„Panasonic“ 2050 m. aplinkosaugos vizija

„Panasonic“ stengsis sukurti ir efektyviau naudoti energiją, kuri viršytų sunaudojamos energijos kiekį.

2017 m. „Panasonic“ suformulavo „Panasonic“ 2050 m. aplinkosaugos viziją („2050 m. aplinkosaugos vizija“) kaip ilgalaikę aplinką tausojančio tvaraus valdymo viziją.

„Panasonic“ 2050 m. aplinkosaugos vizija

Siekdama „geresnio gyvenimo“ ir „tvarios pasaulinės aplinkos“ „Panasonic“ stengsis sukurti ir efektyviau naudoti energiją, kurios kiekis viršytų sunaudojamos energijos kiekį, kad visuomenė galėtų naudoti švarią energiją ir patogiau gyventi.

Sunaudojama energija < sukurta energija

Šiuo metu sunaudojamos energijos atžvilgiu (energijos sunaudojamos mūsų verslo veiklai, pvz., gamybai, ir energijos, kurią sunaudoja mūsų gaminiai, kuriuos įsigyja klientai) pagaminamos energijos kiekis (švarios energijos, kurią pagamina ir (arba) suteikia „Panasonic“ gaminiai ir paslaugos (pvz., saulės energiją naudojančios energijos gamybos sistemos, akumuliatoriai ir energetiniai sprendimai) sudaro tik vieną dešimtąją dalį. Nuo šiol sunaudojamai energijai kursime technologijas, kurios padidina gaminių energijos taupymą, ir ieškosime gamybos procesų, kurie sumažintų energijos sąnaudas. Gaminamai energijai plėsime energijos gamybos ir kaupimo verslus bei prisidėsime prie naujų socialinių sistemų, pvz., vandenilio visuomenės, kad padidintume švarios energijos kiekį.

Šios pastangos padės „Panasonic“ iki 2050 metų pagaminti daugiau energijos, nei jos sunaudoti.

Sužinokite daugiau:

Išmetamo CO2 kiekio mažinimas

„Panasonic“ mažina išmetamo CO2 kiekį įvairiais būdais,
 taip pat per savo gaminius, gamybą, logistiką ir biuruose.

Pasaulinis atšilimas – didelė problema, kurią žmonija turi skubiai spręsti. Teigiama, kad pasaulinį atšilimą sukelia CO2, todėl „Panasonic“ stengiasi sumažinti išmetamo CO2 kiekį tiek savo gaminiuose, tiek ir gamybos procesuose. Elektriniai gaminiai suvartoja daugiau energijos jų naudojimo metu, negu juos gaminant, todėl „Panasonic“ stengiasi visapusiškai sumažinti išmetamo CO2 kiekį, taikydama šias keturias koncepcijas: „energijos taupymas“, „energijos gamyba“, „energijos saugojimas“ ir „energijos valdymas“.

Vienas iš tipinių tokių energiją taupančių sprendimų yra ECONAVI – tai funkcija, naudojanti jutiklių technologiją, kad nustatytų eikvojamą energiją ir automatiškai taupytų elektrą. Energiją gaminantys gaminiai – tai fotovoltinės energijos generavimo sistemos ir buitinės kuro ląstelių kogeneracijos sistemos, taip pat energijos saugojimo gaminiai, pvz., ličio jonų baterijos. Kaip energijos valdymo gaminius sukūrėme ir parduodame susietąją energijos gamybos ir saugojimo sistemą, kuri išmaniai panaudoja elektros energiją, susiedama fotovoltinį galios generatorių su energijos saugojimo baterijomis, ir išmaniąją HEMS – namų energijos valdymo sistemą.

Mažindami išmetamo CO2 kiekį gamybos procesų metu, pradėjome vykdyti ekologišką veiklą gamyklose, kad visų „Panasonic“ gamyklų poveikį aplinkai sumažintume beveik iki nulio. Visame pasaulyje maždaug 300 gamyklų įdiegėme energijos valdymo sistemas ir mažiname energijos suvartojimą, vizualiai pavaizduodami energijos naudojimo sąlygas ir jos sąnaudų mažinimo priemonių rezultatus.

Be šių priemonių, kartu su partneriais taip pat energingai skatiname mažinti išmetamo CO2 kiekį per įvairią veiklą logistikos srityje ir biuruose.

Sumažinsime išmetamo CO2 kiekį savo gamybinėje veikloje ir per savo gaminius ir paslaugas.

Ištekliai iš perdirbamų medžiagų

„Panasonic“ prisideda prie tvarios visuomenės kūrimo vykdydama į perdirbimą orientuotą gamybą,
 kad riboti ištekliai būtų išsaugoti ateities kartoms.

