ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ EH-HV11

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-HV11

အစြပ္ပါသည့္ က်စ္လစ္ေသာ ဆံပင္ေျဖာင့္စက္။ သြားရင္းလာရင္း အျမန္ဆံပင္ပံုသြင္းရန္ အဆင္ေျပဆံုးပစၥည္း။
ေခ်ာေမြ႕ေသာ ပလိတ္ျပားက အားစိုက္စရာမလိုဘဲ စတိုင္က်က် ပံုသြင္းႏိုင္ေစသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ EH-HV11
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:အနက္ေရာင္:EH-HV11-K605
Color:ပန္းေရာင္:EH-HV11-P605
Color:သနပ္ခါးေရာင္:EH-HV11-E605
Compact size and storage cap
For on the go
Keratin & Coconut Oil Infused Ceramic Plate
For smooth sliding
Portable

စြမ္းေဆာင္ရည္

Panasonic ၏ သယ္ယူရလြယ္ေသာ ေျဖာင့္ေကာက္စက္ EH-HV11 ကို အသုံးျပဳနည္း

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    Support

    အကူအညီရယူရန္

    ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ EH-HV11