စိုစွတ်/ခြောက်သွေ့လျှင် အသုံးပြုသည့် ဒလက် 1 ခုပါသော အမျိုးသမီးသုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ES2291 ၏ ဓါတ်ပုံများ

စိုစွတ်/ခြောက်သွေ့လျှင် အသုံးပြုသည့် ဒလက် 1 ခုပါသော အမျိုးသမီးသုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ES2291

ModelNumber ES2291DT
Replacement Foil WES9769P (Combo)
Replacement Blade WES9769P (Combo)
Power Source wo LR03 (AAA) alkaline dry-cell batteries (DC3V) (Sold separately)
Batteries Two LR03 (AAA) alkaline dry-cell batteries (DC3V) (Sold separately)
Dimensions (H x W x D) 4.9" x 6.0" x 7.6"
Weight 110g