Podizanje razine kvalitete i osiguravanje sigurnosti proizvoda

Panasonicu je najvažnija sigurnost proizvoda,
i proizvodi proizvode koji su uistinu stvoreni za korisnika.

Panasonic veliku važnost pridaje kvaliteti proizvoda te želi stvoriti sigurne i pouzdane proizvode koje korisnici diljem svijeta mogu koristiti bez obzira na situaciju.

Stoga Panasonicova pravila o kvaliteti propisuju da će tvrtka "uistinu služiti korisnicima pružanjem proizvoda i usluga koji neprekidno zadovoljavaju i ispunjavaju potrebe korisnika i društva". Panasonic svojim zasebno definiranim pravilima o sigurnosti proizvoda osigurava i da će se cijela Panasonic grupa temeljito pridržavati načela o osiguranju kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Kako bi se ta pravila provela u praksi, svaka tvrtka primijenila je sustave za provedbu poslovanja uz neovisnu odgovornost i samostalno upravljanje pod nadzorom voditelja kvalitete (CQO). Nadalje, Panasonic povremeno održava "strateške sastanke o kvaliteti" i "sastanke menadžera za kvalitetu". Ti sastanci poboljšavaju suradnju unutar grupe i promoviraju aktivnosti za poboljšanje kvalitete.

Kako bi u proizvodnji sigurnost proizvoda bila najvažnija, Panasonic je 2012. reorganizirao Glavni odbor za sigurnost proizvoda koji djeluje u cijeloj grupi te je u okviru njega uspostavio radnu grupu za sigurnosne tehnologije i radnu grupu za sigurnosne norme. Pomoću tih radnih grupa tvrtka je osmislila čvrsto ukorijenjene sigurnosne tehnologije i razvila ugrađene norme za sigurnost proizvoda koje dovode do boljeg i dosljednijeg sustava. Zbog sve veće potrebe za sigurnosnim značajkama u automobilima, robotima i drugim proizvodima, Panasonic promovira usvajanje certificiranja sigurnosnih normi kod partnera unutar grupe kako bi se osigurala sigurnost u kategorijama tih proizvoda.

Ako se dogodi nesreća povezana s proizvodom, iako za to postoji vrlo mala vjerojatnost, Panasonic odmah potvrđuje činjenice povezane s nesrećom, analizira uzroke i provodi testove. Ako tvrtka utvrdi da je nesreća koja je povezana s proizvodom ozbiljna, točni podaci o njoj bez odlaganja se šalju upravi tvrtke i relevantnim vladinim agencijama. U međuvremenu, Panasonic grupa djeluje jedinstveno kako bi poduzela sve odgovarajuće mjere.

Saznaj više:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Odnosi s klijentima

Našim klijentima nudimo povjerenje, bezbrižnost i zadovoljstvo na temelju filozofije "prave usluge".

Panasonicova filozofija upravljanja želi doprinijeti društvu proizvodima i uslugama te klijenta uvijek stavljati na prvo mjesto. Na temelju te filozofije, tvrtka želi poboljšati zadovoljstvo klijenata (CS) i nuditi proizvode, rješenja i usluge koje obogaćuju život ljudi diljem svijeta.

Kad pruža usluge popravka i korisničke službe putem globalne uslužne mreže, Panasonic je usmjeren na iskrenost, točnost i brzinu, skromnost i poštivanje. Takva filozofija temelji se na načelu "prave usluge" koju je osnivač tvrtke osmislio i proslijedio. Dakle, osnovna misija tvrtke jest klijentima pružiti povjerenje, bezbrižnost i zadovoljstvo.

Nadalje, Panasonic je uspostavio niz osnovnih pravila o odgovaranju klijentima (u skladu s normom ISO 10002) koja se odnosi na odgovarajući odaziv na upite i pritužbe klijenata u cijeloj grupi. Primijenili smo sustave upravljanja koji su u skladu s normom ISO na temelju osnovnih pravila o odgovaranju klijentima i prilagođeni pravnom sustavu svake zemlje ili regije.

