تلفن مدل KX-TGD322

KX-TGD322

سیستم دیجیتال منشی تلفنی بی سیم

با 2 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TGD322
عملکرد صرفه جویی
عملکرد توان پشتیبان
مسدود کردن تماس مزاحم

هیجات زده بشو

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر