توسترNT -GP۱

NT-GP1

بستن

ویژگیها

توسترNT -GP۱
۶۸۰ وات
امکان تست ۲ برش
تنظیم درجه برشته کردن

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  توسترNT -GP۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English