Aktivnosti povezane sa zadovoljstvom klijenata nadzire izvršni rukovoditelj i izvršni potpredsjednik Panasonica te se provode u suradnji glavnog ureda i drugih podružnica. Odjeli za zadovoljstvo klijenata prodajnih tvrtki Panasonica diljem svijeta prikupljaju lokalne informacije povezane s uslugama i kvalitetom, kao i zahtjeve klijenata i slično. Te se informacije koriste za osiguravanje kvalitete i sigurnosti proizvoda i za razvoj proizvoda koji odgovaraju potrebama klijenata na svakom tržištu.

Osoblje odjela za zadovoljstvo korisnika u Japanu dijeli znanje i iskustvo koje je steklo radi pružanja bolje podrške za korisnike.

Panasonic upotrebljava razne metode za analizu mišljenja klijenata (VOC) i koristi rezultate analize – koordiniranjem odjela za razvoj proizvoda, dizajn, projektiranje i kvalitetu te odjela za marketing i prodaju – kako bi poboljšao razvoj proizvoda, funkcionalnost, kvalitetu, priručnike za korištenje, ažuriranje kataloga i marketinške aktivnosti.

Panasonic smatra da su VOC aktivnosti praktična provedba njegove filozofije upravljanja kojima se poboljšava zadovoljstvo korisnika. Tvrtka potiče sve zaposlenike da u svojem radu uzimaju u obzir mišljenje klijenata tvrtke.

Saznaj više:

Customer Relations

Sigurnost podataka i zaštita osobnih podataka

Dobili smo ceritifikaciju ISO 27001 i usmjereni smo na mjere za sigurnost podataka
kako bismo spriječili nanošenje štete našim klijentima, poslovnim partnerima i drugima.

U današnjem poslovnom svijetu potrebna je upotreba IT tehnologije, kao što su informacijski sustavi i internet. Upravljanje rizikom za sigurnosti podataka vrlo je važno za tvrtke. Takvi rizici, na primjer otkrivanje povjerljivih ili osobnih podataka nanijeli bi značajnu štetu i imali veliki utjecaj na tvrtke te bi se vjerojatno proširili na njihove poslovne partnere i druge povezane grupe ili pojedince.

Uzimajući to u obzir, Panasonic je uspostavio "pravila o privatnosti" i definirao "upotrebu i kontrolu podataka" u svojem pravilniku o ponašanju kako bi upravljao sigurnosti podataka.

Panasonic je dobio certifikaciju ISO 27001 za sve odjele koji rukuju osobnim podacima pojedinih klijenata. Na taj način se osigurava odgovarajuće postupanje s osobnim podacima koji su dobiveni od klijenata i brza reakcija u slučaju otkrivanja takvih osobnih podataka.

Inicijative za primjereno upravljanje podacima poslovnih partnera i klijenata ključni su za tvrtku kojoj društvo vjeruje. Panasonic će i dalje raditi na upravljanju sigurnošću podataka.

Saznaj više:

Information Security and Protection of Personal Information

Odgovorna promidžba i oglašavanje

Povećanje vrijednosti robne marke Panasonic
širenjem fer i točnih korporativnih komunikacija.

Posljednjih godina dogodio se niz korporativnih skandala diljem svijet. Oči javnosti uprte su u korporacije više nego ikad. Društvo je počelo ozbiljno sumnjati u korporativno upravljanje, korporativnu socijalnu osjetljivost, korporativne stavove i općenito u način upravljanja tvrtkama. Stoga korporativne komunikacije postaju sve važnije.

Panasonicova pravila o ponašanju propisuje sljedeće odredbe za osnovne korporativne komunikacije.
(1) Komunikacije
Putem naših korporativnih komunikacija, kao i odnosa s javnošću te oglašavanja, pružit ćemo fer i točne informacije o osnovnim poslovnim pravilima, proizvodima, uslugama i tehnologijama kako bismo bolje informirali naše klijente i druge sudionike, čime ćemo povećati vrijednost naših robnih marki. Istovremeno ćemo neprekidno osluškivati i promatrati javnost kako bismo saznali njezino mišljenje i ugradili ga u naše poslovanje, marketinške i prodajne aktivnosti.
(2) Fer sadržaj i izrazi
Nećemo predstavljati netočne, obmanjujuće, lažne ili nepoštene podatke. Naši oglasi neće biti pogrdne, političke ili vjerske naravi.
(3) Kreativnost i inovacije
Naš cilj je razviti i prikazati kreativnost i inovacije u korporativnim komunikacijama te klijentima pokazati da mogu vjerovati našim robnim markama.

Saznaj više:

Responsible Publicity and Advertising

Fer poslovne prakse

U skladu sa zakonom i našom vlastitom korporativnom filozofijom,
želimo poboljšati društvene norme da bismo promicali fer poslovne prakse.

Budući da se korporativno djelovanje globalno širi, nepravilnosti se učestalo događaju ne samo zbog namjernih nepoštenih i zločinačkih radnji nego i zbog manjka osviještenosti i razumijevanja. Panasonic vjeruje da je usklađenost sa zakonima, propisima i našom korporativnom filozofijom u svim poslovnim aktivnostima ključan temelj poslovanja. Želimo se strogo pridržavati navedenih pravila kako bismo promicali fer poslovne prakse u svim zemljama i regijama svijeta i ostvarili održivo društvo. To se odnosi na "Panasonicova pravila o ponašanju" koja su uskladu sa zahtjevima smjernicama za multinacionalne tvrtke OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) i drugim normama.

U pogledu naših pravila o ponašanju, uspostavili smo svjetsku mrežu pravnih službi, direktora i izvršnih rukovoditelja koji osiguravaju usklađenost s pravilima o ponašanju, ovlastili smo menadžere za nadzor izvoza i druge osobe za nadzor raznih funkcija u našim tvrtkama, poslovnim odjelima i regionalnim sjedištima izvan Japana.

Odredili smo da mjesec rujan svake godine bude "mjesec za osvještavanje o usklađenosti", u kojem se trudimo poboljšati osviještenost o etičkim i pravnim odredbama. Tijekom rujna provodimo "anketu o osviještenosti o usklađenosti" kako bismo saznali koliko su naši zaposlenici diljem svijeta osviješteni o usklađenosti. Nadalje, provodimo i godišnju provjeru prakticiranja i provedbe "Panasonicovih pravila o ponašanju" na svim poslovnim lokacijama diljem svijeta.

Štoviše, kako bismo spriječili nepravilnosti i brzo donosili odluke, uspostavili smo dežurne linije za zviždače na domaćim i inozemnim poslovnim lokacijama, kao i za naše poslovne partnere.

Ti će nam napori omogućiti da bolje razumijemo probleme i poduzmemo inicijative kako bismo ih riješili na razini poslovne lokacije. Također ćemo ujediniti ta rješenja na sveobuhvatan način na razini glavnog ureda grupe i ugraditi ih u mjere na korporativnoj razini na temelju društvenih uvjeta. Teme koje nas trenutačno najviše zanimaju su poštivanje zakona protiv trustova i sprječavanje korupcije.

Saznaj više:

Fair Operating Practices

Poštivanje ljudskih prava

Panasonic je definirao konkretan skup pravila o ljudskim pravima,
i razvio sustav upravljanja za usklađenost s pravilima.

Poštivanje ljudskih prava temeljno je pravilo međunarodne zajednice, a poštivanje prava klijenata i zaposlenika vrlo je važno za tvrtku čije se poslovanje proširilo diljem svijeta.

Panasonic u svojim pravilima o ponašanju izričito navodi da "moramo poštivati ljudska prava i maksimalno se potruditi da razumijemo, prihvatimo i poštujemo različite kulture, religije, mentalitete, zakone i propise raznih zemalja i regija u kojima poslujemo". Panasonic podržava osnovna načela Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, Međunarodne organizacije rada (ILO) i smjernice za multinacionalne tvrtke OECD-a. Većina načela propisana tim deklaracijama i smjernicama usvojena su u Panasonicovom pravilniku ponašanja. Štoviše, Panasonic u svoje upravljanje uvodi ideje povezane s ljudskim pravima na svjetskoj razini. To obuhvaća navođenje vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima UN-a koje je donijelo UN-ovo Vijeće za ljudska prava u lipnju 2011.

U fiskalnoj 2015. godini Panasonic je uspostavio "Globalna pravila o ljudskim pravima i radu" i proveo sustav upravljanja za pridržavanje tih pravila. Taj sustav obuhvaća ručno popisivanje postupaka za ispravnu procjenu rizika i utjecaja na ljudska prava, provedbu samoprocjene radi određivanja rizika, neprekidni rad na poboljšanju i druge elemente. U fiskalnoj 2016. godini Panasonic će postupno primjenjivati taj sustav na radnim mjestima širom svijeta.

