لنزG لومیکس مدل H-VS۰۱۴۱۴۰

H-VS014140

لنز۱۴-۱۴۰ میلیمتر ویرا GX لومیکس / F۵.۸ ASPH /POWER O.I.S

لنززوم استاندارد ۱۴-۱۴۰میلیمتر چهارسوم میکرو/۲۸-۲۸۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

LUMIX H-VS014140

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس مدل H-VS۰۱۴۱۴۰
۱۴-۱۴۰میلیمتر/۲۸-۲۸۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۴.۰عریض- F۵.۶ تله
دامنه دریچه
φ۶۲mm / ۲.۴۴ inch
سایزفیلتر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزG لومیکس مدل H-VS۰۱۴۱۴۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English