အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) ထဲ ပေါင်းထည့်ရန်အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) မှ ဖယ်ရှားရန်

နောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်းများ ပေါင်းထည့်ရန် နေရာလွတ် မရှိတော့ပါ။

အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) အတွင်းထည့်သွင်းရန် အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်

CS-PU12AKH

Instantly Cool Spaces On Demand

Panasonic Standard Inverter CS-PU12AKH features POWERFUL Mode for instant powerful cooling with just a push of a button. BIG FLAP directs airflow further across the room. Achieve energy efficiency without compromising comfort with ECO Mode with A.I. Control, Inverter technology, and R32 refrigerant.
 • BIG FLAP
 • POWERFUL Mode
 • Inverter
 • ECO Mode with A.I. Control
Zoomချဲ့ကြည့်ရန်
zoomချုံ့ကြည့်ရန်
Close

လုပ်ဆောင်ချက်

Better Living, Together with Energy-saving and Eco-friendly Technologies

Better Living, Together with Energy-saving and Eco-friendly Technologies
Panasonic air conditioners have excellent energy efficiency with the use of energy-saving Inverter technology and environmentally friendly R32 refrigerant. Panasonic's Inverter technology uses a micro-computer with gentle yet powerful compressor to precisely control temperature, providing a balanced comfort level while consuming less energy. R32 refrigerant is an excellent heat transfer medium with a higher cooling capacity. Its low global warming potential helps to lower carbon footprint and reduce energy costs. A smarter, greener choice with energy-saving technologies for a sustainable living.

Intelligently Balances Energy Savings and Comfort

Every space has a different temperature and it varies throughout the day. ECO Mode with Artificial Intelligence (A.I.) Control learns and judges the optimal ECO level to maximise energy savings up to 20%* while providing consistent cooling comfort.
*Comparison of ECO mode & normal mode by using 1.5HP Inverter Model.
Intelligently Balances Energy Savings and Comfort

Instant Powerful Cooling with a Push of a Button

POWERFUL Mode cools your room faster by 18%*, running both the compressor and indoor fan at super high speed for you to enjoy instant powerful cooling even during start-up.
*Comparison of POWERFUL cool mode & normal cool mode by using 1.5HP Inverter Model.
Instant Powerful Cooling with a Push of a Button

Long Airflow with Big Flap

Big bottom flap directs cooling and comforting air across the room for an optimal cooling sensation.
Long Airflow with Big Flap

Calm and Peaceful Environment with Quiet Mode

Loud noises can be bothersome. Switch on Quiet mode to reduce the noise level of the indoor unit. In Quiet mode, the fan speed is reduced to minimum. This mode is ideal when you require a quiet, peaceful environment, during rest time or study.
Calm and Peaceful Environment with Quiet Mode

Sleep Better at Night

A comfortable environment is essential for healthy sleep. Our body’s temperature decreases while we sleep, thus less cooling is required. Sleep mode offers ambient temperature by automatically shifting the set temperature during sleeping time.
Sleep Better at Night

Convenient Control at Your Fingertips

Wireless Remote Controller

The handheld wireless remote controller is easy to use, with commonly used functions for quick access.
*A wireless remote controller is included in the same package as the indoor unit. Product design may vary by models.
Wireless Remote Controller

Optional Wired Remote Controller

The optional wired remote controller (CZ-RD514C) provides a large display for improved visibility and a vast range of information to ease operations.
Optional Wired Remote Controller

အသေးစိတ်အချက်များ

 ၏ ဓါတ်ပုံများ

အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်

အမြင့်
290mm
အကျယ်
765mm
အနက်
214mm
အလေးချိန်
8kg
 • POWERFUL ModePOWERFUL Mode
 • InverterInverter
 • ECO Mode with A.I. ControlECO Mode with A.I. Control
 • BIG FLAPBIG FLAP
 • R32 RefrigerantR32 Refrigerant
 • Quiet ModeQuiet Mode
 • Sleep ModeSleep Mode