Upravni direktor odgovoran je za promidžbu inicijativa za ljudska prava. Odgovorni odjeli sastoje se od odjela za ljudska prava i industrijske odnose koji je osnovan u sjedištu Panasonica, kao i odjela za ljudske resurse koji su osnovani u svim poslovnim podružnicama. Nadalje, u svakoj tvrtci i poslovnoj podružnici osnovana je služba za savjetovanje kako bi postojalo mjesto na kojem zaposlenici mogu raspravljati o seksualnom uznemiravanju, uznemiravanju podređenih i drugim temama povezanim s ljudskim pravima. Štoviše, zabranjena je svaka vrsta diskriminacije radi zaštite prava radnika. Pravila također obuhvaćaju teme među ostalim povezane s upravljanjem radnim vremenom i plaćama.

Osim navedenih napora koji se provode uz suradnju zaposlenika, Panasonic će surađivati i sa svojim dobavljačima diljem svijeta radi poštivanja ljudskih prava i razumijevanja zakona i radnih praksi u raznim zemljama.

Saznaj više:

Respect for Human Rights

Razvoj ljudskih resursa i promicanje različitosti

Promicanje aktivnosti za razvoj ljudskih resursa i različitost,
pri čemu svaki zaposlenik može u potpunosti pokazati svoje talente bez obzira na dob, spol ili nacionalnost.

Panasonicovo poslovanje se širi te je stoga ključno utemeljiti organizacijsku kulturu usmjerenu na razvoj ljudskih resursa u kojoj će svaki zaposlenik može u potpunosti pokazati svoje talente kako bi se tvrtka nastavila razvijati.
Promicanje različitosti ključni je dio poslovne strategije Panasonica koja pruža širok spektar mogućnosti za svakog zaposlenika s vještinama i ambicijom i kojom se želi stvoriti okruženje prilagođeno za rad.
U fiskalnoj 2011. godini Panasonic je to razmišljanje uklopio u globalnu politiku različitosti. Otada je ta politika provedena na globalnoj razini.

Globalna politika različitosti

Panasonic grupa jedna je od vodećih poslovnih grupa na svijetu koja pruža širok raspon elektroničkih proizvoda koji su nužni u svakodnevnom životu. Budući da je cilj Panasonica doprinijeti napretku društva i obogatiti ljudske živote, svaki zaposlenik ima ključnu ulogu na svojem radnom mjestu i u promicanju aktivnosti Panasonica.
Panasonic je grupa ljudi s različitom regionalnom, kulturnom i povijesnom pozadinom. Iako se svi ljudi razlikuju po nacionalnosti, dobi i spolu, svi imaju vlastitu individualnost i sposobnosti. Svaka osoba ima različite ideje. Ako se te ideje podijele među zemljama i poslovnim područjima, možemo stvoriti inovativnije vrijednosti. Stoga će Panasonic i dalje biti grupa koja uvijek okuplja mudrost i potiče inovacije, u čemu sudjeluju svi unutar nje. Uistinu se nadamo da ćemo pomoću različitih razmišljanja i stajališta našim klijentima uspjeti isporučiti proizvode i usluge jedinstvene u svijetu.
Kako bismo to ostvarili, važno je pružiti mogućnost uspjeha motiviranim osobama u svim zemljama i regijama, bez obzira na njihov spol, nacionalnost ili druge karakteristike. Proširili smo aktivnosti povezane s različitosti kako bismo maksimalno iskoristili individualnost i sposobnosti svakog zaposlenika i podržali njihov uspjeh u grupi na svjetskoj razini. I dalje ćemo težiti tome da budemo "najbolji u promicanju aktivnosti u pogledu različitosti u svakoj zemlji i regiji".

Panasonic je ujedinio svoje standarde, sustave, postupke i IT na svjetskoj razini radi upravljanja odabirom zaposlenika i upravljanja razvojem ljudskih resursa. Tvrtka otkriva najprikladnije kandidate i ulaže u njih bez obzira na njihovu dob, spol ili nacionalnost te provodi planirani razvoj karijere i unaprjeđenje svojih zaposlenika.

