Styling Brush Iron EH-HT40

add
အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) ထဲ ပေါင်းထည့်ရန်အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) မှ ဖယ်ရှားရန်

နောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်းများ ပေါင်းထည့်ရန် နေရာလွတ် မရှိတော့ပါ။

အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) အတွင်းထည့်သွင်းရန် အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်

EH-HT40

အကောက်ကြီးများနှင့် ဖွထားသော ဆံပင်ပုံစံတို့ကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးပါ

ပြေပြစ်သော ဆံပင်အကောက်ကြီးများနှင့် ခေတ်ပေါ်ဆံပင်ပုံစံအများအပြားတို့အတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပုံသွင်း ဘရပ်ရှ်အပူပြား
- အပူချိန်ဆက်တင် ၂ခု
- ၁၈၀°C အမြင့်ဆုံးအပူချိန်
- ၂ မီတာရှိသော ဆုံလည်ကြိုး

close
^

လုပ်ဆောင်ချက်

အသေးစိတ်အချက်များ

Styling Brush Iron EH-HT40
Brush & clip
Create beautiful curls even with layered hairstyles
Static electricity suppression brush
Safe and easy to use
32mm barrel
Soft large curls

စွမ်းဆောင်ရည်

Panasonic ပုံသွင်းဘရပ်ရှ်အပူပြား EH-HT40 ကိုအသုံးပြုပုံ | ဆံပင်အရှည်
Panasonic ပုံသွင်းဘရပ်ရှ်အပူပြား EH-HT40 ကိုအသုံးပြုပုံ | ဆံပင်အတို

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