رادیو یو اس بی RF-۸۰۰U

RF-800U

بستن

ویژگیها

رادیو یو اس بی RF-۸۰۰U
کیفیت بالای صدا
بلندگوی ۱۰ سانتیمتری بزرگ تمام برد،جعبه چوپی
پخش یواس بی
MP۳
دریافت 4 باند
آنتن بلند تلسکوپی ۸۱سانتیمتری ،FM/MW/SW۱/SW۲/

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    رادیو یو اس بی RF-۸۰۰U