Panasonic je uspostavio kvantitativne mehanizme na temelju zajedničkog svjetskog standarda za procjenu kandidata za važnija radna mjesta u grupi. Sva radna mjesta određene razine ili više razine smatraju se "menadžerskima". Korporativna služba nadzire trenutačne glavne menadžere i kandidate za unaprjeđenje. Nadalje, tvrtka je osnovala "Odbor za upravljanje talentima" u kojem se raspravlja o razvoju karijere i unaprjeđenju kandidata na menadžerska radna mjesta na objektivan, transparentan i otvoren način.

Tvrtka će i dalje poboljšavati svoje postupke za otkrivanje i unaprjeđenje talenata bez obzira na dob, spol i nacionalnost.

 Saznaj više:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Promicanje upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu radi postizanja
ugodnog i sigurnog radnog okruženja i dobrobiti svih zaposlenika.

Jedan od najvažnijih izazova za tvrtke jest stvoriti ugodno i sigurno radno okruženje te održavati tjelesno i psihičko zdravlje svojih zaposlenika.

Cilj upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu Panasonic grupe jest promicati ugodno i sigurno radno okruženje djelovanjem koje se temelji na najnaprednijim najboljim praksama koje će doprinijeti dobrobiti zaposlenika grupe i razvoju poslovanja. Nadalje, grupa je u svojim propisima utvrdila da će posebnu pažnju obratiti na sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika podizvođača koji rade puno radno vrijeme na lokacijama Panasonica.

Kako bi proveo aktivnosti u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu i poboljšao ih, Panasonic je primijenio sustav upravljanja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu na gotovo svim svojim proizvodnim lokacijama diljem svijeta. Sustavi koji su primijenjeni na lokacijama tvrtke sastoje se prvenstveno od Panasonicova sustava za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu koji je u skladu s normom OHSAS18001 i dopunjen jedinstvenom perspektivom tvrtke. Na zahtjev korisnika, Panasonic također nabavlja vanjsku certifikaciju OHSAS18001 za svoje lokacije.

Upotrebom sustava Panasonic svim zaposlenicima daje jasno određene uloge i odgovornosti, pri čemu se potiče sudjelovanje u aktivnostima povezanima s sigurnošću i zaštitom zdravlja. Sustav također obuhvaća povremene preglede poslovnih lokacija koje provode direktori čime tvrtka dobiva mogućnost da prema potrebi ocijeni te aktivnosti.  Panasonic povremeno, barem na godišnjoj razini, provodi procjene rizika kako bi otkrio eventualne rizike proizašle iz nesreća ili bolesti na radnom mjestu i smanjio te rizike uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost. Štoviše, ako se dogodi nesreća na radnom mjestu u okviru tvrtke, Panasonic će je podijeliti kao studiju slučaja na korporativnom intranetu kako bi se poduzele radnje za sprječavanje takvih nesreća na svim poslovnim lokacijama.

Osoblje Panasonic grupe zaduženo za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu sudjeluje u godišnjem Forumu o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu zaposlenika. Forum omogućuje osoblju da pomoću studija slučaja sazna više o naporima na raznim poslovnim lokacijama, pohađa predavanja gostujućih stručnjaka i sudjeluje u drugim aktivnostima radi stjecanja znanja i njegove provedbe u praksi na svakoj poslovnoj lokaciji.

Saznaj više:

Occupational Health and Safety

Odgovoran lanac nabave

Želimo razviti održivi lanac nabave pomoću CSR nabave
u suradnji s našim dobavljačima.

U današnjem svijetu, nabava sirovih materijala i dijelova ključna je poslovna djelatnost u proizvodnji. Panasonic ustraje da te djelatnosti budu usklađene s određenim društvenim odgovornostima, kao što je poštivanje ljudskih prava i okoliša.

Zbog toga nabava iznimne kvalitete i tehnologija više nije dovoljna. Osim toga, Panasonic želi poslovati samo s dobavljačima koji ispunjavaju svoje društvene odgovornosti na pet područja: čista nabava, zelena nabava, usklađenost sa zakonima i društvenim normama, sigurnost podataka i poštivanje ljudskih prava, rada te sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Kako bismo osigurali da zaposlenici koji sudjeluju u djelatnostima nabave bolje razumiju CSR nabavu i kako bismo podigli njihovu osviještenost o CSR nabavi, izradili smo unutarnja pravila i priručnike o CSR nabavi te proširili potrebne informacije putem letaka, intraneta i obuke.

