خنک کننده ها CS-UC24RKF

CS-UC24RKF

اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد 23,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان

CS-UC24RKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UC24RKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 23,000
کندانسور کانال میکرو
خارج SuperDyma

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-UC24RKF

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic