Panasonicova vizija okoliša za 2050

Panasonic će raditi na stvaranju i učinkovitijem iskorištavanju energije koje premašuje količinu iskorištene energije.

Panasonic je 2017. godine formulirao Panasonicovu viziju okoliša za 2050. („Vizija okoliša za 2050.“) kao dugoročnu viziju za ekološki održivo upravljanje.

Panasonicova vizija okoliša za 2050

Radi postizanja „boljeg života“ i „održivog globalnog okoliša“, Panasonic će raditi na stvaranju i učinkovitijem iskorištavanju energije koje premašuje količinu iskorištene energije, a cilj je društvo s čistom energijom i ugodnijim načinom života. 

Iskorištena energija < Stvorena energija

Količina stvorene energije (čista energija koju stvaraju i/ili čine dostupnom proizvodi i usluge tvrtke Panasonic, kao što su fotonaponski sustavi za proizvodnju energije, baterije za pohranu i energetska rješenja), u odnosu na količinu iskorištene energije (energija koja se koristi u našim poslovnim aktivnostima npr. tijekom proizvodnje i energija koju koriste naši proizvodi u rukama naših kupaca), trenutačno iznosi samo jednu desetinu.
 Odsada pa nadalje za iskorištenu energiju razvijamo tehnologije za poboljšanje učinka proizvoda i inovativnih proizvodnih postupaka koji štedi energiju radi smanjivanja potrošnje energije. Kad je u pitanju stvorena energija, proširit ćemo tvrtke zadužene za stvaranje energije i skladištenje te doprinijeti novim društvenim sustavima kao što je društvo vodika radi povećanja količine čiste energije.

Na taj će način Panasonic nastojati postići da „stvorena energija“ bude veća od „iskorištene energije“ do 2050. godine.  

Saznaj više:

Smanjivanje emisija CO2

Panasonic smanjuje emisije CO2 na različite načine,
uključujući proizvode, proizvodne aktivnosti, logistiku i u uredima.

Globalno zatopljenje sada je hitan problem s kojim se ljudi suočavaju. Panasonic radi na smanjivanju emisija CO2, koji se smatra uzrokom globalnog zatopljenja, putem „proizvoda“ i „tijekom proizvodnje“. Konkretno, budući da električni proizvodi troše više energije tijekom upotrebe nego u proizvodnji, Panasonic radi na sveobuhvatnom smanjivanju emisija CO2 s četiri koncepta: „štednja energije“, „stvaranje energije“, „pohrana energije“ i „upravljanje energijom“. 

Tipičan je primjer takvog razvoja proizvoda koji štede energiju ECONAVI, funkcija koja upotrebljava senzorske tehnologije da identificira rastrošnu potrošnju energije i automatski štedi struju. Proizvodi za stvaranje energije uključuju sustave za fotovoltaičnu generaciju struje i sustave za kogeneraciju gorivnih ćelija u kućanstvu, a proizvodi su za pohranu energije, primjerice, litij-ionske baterije. Kao proizvode za upravljanje energijom, razvili smo i stavili na tržište Povezani sustav za stvaranje i pohranu energije koji omogućuje pametno korištenje struje povezivanjem generatora fotovoltaične struje s baterijama za pohranu i Pametni HEMS, sustav za kućno upravljanje energijom.

Što se tiče aktivnosti „tijekom proizvodnje“, aktivni smo u aktivnostima Zelene tvornice (GF) kojima nastojimo približiti svoj utjecaj na okoliš što bliže nultom u svim Panasonicovim tvornicama širom svijeta. Kao dio tih aktivnosti uveli smo sustave za upravljanje energijom u oko 300 tvornica diljem zemaljske kugle i smanjujemo potrošnju energije vizualiziranjem uvjeta korištenja energije i rezultata mjera smanjivanja.

Osim tih mjera, revno promičemo smanjivanje emisija CO2 putem raznih aktivnosti u logistici i uredima, zajedno sa svojim partnerima.

Smanjit ćemo emisije CO2 putem proizvodnih aktivnosti i proizvoda/usluga.