Uključili smo odredbe CSR nabave u standardne prodajne ugovore s nabavljačima koji nam isporučuju dijelove i materijale. Te se odredbe odnose na ljudska prava, pružanje sigurnog radnog okruženja i probleme povezane s okolišem.  Ti se ugovori temelje na sporazumu s dobavljačima o provedbi Panasonicove filozofije upravljanja, smjernica o CSR nabavi i dokumenata "za dobavljače".

Uvjeti obuhvaćeni standardnim prodajnim ugovorima:

  • dovoljno uzimanje u obzir ljudskih prava zaposlenika
  • pružanje sigurnog i odgovarajućeg radnog okruženja
  • nema diskriminacije; dobavljači bi trebali težiti pružanju jednakih prava zapošljavanja
  • sudjelovanje u proaktivnom, iskrenom dijalogu sa zaposlenicima kako bi se razvili zdravi odnosi i riješili problemi
  • nema prisilnog rada, dječjeg rada, nezakonitog zapošljavanja stranih radnika ili drugih praksi nezakonitog zapošljavanja
  • radni uvjeti zaposlenika, uključujući plaće i radno vrijeme mora biti u skladu sa zakonima zemlje ili regije o poslovnoj djelatnosti
  • dobavljači moraju zahtijevati i osigurati da se njihovi dobavljači i podizvođači također pridržavaju tih načela
  • ako se otkriju kršenja tih načela, moraju se prijaviti bez odlaganja i brzo riješiti, itd.

Nadalje, u pogledu konfliktnih minerala kojima se financiraju organizacije koje se ponašaju ne uzimajući u obzir ljudska prava, sudjeluju u uništavanju okoliša, podržavaju korupciju i ponašaju se neetično u zonama sukoba, pridžavamo se detaljnih smjernica za odgovorne lance nabave minerala iz područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Pomoću navedenih napora i suradnjom s našim dobavljačima želimo stvoriti održive lance nabave.

Saznaj više:

Responsible Supply Chain

Odnosi u zajednici

Pokretanje globalnih korporativnih građanskih inicijativa uz naglasak na prioritetna područja,
kao što su okoliš i energija te podrška razvoja sljedeće generacije.

U rujnu 2015., usvojeni su SDG-ovi (ciljevi održivog razvoja) u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku koji se nastavljaju na MDG-ove (milenijski ciljevi razvoja). SDG-ovi obuhvaćaju 17 glavnih društvenih pitanja zajedničkih za čovječanstvo i navodi da je potreban hitan odgovor za ostvarivanje održivog društva.

Panasonic vjeruje da je za ostvarivanje održivog društva potrebno riješiti probleme globalnog zatopljenja i druge okolišne probleme, nedostatak resursa i energetskih izvora, probleme siromaštva, nejednakosti i društvene probleme, na primjer društvo starije životne dobi s niskim natalitetom. Također vjeruje da će razvoj sljedeće generacije biti ključno ako društvo uspije riješiti te probleme.

S tim u vidu, Panasonic vjeruje da najučinkovitiji doprinos može dati na područjima energetskih problema i podržavanja razvoja sljedeće generacije, pri čemu će se u obje inicijative moći u potpunosti iskoristiti iskustvo i resursi koje je Panasonic stekao pomoću svojih proizvoda prilagođenih okolišu, tehnološkog razvoja i proizvodnje. Dakle, Panasonicove korporativne građanske aktivnosti usmjerene su na te dvije inicijative (korporativni građani koji doprinose društvu).

Panasonic smatra da su obrazovanje i suživot vodeća načela njegovih aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje održivog društva. Na globalnoj razini tvrtka pokreće korporativne građanske aktivnosti i radi na rješavanju društvenih problema radi ostvarivanja društva za bolji život diljem svijeta.

Nadalje, Panasonic smatra da su njegove korporativne građanske aktivnosti ulaganje u društvo. Kako bi se temelji civilnog društva učvrstili, Panasonic aktivno surađuje s više dionika.

Saznaj više:

Community Relations