ĮSA politika ir valdymas, rizikos valdymas

Nekintanti mūsų valdymo filosofija ir tvarumas

„Panasonic“ kompanijos misija yra savo darbu, gaminamais ir parduodamais produktais, prisidėti prie pasaulio kultūros pažangos ir visuomenės tobulėjimo. Pagrindinis „Panasonic“ valdymo tikslas aiškiai išreiškia mūsų verslo veiklos bei mūsų gyvavimo paskirtį.

Nuo kompanijos įsteigimo 1918 m., ši valdymo filosofija tapo visos mūsų verslo veiklos pagrindu. Svarbiausias šios filosofijos principas yra pagrindinė kompanijos kaip viešojo subjekto sąvoka. Visi kompanijos valdymo ištekliai, įskaitant žmones, pinigus, produktus, yra iš visuomenės.

Kompanija, užsiimdama verslo veikla, naudoja visuomenės jai patikėtus išteklius ir tuo pat metu vystosi kartu su visuomene, todėl jos veikla turi būti skaidri, sąžininga ir teisinga.

Visa „Panasonic Group“ rūpinasi, kad mūsų valdymo ir verslo veikla būtų derama viešajam subjektui. Svarbiausia mūsų pareiga ir toliau išlieka įgyvendinti šią valdymo filosofiją per gamybą. Tai taip pat yra „Panasonic Group“ tvarumo esmė. Šiandien esame istorinių lūžių daugelyje sričių – visuomenėje, ekonomikoje, pasaulinėje aplinkoje – akivaizdoje, todėl „Panasonic Group“ ir toliau skatins tvarumo valdymą visame pasaulyje bei prisidės prie visuomenės ir pasaulio ateities siūlydama rytdienos gyvenimo būdą.

Pagrindinis „Panasonic“ valdymo tikslas, užrašytas kaligrafiškai japonų kalba

„Mano valdymo filosofija“ (išleista 1978 m. birželį)

„Panasonic“ įkūrėjo Konosuke Matsushita nuotrauka

„Šiandien yra plačiai diskutuojama apie „socialinę atsakomybę“. Tačiau nors šios sąvokos prasmė gali smarkiai kisti priklausomai nuo tam tikro laikotarpio socialinių sąlygų, pagrindinė įmonės socialinė atsakomybė bet kuriuo metu turi būti siekis savo veikla pagerinti visuomenę. Valdyti visą veiklą remiantis šia misija yra nepaprastai svarbu.“

Konosuke Matsushita,
„Panasonic Corporation“ steigėjas

1992 m. buvo parengtas „Panasonic“ elgesio kodeksas, kaip specialios rekomendacijos bendrovės valdymo filosofijai įgyvendinti. (Vėliau peržiūrėtas ir atnaujintas, šiuo metu naudojamas 2014 m. leidimas.)

2013 m. „Panasonic“ parengė Tvarumo politiką, kaip raštišką savo pastangų prisidėti prie šių dienų visuomenės ir vykdyti įmonės socialinę atsakomybę (ĮSA) liudijimą.