دستگاه پخش دی وی دی / سی دی DVD-S۴۸

دستگاه پخش دی وی دی / سی دی DVD-S۴۸

DVD-S48

 

دستگاه پخش دی وی دی / سی دی

DVD-S48

بستن

ویژگیها

دستگاه پخش دی وی دی / سی دی DVD-S۴۸
عکس با کیفیت بالا
پخش در کیفیت بالا
استفاده آسان
نمایش متوالی عکس به صورت JPEG/ پخش MP۳
فضای خالی جهت ذخیره
طراحی کم حجم ومتراکم

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه پخش دی وی دی / سی دی DVD-S۴۸

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English