تلفن KX-TG2711

KX-TG2711

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2711
رنگها:
Color::
Color::
ال سی دی تکرنگ ۱.۴اینچی
ساعت زنگدار
حالت یکبار تماس ECO

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن KX-TG2711

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English