#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

مینی سیستم SC-MAX۲۰۰

SC-MAX200

صدای انفجاری خیلی بلند که تا کنون نشنیده اید

مهمانی گرم کن با صدای بسیارقوی

SC-MAX200GS

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

آمپلی فایر سه تایی تمام دیجیتال

آمپلی فایر سه تایی تمام دیجیتال

صدایی شفافتر و قوی تر به بار نشسته است

از دست رفتن کمتر دیتا با اتصال دیجیتال در خدمت بالا بردن کیفیت صدا و نزدیکی آن به صدای واقعی هستند. آمپلی فایرها جدا از هم شفافیت صدا را در هر فرکانس بهبود می بخشد. آواها شفافتر و رساتر می شوند و بیس نیز کاملا قدرتمندتر می شود.

افکت صدای DJ

افکت صدای DJ

کنترل ماهرانه - درست مانند یک DJ

شش افکت برای کنترل ماهرانه ی موزیک با DJ برای سرگرم کردن مخاطبان شما همانند فوت و فنهای کلوپ ها و باشگاه ها.

از پیش تنظیم کردن اکولیزر

از پیش تنظیم کردن اکولیزر

پارتی خود را هرچه شادتر برگزار کنید

با پیش تنظیم های گوناگون اکولیزر لذت خود را از ژانرهای مختلف موزیک به حداکثر خود برسانید.

منشور اغوای رنگ

منشور اغوای رنگ

ال ای دی های رنگی موزیک را جذابتر می کنند

سوپر ووفر بزرگ دینامیک و واحد مرکزی عظیم با رنگهای مختلف با موزیک همراه می شوند تا به فضا اتمسفر کلوپ را ببخشند.

پشتیبانی

مینی سیستم SC-MAX۲۰۰
۲۰۸۰ وات
خروجی توان کلی
درگاه موزیک و پخش USB
پخش MP۳ با پشتیبانی USB
چندین رنگ روشنایی
نور همزمان با موزیک

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  ویژگیها

  پشتیبانی شوید

  مینی سیستم SC-MAX۲۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English