Resursi za recikliranje

Panasonic doprinosi održivom društvu putem proizvodnje usmjerene
na recikliranje da bi očuvao ograničene resurse za budućnost.

S rapidnim gospodarskim rastom širom svijeta, teme povezane s resursima izazivaju sve veću društvenu pozornost i brigu. Iznalaženje novih resursa i materijala ne utječe samo na globalni okoliš, moglo bi izazvati i iscrpljivanje mineralnih resursa i oštar porast cijena materijala.

Noseći odgovornosti proizvodne tvrtke, radimo na raznim inicijativama da bismo što više smanjili količinu novih materijala u upotrebi. Jedna od tih inicijativa jest upotreba recikliranih resursa na temelju koncepta „Proizvod proizvodu“. Uzimamo plastiku iz proizvoda kao što su televizori, hladnjaci, klima-uređaji i perilice/sušilice na kraju njihovog životnog ciklusa i recikliramo ih u materijale za upotrebu u različitim kućanskim aparatima. K tome, reciklirani metali koriste se kao materijal za kućišta.

Osim tih aktivnosti, težimo nultoj proizvodnji otpada smanjivanjem završnog odlaganja na apsolutni minimum. Na primjer, u Singapuru se pijesak korišten kao jezgra u proizvodnji dijelova kućišta kompresora upotrebljavanih u hladnjacima konvencionalno odlagao slanjem pijeska na odlagališta. No sada se umjesto toga pijesak obrađuje i sortira da bi se ponovno koristio kao jezgra u proizvodnom procesu ili kao građevinski materijal u vanjskim tvrtkama. To je dovelo do značajnog smanjenja količine otpada i otpada koji generira prihod, troškova nabave materijala i troškova odlaganja otpadnog pijeska.

Doprinijet ćemo stvaranju boljeg životnog standarda i održivog društva kontinuiranom promocijom proizvodnje usmjerene na recikliranje.

Radit ćemo na učinkovitoj upotrebi resursa radeći na proizvodnji usmjerenoj na recikliranje.

Pažljiva upotreba ograničenih vodnih resursa

Panasonic radi na razvoju proizvoda koji štede vodu,
kao i na očuvanju vodnih resursa u proizvodnim aktivnostima.

Devedeset i osam posto vode na Zemlji morska je voda. Od preostalih 2% svježe vode, kad se izuzmu ledenjaci i drugi nedostupni izvori vode, količina vode dostupna u jezerima, rijekama i plitkim podzemnim vodama čini tek manje od 0,01%. Prema Izvješću o globalnom riziku koje je u siječnju 2015. objavio Svjetski gospodarski forum, vodna kriza navedena je kao glavni rizik s najvećim globalnim utjecajem.

S tim na umu, da bi se osigurala voda za kućanstva, industriju i agrikulturu potrebna za stvaranje i održavanje bogatog životnog okruženja, Panasonic poduzima mjere za očuvanje vodnih resursa u samim proizvodima i proizvodnim aktivnostima. Pomno analizirajući upotrebu vode u našim proizvodima, razvili smo funkcije koje omogućuju značajno očuvanje vode korištenjem vode na maksimalnoj razini poboljšavanjem kontrole protoka vode i cikličnom upotrebom. Ti proizvodi uključuju perilice/sušilice, perilice za posuđe, zahode s toplom vodom i ravne nape s funkcijom čišćenja.

U svojim proizvodnim procesima radimo na smanjivanju utjecaja na okoliš koristeći manju količinu nove vode i ispuštajući manju količinu otpadne vode obnavljajući i reciklirajući otpadnu vodu. Primjerice, tvornica Nishikinohama tvrtke Panasonic Corporation Eco Solutions Company koja proizvodi solarne panele, ponovno koristi otpadnu vodu koja se otpušta pri stvaranju čiste vode filtriranjem nečistoća u otpadnoj vodi pomoću drugog pročistača vode.  

Očuvat ćemo vodne resurse učinkovitim korištenjem vode i sprječavanjem zagađenja.

Smanjivanje utjecaja kemijskih tvari

Panasonic upravlja kemijskim tvarima u cijelom
nabavnom lancu da bi zaštitio korisnike i okoliš.

Korištene u kućanskim aparatima i drugim proizvodima za kućanstvo, kemijske tvari podržavaju naš raskošan i praktičan način življenja na mnoge načine. No istovremeno je, budući da neke kemijske tvari imaju štetan utjecaj na ljude i okoliš, važno upravljati kemijskim tvarima od razvoja proizvoda i proizvodnih faza, uzimajući u obzir utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš tijekom korisnikove upotrebe, kao i nakon odlaganja.

Na temelju te spoznaje Panasonic se pridržava primjenjivih zakona i propisa svake zemlje i pokreće poslovne aktivnosti u skladu sa svojim osnovnim pravilom smanjivanja utjecaja kemijskih tvari u cijelom životnom ciklusu proizvoda – od nabave materijala do proizvodnje, korisnikove upotrebe i odlaganja.

Panasonic radi na identificiranju kemijskih tvari sadržanih u proizvodu. Procjenjujući utjecaj na ljude i okoliš te dragovoljno obustavljajući upotrebu kemijskih tvari kada predstavljaju mogući rizik, Panasonic teži pružanju sigurnih proizvoda.

K tome, da bi spriječio zagađenje zraka, vode i tla u lokalnom području svojih tvornica, kao i da bi spriječio neželjene učinke na obližnje stanovništvo, Panasonic radi na smanjivanju količine kemijskih tvari korištenih u svojim tvornicama poboljšavajući načine proizvodnje.

Smanjit ćemo utjecaj kemijskih tvari na ljudsko zdravlje i okoliš.

Očuvanje biološke raznolikosti

Panasonic radi na očuvanju biološke raznolikosti:
u trima glavnim područjima: proizvodima, nabavi i korištenju zemlje.

Naše društvene aktivnosti utemeljene su na prirodnim blagodatima (usluge ekosustava), uključujući tlo, zrak, vodu, biljke i životinje. Priroda je zasnovana na delikatnoj ravnoteži života i od ključne je važnosti očuvati biološku raznolikost da bismo te blagodati prenijeli sljedećoj generaciji.

Panasonic je predan ispravnom razumijevanju utjecaja svojih poslovnih aktivnosti na biološku raznolikost, kao i doprinosu očuvanju. Konkretno, Panasonic promiče inicijative u sljedeća tri glavna područja: (1) proizvodi: povećavanje broja proizvoda koji doprinose očuvanju biološke raznolikosti; (2) nabava: promicanje zelene nabave drva radi održivog korištenja šumskih resursa; i (3) korištenje zemlje: korištenje zelenih područja u poslovnim odjelima radi doprinosa očuvanju biološke raznolikosti.

Na području proizvoda, izgrađen je sustav za objektivno procjenjivanje doprinosa biološkoj raznolikosti po proizvodima u suradnji s međunarodnom nevladinom organizacijom i primjenjuje se u proizvodnji proizvoda u Panasonicu.

K tome, artikli povezani s biološkom raznolikošću dodani su u naše kriterije za akreditaciju Zelenog proizvoda te dragovoljno procjenjujemo odnos između materijala, funkcija i biološke raznolikosti.

Na području nabave Panasonic se opsežno savjetovao s japanskim Svjetskim fondom za prirodu (WWF), definirao Smjernice za zelenu nabavu drva grupacije Panasonic i promiče nabavu materijala vodeći računa o biološkoj raznolikosti.

Na području korištenja zemlje, biološka raznolikost zelenih područja na poslovnim lokacijama Panasonica procijenjena je tako da razvija mehanizme koji ne samo da čuvaju rijetke lokalne biljke i životinje, već lokalnoj flori i fauni pružaju i organsku vezu s prostorom za život i razmnožavanje.

Panasonic će nastaviti surađivati s lokalnim vlastima, neprofitnim organizacijama koje se bave okolišem i specijaliziranim organizacijama radi očuvanja biološke raznolikosti.

Pojedinosti potražite u odjeljku Aktivnosti u vezi s okolišem:

Vodit ćemo računa o biološkoj raznolikosit i čuvati je.