Pasaulyje sparčiai augant ekonomikai, vis daugiau visuomenės dėmesio ir susirūpinimo sulaukia su gamtiniais ištekliais susiję klausimai. Naujų išteklių ir medžiagų išgavimas ne tik veikia mūsų bendrą aplinką, bet ir gali lemti mineralinių išteklių išeikvojimą bei staigų žaliavų kainų šuolį.

Kaip gamybos pramonės atstovai, mes jaučiame atsakomybę ir vykdome įvairias iniciatyvas, kad kuo labiau sumažintume naudojamų naujų žaliavų kiekį. Viena iš tokių iniciatyvų – perdirbtų išteklių naudojimas remiantis koncepcija „Iš gaminio į gaminį“. Plastiką gauname iš tokių gaminių kaip nebenaudojami televizoriai, šaldytuvai, oro kondicionieriai ir skalbyklės ar džiovyklės ir perdirbame jį į medžiagas, kurias panaudojame įvairiausiuose buities prietaisuose. Perdirbtos medžiagos taip pat naudojamos kaip medžiaga korpusams.

Be šio veiklos, taip pat siekiame iki nulio sumažinti išmetamų atliekų kiekį, sumažindami musų gamyklas paliekančių atliekų skaičių iki absoliutaus minimumo. Pavyzdžiui, Singapūre, kur smėlis naudojamas kaip pagrindas gaminant dėžių komponentus šaldikliuose naudojamiems kompresoriams, to smėlio paprastai būdavo atsikratoma jį išvežant į sąvartynus. Tačiau dabar šis smėlis apdorojamas ir rūšiuojamas, kad vėliau būtų dar kartą panaudotas pagrindui gamybos procese arba kad jį kaip statybinę medžiagą galėtų panaudoti išorinės įmonės. Taip pavyko smarkiai sumažinti atliekų kiekį ir iš jų uždirbti, taip pat sumažinti medžiagų pirkimo ir smėlio utilizavimo išlaidas.

Remdami į perdirbimą orientuotą gamybą mes ir toliau padėsime kurti kokybiškesnį gyvenimą ir tvarią visuomenę.

Siekdami į perdirbimą orientuotos gamybos, stengsimės efektyviai išnaudoti išteklius.

Rūpestingas ribotų vandens išteklių naudojimas

„Panasonic“ stengiasi kurti vandenį taupančius gaminius
 ir taupyti vandens išteklius savo gamybos veikloje

Devyniasdešimt aštuonis procentus viso Žemėje esančio vandens sudaro jūrų vanduo. Iš likusių 2 proc. gėlo vandens, neskaitant ledynų ir kitų neprieinamų vandens šaltinių, ežeruose, upėse ir negiliuose požeminiuose vandens šaltiniuose esantis vanduo sudaro mažiau nei 0,01 proc. viso vandens. Remiantis 2015 m. sausio mėn. Pasaulio ekonomikos forume paskelbta Pasauline rizikos ataskaita, vandens stokos rizika yra didžiausia rizika, turinti didžiausią poveikį visam pasauliui.

Atsižvelgdama į tai ir siekdama užtikrinti, kad buičiai, pramonei ir žemės ūkiui būtų reikalingo vandens patogiai gyvenamajai aplinkai sukurti ir palaikyti, „Panasonic“ imasi priemonių vandens ištekliams išsaugoti – tiek pačiuose gaminiuose, tiek gamyboje. Kruopščiai analizuodami, kaip vanduo naudojamas mūsų gaminiuose, sukūrėme funkcijas, kurios gali sutaupyti daug vandens, nes maksimaliai išnaudoja vandenį kontroliuodamos jo srautą ir panaudodamos jį pakartotinai. Tokie gaminiai – tai skalbyklės ir džiovyklės, indaplovės, šilto vandens tualetai ir plokštieji gartraukiai su valymo funkcija.

Savo gamybos procesuose poveikį aplinkai stengiamės sumažinti naudodami mažiau naujo vandens ir mažiau išpildami panaudoto vandens į nuotėkas, taip pat atkurdami ir pakartotinai panaudodami nuotėkų vandenį. Vienas iš pavyzdžių – „Panasonic Corporation Eco Solutions Company“ Nišikinohama gamykla, kurioje gaminamos saulės energijos plokštės. Joje nuotėkų vanduo išfiltruojamas valymo įrenginiuose ir gaunamas švarus vanduo.

Mes saugosime vandens išteklius efektyviai panaudodami vandenį ir apsaugodami jį nuo taršos.

Cheminių medžiagų poveikio mažinimas

„Panasonic“ valdo chemines medžiagas visoje tiekimo grandinėje,
 kad apsaugotų savo klientus ir aplinką.

Buities prietaisuose ir kituose buitiniuose gaminiuose naudojamos cheminės medžiagos padeda mums gyventi patogiai. Tačiau kai kurios cheminės medžiagos daro žalingą poveikį žmonėms ir aplinkai, todėl svarbu jas tinkamai valdyti nuo gaminio kūrimo iki jo gamybos fazės, taip pat atsižvelgiant į įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai gaminius naudojant ir juos išmetus.

Atsižvelgdama į tai, „Panasonic“ laikosi atitinkamų kiekvienos šalies teisės aktų ir reglamentų ir vykdo verslą vadovaudamasi savo pagrindine politika – mažinti cheminių medžiagų poveikį per visą gaminio gyvavimo ciklą, nuo medžiagos pirkimo iki gamybos, klientui naudojant ir gaminį išmetus.

„Panasonic“ stengiasi identifikuoti gaminiuose esančias chemines medžiagas. Vertindama poveikį žmonėms ir aplinkai ir savanoriškai nutraukdama cheminių medžiagų naudojimą, jei jos kelia potencialią riziką, „Panasonic“ siekia teikti tik saugius ir nepavojingus gaminius.

Be to, siekdama apsaugoti orą, vandenį ir dirvą nuo taršos aplink savo gamyklas bei apsaugoti nuo neigiamo poveikio jų apylinkių gyventojus, „Panasonic“ stengiasi tobulinti gamybos metodus ir taip sumažinti naudojamų cheminių medžiagų kiekį.

Mes sumažinsime cheminių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Biologinės įvairovės išsaugojimas

„Panasonic“ stengiasi išsaugoti biologinę įvairovę šiose trijose pagrindinėse srityse:
gaminiuose, pirkimuose ir naudojamoje žemėje.

Mūsų socialinė veikla yra grindžiama gamtos dovanomis (ekosistemos paslaugomis), įskaitant dirvą, orą, vandenį, augalus ir gyvūnus. Gamta yra pagrįsta subtilia gyvybės pusiausvyra, todėl labai svarbu išsaugoti biologinę įvairovę, kad perduotume šias gamtos dovanas būsimoms kartoms.

„Panasonic“ pasiryžo deramai įvertinti savo veiklos poveikį biologinei įvairovei ir prisidėti prie jos išsaugojimo. Visų pirma „Panasonic“ remia iniciatyvas šiose trijose pagrindinėse srityse: 1. Gaminiai: siekiame gaminti daugiau produktų, kurie padeda išsaugoti biologinę įvairovę; 2. Pirkimai: skatiname ekologiškus medienos pirkimus, siekdami tvariai naudoti miškų išteklius; ir 3. Žemės panaudojimas: verslo padaliniuose naudojame žaliąsias zonas, kad prisidėtume prie biologinės įvairovės išsaugojimo.

Gaminių srityje kartu su tarptautine NVO buvo sukurta sistema, kad galėtume objektyviai įvertinti gaminių įtaką biologinei įvairovei, ir ši sistema pritaikyta gaminant „Panasonic“ produktus.

Su biologine įvairove susiję elementai buvo įtraukti ir į mūsų ekologiškų gaminių akreditacijos kriterijus, kad mes savanoriškai įvertintume ryšį tarp medžiagų, funkcijų ir biologinės įvairovės.

Pirkimų srityje „Panasonic“ plačiai konsultavosi su Japonijoje veikiančiu Pasauliniu gamtos fondu, suformulavo „Panasonic“ įmonių grupės Ekologiško medienos pirkimo gaires ir skatina pirkti žaliavas atsižvelgiant į biologinę įvairovę.

Žemės panaudojimo srityje buvo įvertinta „Panasonic“ veiklai naudojamų teritorijų žaliųjų zonų biologinė įvairovė, kad būtų sukurti mechanizmai, kurie ne tik padėtų išsaugoti retus vietos gyvūnus, bet ir suteiktų laukinei gyvūnijai natūralias galimybes pasiekti erdvę, kurioje ji galėtų gyventi ir daugintis.

„Panasonic“ tęs bendradarbiavimą su vietos vyriausybėmis, aplinkosauginėmis NVO ir specialistų organizacijomis, kad išsaugotų biologinę įvairovę.

Daugiau informacijos rasite skyriuje apie aplinkosauginę veiklą:

Mes atsižvelgsime į biologinę įvairovę ir ją saugosime.