ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ကနဦးခြေလှမ်းများ

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံမှုများ

ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံမှုများ

Panasonic မှ ဒေသတွင်းရှိ ကျောင်းများတွင် လိုအပ်သောအကူအညီများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အသုံးချမှုများတွင် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

Sustainability News

    There are no announcements at this time.