu“), uz upućivanje na međunarodne norme i standardne pristupe u industriji.


Navedene smjernice za nabavu izrađene su na japanskom, engleskom, kineskom, tajlandskom, vijetnamskom i indonezijskom jeziku, objavljene su na našoj web-lokaciji, a usto radimo i na njihovoj distribuciji svim našim dobavljačima putem e-pošte kako bismo osigurali da su obaviješteni.

Održavamo i sastanke CSR dobavljača u Kini i jugoistočnoj Aziji. U Kini je prisustvovalo oko 400 dobavljača, a u jugoistočnoj Aziji njih približno 3.000.

Više detalja u vezi s aktivnostima nabave potražite u odjeljku „Za dobavljače“.

Odgovarajuće veze

Nadalje, u pogledu konfliktnih minerala kojima se financiraju organizacije koje se ponašaju ne uzimajući u obzir ljudska prava, sudjeluju u uništavanju okoliša, podržavaju korupciju i ponašaju se neetično u zonama sukoba, pridžavamo se detaljnih smjernica za odgovorne lance nabave minerala iz područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Pomoću navedenih napora i suradnjom s našim dobavljačima želimo stvoriti održive lance nabave.

Saznaj više:

Odnosi u zajednici

Panasonic nastoji rješavati društvene izazove kroz aktivnosti korporativnog građanstva zajedno s poslovnim aktivnostima.

Panasonic nastoji pridonijeti rješavanju društvenih problema, stvaranju boljeg života i sreće diljem svijeta te razvoju društva kroz poslovne aktivnosti i aktivnosti korporativnog građanstva, sve pod zastavom slogana robne marke „Bolji život, bolji svijet. „

Od svih svjetskih problema današnjice, posebno je ozbiljno sve veće siromaštvo s kojim se susreću ljudi diljem svijeta, bilo da je riječ o razvijenim zemljama ili zemljama u razvoju i zemljama u nastajanju. Ciljevi održivog razvoja usvojeni su u sjedištu Ujedinjenih naroda 2015. godine kao plan djelovanja za čovječanstvo, Zemlju i prosperitet. Od 17 ciljeva i 169 svrha uključenih u te ciljeve, na samom vrhu popisa nalazi se ukidanje siromaštva.

Konosuke Matsushita, utemeljitelj Panasonica, smatrao je da je siromaštvo zlo i da je svrha poslovanja njegovo ukidanje. Iako su se standardi življenja poboljšali za mnoge te je određeni dio siromaštva uklonjen, postoje mnoge nacije i regije koje su izostavljene iz bogatstva, a razlike u standardima čak i među tzv. razvijenim zemljama postale su šire.

S obzirom na situaciju, Panasonic želi doprinijeti rješavanju tih društvenih problema i izgradnji održivog globalnog društva kroz aktivnosti korporativnog građanstva, poput onih koji uključuju ljudski razvoj, nove mogućnosti i međusobno razumijevanje. Tvrtka se nada da će to učiniti u suradnji sa svim zainteresiranim stranama, koristeći svoje proizvode i tehnologije te znanja i resurse koji su kultivirani kroz proizvodnju.

Saznaj više: