رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

RX-DU10

بستن

ویژگیها

رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰
صدای کیفیت بالا
پخش USB
درگاه موزیک
برای یخش صدای دیجیتال

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English