ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SW251

VL-SW251

سیستم ارتباط داخلی تصویری بی سیم

• کارکرد بی سیم
• مانیتور گسترده 5 اینچی - ضبط تصویر
• پشتیبان باز کردن قفل الکتریکی
• دید در شب
• تغییردهنده صدا
• تماس داخلی

VL-SW251SX

بستن

مشخصات

ویژگیها

ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SW251
صفحه گسترده 5 اینچی
ضبط تصویر
تغییردهنده صدا

هیجات زده بشو

مجموعه سیستم ارتباط داخلی تصویری پاناسونیک

لوازم جانبی

accessory-image

VL-W605CX

مانیتور بی سیم

accessory-image

VL-V522LBX

ایستگاه دربازکن

accessory-image

VL-V566BX

ایستگاه دربازکن

accessory-image

VL-V590CX

ایستگاه لابی

accessory-image

VL-FAN1CX

تکرارکننده

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SW251