POWERFUL Mode lets you enjoy instant powerful cooling during start-up

Intelligently balances energy savings and comfort using ECO Mode with A.I. Control

BIG FLAP directs airflow further across the room

Energy savings with Inverter and environmentally friendly R32 refrigerant

Quiet mode reduces the noise level of the indoor unit for a quiet, peaceful environment

Cooling Capacity (min-max) (kW)

 • 3.52 (1.02-4.10) kW

Cooling Capacity (min-max) (Btu/h)

 • 12,000 (3,480-14,000) Btu/h

EER (min-max) (Btu/hW)

 • 11.65 (12.65-11.11) Btu/hW

EER (min-max) (W/W)

 • 3.42 (3.71-3.25) W/W

Voltage (V)

 • 220-240 V

Current (A)

 • 4.8-4.4 A

Power Input (min-max) (W)

 • 1,030 (275-1,260) W

Moisture Removal (L/h)

 • 2.0 L/h

Moisture Removal (Pt/h)

 • 4.2 Pt/h

Indoor Unit Air Circulation

 • 11.0 m³/min (390 ft³/min)

Indoor Unit Noise Level (H / L / Q-Lo)

 • 38/28/21 dB(A)

Indoor Unit Installed Condition - Unit Dimensions (H x W x D) (mm)

 • 290 mm x 765 mm x 214 mm

Indoor Unit Installed Condition - Unit Dimensions (H x W x D) (inch)

 • 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch

Indoor Unit Stacking Condition - Packaging Dimensions (H x W x D) (mm)

 • 260 mm x 847 mm x 364 mm

Indoor Unit Stacking Condition - Packaging Dimensions (H x W x D) (inch)

 • 10-1/4 inch x 33-3/8 inch x 14-11/32 inch

Indoor Unit Net Weight

 • 8 kg (18 lb)

Outdoor Unit Air Circulation

 • 30.6 m³/min (1,080 ft³/min)

Outdoor Unit Noise Level (H)

 • 48 dB(A)

Outdoor Unit Installed Condition - Unit Dimensions (H x W x D) (mm)

 • 542 mm x 780 mm x 289 mm

Outdoor Unit Installed Condition - Unit Dimensions (H x W x D) (inch)

 • 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch

Outdoor Unit Stacking Condition - Packaging Dimensions (H x W x D) (mm)

 • 607 mm x 900 mm x 405 mm

Outdoor Unit Stacking Condition - Packaging Dimensions (H x W x D) (inch)

 • 23-29/32 inch x 35-7/16 inch x 15-31/32 inch

Outdoor Unit Net Weight

 • 22 kg (49 lb)

Refrigerant Pipe Diameter (Liquid Side)

 • ø 6.35 mm (1/4 inch)

Refrigerant Pipe Diameter (Gas Side)

 • ø 9.52 mm (3/8 inch)

Pipe Extension (Chargeless Pipe Length)

 • 7.5 m

Pipe Extension (Maximum Pipe Length)

 • 20 m

Pipe Extension (Maximum Elevation Length)

 • 15 m

Pipe Extension (Additional Refrigerant Gas*)

 • 10 g/m

Power Supply

 • Indoor

Odour Removing Function

 • Yes

24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer

 • Yes

LCD Wireless Remote Control

 • Yes

Wired Remote Control

 • Optional

Powerful Mode

 • Yes

Sleep Mode

 • Yes

Quiet Mode

 • Yes

Soft Dry Operation Mode

 • Yes

Airflow Direction Control (Up & Down)

 • Yes

Manual Horizontal Airflow Direction Control

 • Yes

Inverter Control

 • Yes

Refrigerant Type

 • R32

ECO Mode with A.I.

 • Yes

Random Auto Restart

 • Yes (32 Restart Patterns)

Blue Fin Condenser

 • Yes

Long Piping (max.)

 • 20 m

Top Panel Maintenance Access

 • Yes

Self-Diagnostic Function

 • Yes

Note

 • *When pipes are not extended from the chargeless pipe length, the required amount of refrigerant is already in the unit.
  Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.

အကူအညီရယူရန်

Search by Keyword or Question